Overheden hebben op allerlei gebieden te maken met maatschappelijke problemen die vragen om doorbraakinnovaties: mobiliteit, klimaatverandering, schuldhulpverlening en de woningmarkt bijvoorbeeld. Het boek Bouwen aan Morgen wil de kennis van overheden vergroten om innovaties bij overheden te realiseren. Download en lees Bouwen aan Morgen (2019) hier.

Voor veel overheidsorganisaties – rijk, provincies, gemeenten – is innovatie geen kernactiviteit of -kwaliteit. Onderricht en training in innovatie zijn noodzakelijk en met dit boek willen we daaraan bijdragen. Dit boek is ook geboren vanuit de noodzaak om het kennisniveau bij overheden te vergroten over hoe je de totstandkoming van doorbraakinnovaties kunt realiseren en sturen, samen met de markt. We pretenderen met dit boek geenszins de ultieme waarheid over innovatie weer te geven. Het is wel gebaseerd op een uitgebreide praktijkervaring en een bewezen kader om doorbraakinnovaties te realiseren uit de vijftigjarige praktijk van innovatiegroep Verhaert.

Het Nederlandse A&O-fonds Gemeenten steunde de totstandkoming van dit boek met een subsidie.

Misschien vind je dit ook interessant