Corine Damen-Bruinse, Adviseur Talentontwikkeling en Mobiliteit bij de gemeente Goeree-Overflakkee, heeft veel gehad aan de Leergang Strategisch Adviseren voor Loopbaanprofessionals. Ze heeft haar ambities goed vorm kunnen geven. Binnen de gemeente speelt - zoals bij veel gemeenten - veel zoals de uitstroom van veel ouderen die met pensioen gaan en de noodzaak om jonge mensen te werven. ‘Jongeren moet je boeien en binden'.

‘Ik was personeelsconsulent, maar door een reorganisatie bij mijn gemeente verviel die functie en stond ik voor een loopbaankeuze’, begint Corine haar verhaal. ‘Die keuze werd loopbaancoaching en ik volgde daarvoor ook een opleiding. In de praktijk bij de gemeente merkte ik echter snel dat ik meer wilde dan loopbaancoaching alleen.

Ik kwam in contact met A&O fonds Gemeenten dat veel ondersteuning biedt op verschillende vakgebieden. Dus ik haakte aan en volgde de workshops naast deelname aan netwerkbijeenkomsten over deze thematiek. Leergang Strategisch Adviseren voor Loopbaanprofessionals paste hier goed bij.

Corine Damen Bruinse 800

Voor de ouderen geldt dat ze veel kennis bezitten, maar dat de snelle veranderingen in de maatschappij veel van ze vraagt.

Corine Damen-Bruinse, Adviseur Talentontwikkeling en Mobiliteit bij de gemeente Goeree-Overflakkee
Bb aeno kees winkelman lelystad 0893

Kennis opdoen

Binnen de gemeentelijke organisatie waar Corine werkt speelt - zoals bij veel gemeenten - de uitstroom van veel ouderen die met pensioen gaan en de noodzaak om jonge mensen te werven. ‘Jongeren moet je boeien en binden’, zegt zij daarover.

‘Voor de ouderen geldt dat ze veel kennis bezitten, maar dat de snelle veranderingen in de maatschappij veel van ze vraagt. Ik vind het belangrijk dat ze aan het eind van hun loopbaan goed ingezet worden zodat ze straks met een fijn gevoel van hun welverdiende pensioen kunnen genieten. Daarbij is samenwerking tussen oud en jong nodig om ervoor te zorgen dat kennis wordt overgedragen. En ook dat het maximale aan werkenergie binnen iedere generatie kan worden benut.’

‘Ik maak deel uit van het HR-team, maar ik houd me vooral bezig met talentontwikkeling en mobiliteit. Daarbij startte ik een traineeship voor jongeren die ik ook begeleid in hun persoonlijke ontwikkeling. Zo werd mij onder meer duidelijk waar zij tegenaan lopen binnen onze organisatie. En juist op dat punt vind ik dat we als organisatie veel meer kunnen doen. Dat vraagt er wel om dat het beleid én de uitvoering stevig neergezet worden’, meldt zij. Om dit goed te beschrijven en met een plan onder de aandacht te brengen bij de directie, zag Corine de leergang als een uitgelezen kans om de nodige kennis op te doen.

Insteek leergang

Hoe vindt Corine dat de leergang heeft beantwoord aan haar doelen? ‘Ik had de verwachting dat we op strategisch beleid meer gefaciliteerd zouden gaan worden, maar de insteek van de opleiding is dat je je door het programma te volgen beter in de organisatie kunt positioneren als strategisch adviseur. Zo heb ik het projectplan voor mijn organisatie voornamelijk zelf vorm gegeven.

De gedachte bij mij vooraf was dat we juist daaraan in de leergang meer aandacht aan zouden geven. Wel was er de mogelijkheid met coach Esther Leibrand te sparren over mijn eigen persoonlijke ontwikkeling als strategisch adviseur. Mijn behoefte lag meer echter bij het tot stand komen van een goed strategisch advies.’ Ondanks deze kanttekening meldt Corine dat zij zeker veel heeft opgestoken van de leergang. Zo vindt zij het boek ‘Adviseren als tweede beroep’ met de theorie over intervisie en het werkboek van Hanna Nathans met de opdrachten waardevol voor haar ontwikkeling.

Samenwerking tussen jong en oud dient een strategisch doel.

Corine Damen-Bruinse, Adviseur Talentontwikkeling en Mobiliteit bij de gemeente Goeree-Overflakkee

Van projectplan naar strategisch advies

Met de opgedane kennis uit de leergang kijkt Corine nu naar de praktijk in haar werk. Zo meldt zij dat het niet altijd eenvoudig is om jonge mensen na de werving te blijven boeien en binden voor een functie bij de gemeente Goeree-Overflakkee. ‘Het is de kunst om je als organisatie zo te profileren dat het als een mooie kans wordt gezien om bij onze gemeente te komen werken. Veelal studeren de jongeren van het eiland in de stad en dan moet je echt inspelen op kansen en uitdagingen die ons eiland biedt. Daarom gaan we meer inzetten op ‘employer branding’, dus hoe we ons goed neerzetten als werkgever. In het onderzoek dat we daarnaar doen betrekken we zeker ook al het moois wat ons eiland te bieden heeft zoals de kust en onze recreatie.’

Veelal studeren de jongeren van het eiland in de stad en dan moet je echt inspelen op kansen en uitdagingen die ons eiland biedt.

Corine Damen-Bruinse, Adviseur Talentontwikkeling en Mobiliteit bij de gemeente Goeree-Overflakkee

Strategische aanpak

Corine presenteerde haar plan Generatie Leren aan de directie. Daar kreeg ze niet gelijk groen licht voor de uitvoering. ‘Het is nog teveel gericht op de jongeren en de verbinding met de oudere medewerkers moet nog duidelijker naar voren komen. Ook aspecten als het terugdringen ziekteverzuim door een andere toedeling van werkzaamheden moeten daarin meegenomen worden. Daarbij is er een jongerennetwerk actief in onze organisatie en ook dat moet een plek krijgen in mijn projectplan.

Ik ga dat voor een volgende versie integreren en mijn projectplan een nieuwe kans geven, want ik geloof er echt in. Ik werk natuurlijk al nauw met jongeren samen en dat enthousiasme wil ik verbinden aan wat ouderen graag willen in hun werk bij onze gemeente om op die manier de energie van iedere generatie te kunnen benutten’, aldus Corine. Daarbij ziet zij een rol voor de met de subsidie van A&O fonds Gemeenten in te huren expert om haar voorstel goed te positioneren als strategische aanpak.

Misschien vind je dit ook interessant