“Meld agressie- en geweldsincidenten”

Het Gemeentelijk Incidenten Registratiesysteem (GIR) is een specifiek voor gemeenten ontwikkeld agressie- en (bijna) ongevallenregistratiesysteem. Het GIR is een internetapplicatie die gemeenten kunnen inrichten in hun eigen organisatie. U kunt op twee manieren gebruik maken van het systeem:

  1. Vanaf de eigen beeldschermwerkplek of – bijvoorbeeld voor buitendiensten – via een aangewezen derde kunnen medewerkers op eenvoudige wijze een agressie-incident melden. Leidinggevenden en/of P&O-functionarissen kunnen vervolgens in samenspraak met de melder passende maatregelen nemen. Via een apart scherm kan de coördinator Agressie en Geweld of de arbocoördinator het registratiesysteem beheren. Ook zijn er management-overzichten te genereren waarmee u inzicht krijgt in aard en omvang van agressie en geweld tegen uw medewerkers.
  2. P&O, coördinator Agressie en Geweld, arbocoördinator of preventiemedewerker kunnen zelf meldingen van incidenten in het GIR invoeren. Ook dan kunt u overzichten met benchmarkinformatie maken.

Voordelen van het GIR:

  • Internetapplicatie is simpel in te passen in elk IT-systeem.
  • Verschaft inzicht in aard en omvang van agressie met benchmarkinformatie en mogelijkheden voor maatregelen en bijsturing van beleid.
  • Dataverkeer en bescherming van gegevens zijn optimaal beveiligd.
  • Het GIR is zonder aanvullende kosten beschikbaar voor gemeenten.
  • Geeft inzicht in aard en omvang agressie-en geweldsincidenten.
  • Eenvoudig in gebruik en uit te breiden met MeldAgressieApp.
  • Mogelijkheid om (onder voorwaarden) veroorzakergegevens te registreren.
  • Mogelijkheid om een aangifte bij de politie adequaat voor te bereiden door middel van het PIF.

Klik hier om direct naar het GIR te gaan en in te loggen.

De Gemeente Nieuwegein heeft het GIR in de praktijk al toegepast. Hier kunt u lezen hoe zij dat gedaan hebben.

Omgaan met verbaal geweld is in de praktijk vaak lastig. Het registreren hiervan roept dan ook de nodige discussie op. Verbaal geweld als uitschelden e.d. komt volgens medewerkers zo vaak voor dat het te veel werk is om alles te registreren in het GIR. Toch is het noodzakelijk om te blijven melden. Hoe hier mee om te gaan? De oplossing is te vinden in het bezien of het verbaal geweld een aanhoudend karakter heeft. Zie hiervoor de discussienotitie Normstelling bij verbaal geweld (pdf-bestand en pp-sheet).

Module integriteit

Vanaf 1 juli 2016 is de module Integriteit beschikbaar gekomen voor gemeenten. Met deze module kunnen integriteitsincidenten worden geregistreerd als onderdeel van het integriteitsbeleid. De module is tot stand gekomen in samenwerking met het Expertisecentrum Werkgeverszaken en Gemeentelijke Organisatie VNG. Naast de module integriteit is ook de module Ongewenst gedrag beschikbaar (pesten, seksuele intimidatie of discriminatie).

Meer informatie over de module integriteit vindt u in de factsheet Module integriteit.

Heeft u belangstelling voor gebruik van deze module? Stuur dan een mail naar: gezondwerk@aeno.nl

Voor meer informatie over integriteitsbeleid, gaat u naar de website van VNG.

Informatiebeveiliging

Het A+O fonds stelt hoge eisen aan bescherming van persoonsgegevens en informatiebeveiliging in het GIR. Om inzicht te krijgen in welke maatregelen worden genomen zie de Beveiligingsverklaring_ARO_GIR_PAR_V1.2.

Licentieovereenkomst

Het A+O fonds sluit met gebruikers van het GIR een licentieovereenkomst af.  Indien u nog geen licentieovereenkomst heeft dan kunt u contact opnemen met het A+O fonds Gemeenten (gezondwerk@aeno.nl).

MeldAgressie App

Het is mogelijk om gebruik te maken van de MeldAgressie app. Gemeenten die gebruik maken van het GIR kunnen vanaf nu hun meldingen ook via de smartphone melden. Deze MeldAgressie app is vooral een uitkomst voor medewerkers van de gemeenten zonder vaste werkplek, zoals medewerkers van de buitendienst, toezichthouders, parkeercontroleurs, inspecteurs en handhavers en is gekoppeld aan het GIR.

Ga nu naar de MeldAgressie app.

Aanmelding en training GIR

Wilt u gebruik gaan maken van het GIR? Dan dient u eerst de training GIR te volgen. Bij aanmelding van de training worden gegevens voor u aangemaakt en kunt u na deze training het GIR gaan inrichten. U kunt de training ook volgen als u van de test- naar de implementatieomgeving wil. Wij bieden de training GIR aan op basis van open inschrijving. Lees meer.

Handleidingen

U kunt gebruik maken van verschillende
•    Getting started
•    Organisatorische implementatie
•    Startfase GIR
•    Groeifase GIR
•    Eindfase GIR
•    Demonstratiefilm

Vragen vanuit nieuwsmedia over GIR

Nieuwsmedia benaderen gemeenten soms met vragen over het GIR. Download het overzicht van vragen en antwoorden.

Helpdesk

Heeft u vragen over het GIR? Neem contact op met het projectteam Arbo van het A+O fonds Gemeenten, telefoonnummer:  070 763 00 30 , e-mail: gezondwerk@aeno.nl.

De helpdesk als volgt ingericht:
•    Voor algemene vragen over het GIR (inrichting, beleidskader etc.): U kunt uw vragen mailen naar gezondwerk@aeno.nl. Monique van Limpt van bureau Habilis beantwoordt uw vragen. In 2017 hebben gemeenten 90 minuten assistentie bij de inrichting van het GIR. Is er behoefte aan meer ondersteuning, dan kunt u dat inkopen bij bureau Habilis.
•    Technische vragen over het GIR kunt u mailen naar helpdesk@carthago-ict.nl. Koen Otter van Carthago ICT beantwoordt uw vragen.

Bij het benutten van de helpdesk wordt u vooraf geattendeerd op het overschrijden van het budget voor uw gemeente.

Mogelijkheden voor extra ondersteuning:

Habilis
Bij Habilis kunt u budget inkopen in de vorm van een abonnement:
4 uur inzet € 500,– (geldigheidsduur: 1 jaar)
10 uur inzet  € 1.125,– (geldigheidsduur: 1 jaar)
20 uur inzet  € 2.000,– (geldigheidsduur: 2 jaar)

Voor inkoop van losse, incidentele uren buiten het abonnement, hanteert Habilis een uurtarief van € 150,00. Als u behoefte heeft aan meer ondersteuning dan de genoemde uren, dan maakt Habilis voor u een aanbieding op offerte-basis.

Carthago ICT
Bij Carthago ICT (technische helpdesk) kun u per keer afrekenen: € 50,– startkosten en € 35,– per kwartier hulp. Het starttarief wordt maximaal één keer per factuurperiode (maand) in rekening gebracht. Daarnaast kunt u budget inkopen in een abonnementsvorm:
3 uur, 2 jaar geldig, € 390,–
10 uur, 2 jaar geldig, € 1.200,–
15 uur, 2 jaar geldig, € 1.500,–

Let op: Bedragen van Habilis en Carthago ICT zijn exclusief BTW.

Nieuwsbrieven

Aanbevolen voor u