Door maatschappelijke ontwikkelingen zal de druk op werkenden verder toenemen. Het RIVM en TNO kijken 20 jaar vooruit en verwachten dat de werkdruk toeneemt door ontwikkelingen als vergrijzing, mantelzorg, arbeidsmarkt te korten en flexibele contracten. Door meer autonomie voor de werknemer kan de stress verminderen. Door hybride werken bijvoorbeeld kan een betere werk-privébalans ontstaan.

De onderzoekers adviseren het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid beleid te ontwikkelen om negatieve invloed op werkstress te voorkomen.

Kans en bedreiging

RIVM en TNO zien technologische ontwikkelingen als kansen en bedreigingen voor gezond en veilig werken. De invloed is nu nog moeilijk te zien, omdat het afhangt van hoe de techniek gaat worden ingezet. Ook zien ze meer mentale belasting van werkenden door de combinatie van werk met zorgtaken en een hoge werkdruk door personeelstekorten.

Daar komt nog bij dat de autonomie van werkenden verandert. "Deze kan afnemen door juridisering, of als technologie het werk eentoniger maakt. Maar de autonomie kan juist toenemen door hybride werken, of als technologie het werk uitdagender maakt".

Blijven leren

Hier komt nog bij dat werkenden moeten blijven leren want werk zal blijven veranderen door nieuwe technologie en de energietransitie. Het aantal risico's zullen zich bij kwetsbare groepen, zoals flexwerkers, opstapelen. Denk aan blootstelling aan hogere temperaturen tijdens werken op grote hoogten bijvoorbeeld.

Samenwerken

De ontwikkelingen staan niet los van elkaar. Beleid kan zich dus niet richten op één van de ontwikkelingen. Het vraagt om een aanpak waarbij wordt samengewerkt tussen allerlei domeinen als werk, zorg en onderwijs.

Waar kan je nu al mee beginnen?

A&O heeft voor jou verschillende tools en handreikingen gemaakt die jou en je medewerkers kunnen helpen met bijvoorbeeld werkstress, effectief hybride werken en hoe je kunt blijven leren.

Misschien vind je dit ook interessant