Tijdens de Leergang Digitaal Leiderschap leren gemeentesecretarissen hoe (beter) leiding te geven aan digitale transformatie bij gemeenten. De digitale transformatie verandert de samenleving en organisaties ingrijpend. Uit onderzoek (2021) van Martiene Branderhorst blijkt dat gemeentesecretarissen behoefte hebben om hun digitale leiderschap te verbeteren. A&O fonds Gemeenten heeft daarom samen met de VGS deze leergang samengesteld.

Leergang

De leergang is al volop bezig. Tijdens de modules leren gemeentesecretarissen hoe beter leiding te geven aan de digitale transformatie en welke invalshoeken daarbij van belang zijn. Gemeentesecretarissen gaan hierbij aan de slag met eigen leerdoelen en worden geïnspireerd door ervaringsdeskundigen en experts. De leergang heeft als uitgangspunt dat digitale technologie zo wordt ingezet dat het altijd meerwaarde heeft voor de inwoner.

Het programma bestaat uit deze modules en duurt tot en met maart 2022:

  • de gemeentesecretaris in zijn/haar context
  • samenwerking en netwerken
  • leiderschap aan de organisatie
  • (politiek-)bestuurlijk adviseren
  • keuzemodule en afsluiting
Portretten van deelnemende gemeentesecretarissen aan digitaal leiderschap

Onderzoek Digitaal Leiderschap

De COVID-crisis heeft het proces van digitalisering bij gemeenten versneld. Martiene Branderhorst is voormalig gemeentesecretaris van Gouda en is nu algemeen directeur bij de gemeente Den Haag. Ook is ze onderzoeker aan de Universiteit van Utrecht. Ze zegt: ‘De digitale ontwikkelingen gaan snel en zijn onomkeerbaar. Dat vereist dat de gemeentesecretaris proactief handelt en met diplomatie, gezag en expertise de organisatie de gewenste kant op laat bewegen.’

Vereniging van Gemeentesecretarissen ( VGS)

De Vereniging van Gemeentesecretarissen stelt zich ten doel bij te dragen aan een continue verbetering van het functioneren van het openbaar bestuur in Nederland, met name op het terrein van het lokaal bestuur. Meer weten? Klik op de link.

Naar gemeentesecretaris.nl

Misschien vind je dit ook interessant