Regina Sleifer werkte bij stichting Werken in Friesland toen zij de Leergang Strategisch Adviseren volgde. Inmiddels is zij van werkgever veranderd, maar haar verhaal blijft relevant. Daarom blijven we deze ervaring delen met de gemeentelijke sector.

Regina vindt het contact met A&O fonds Gemeenten heel zinvol omdat het inzicht geeft in wat er speelt bij de lokale overheid. "Tot nu is er vooral contact met HR-professionals bij gemeenten, maar we wilden het niveau daarboven ook bereiken, zodat leidinggevenden beter op de hoogte zijn van wat wij allemaal doen". Om die reden meldde Regina zich aan voor de leergang Strategisch Adviseren voor Loopbaanprofessionals. Lees hier wat Werken in Friesland heeft geleerd.

Leergang Strategisch adviseren Regina Sleifer 800

We willen ons meer gaan richten op het management bij de gemeenten in ons werkgebied.

Regina Sleifer, Stichting Werken in Friesland

Nieuwe ambitie

‘Ik werkte bij de stichting Werken in Friesland en we wilden ons meer gaan richten op het management bij de gemeenten in ons werkgebied’, meldt Regina. "Er was vooral contact met HR-professionals bij gemeenten, maar we wilden het niveau daarboven ook bereiken, zodat leidinggevenden beter op de hoogte zijn van wat wij allemaal doen.

Hoger in de boom beginnen dus en dan hopen dat het verder zijn weg vindt in de organisatie. Daar sluit de leergang heel goed op aan, was mijn gedachte. Niet voor het aanscherpen van adviesvaardigheden of bekendheid, maar wel om projecten op niveau te kunnen doen. Inmiddels was ik ook met twee externe partner-organisaties het project ‘MatchingLoket’ gestart. Voor dat loket zijn juist adviesvaardigheden op strategisch niveau nodig om het richting het bestuur en de gemeenten verder te brengen. Dan komt het mooi samen."

Brug naar de praktijk

Het boek Adviseren als tweede beroep van Hanna Nathans dat bij de leergang centraal stond, geeft een goede theoretische ondergrond volgens Regina. Wel had zij meer met haar project aan de slag willen gaan binnen het programma. "Via het scherm de leergang volgen is tot op zekere hoogte prima, maar het is zeker fijn om elkaar te zien en live de theorie mee te krijgen. Gelukkig waren er de drie dagen in Noordwijk waar we echt de brug naar de praktijk hebben geslagen."

De Baak in Noordwijk was een alternatief voor de afgelaste reis naar het IAEVG-congres in Riga. Maar daar is Regina niet heel rouwig om. "In Noordwijk volgden we een aantal sessies van het congres. Dat leerde mij dat de ervaringen uit andere werelddelen vaak erg ver af staan van wat we hier in Nederland doen en onder loopbaanbegeleiding verstaan. Door het soms moeizame Engels van de sprekers en vakjargon waren de presentaties ook niet altijd goed te volgen. We namen daarom onze eigen projecten als onderwerp en dat vond ik een prima oplossing."

Intervisie spreekt aan

Regina beoordeelt de opbouw van de leergang positief, met wel de opmerking dat het uitstel van activiteiten vanwege de Covid-pandemie de betrokkenheid wel wat op de proef stelde. ‘Begeleider Esther Leibrand wist er toch lijn in te brengen en duidelijk maken wat er van ons als deelnemers werd verwacht. Vooral het stuk intervisie vond ik fijn. Dus problemen inbrengen en hoe je er in de praktijk mee omgaat. Dan komt ook de theorie weer aan bod, maar dan in relatie tot mijn eigen rol. Juist dan is het fijn om de inzichten van anderen te kunnen gebruiken, zodat ik er weer mee verder kan.’

Leergang Strategisch adviseren Regina Sleifer 800

Ik merk dat de gesprekken die loopbaanadviseurs bij gemeenten voeren met medewerkers om ze te begeleiden naar een externe baan, [...] niet tot resultaten leiden.

Regina Sleifer, Stichting Werken in Friesland
Gemeente Maastricht overleg tussen man en vrouw
Fotografie: Kees Winkelman

In beweging komen

Het projectplan waar Regina mee aan de slag gaat - en waar ook de pilot voor wordt opgezet - heeft alles te maken met ‘in beweging komen’. Regina merkt in haar praktijk dat de gesprekken die loopbaanadviseurs bij veel gemeenten voeren met medewerkers om ze te begeleiden naar een externe baan, of inzetbaar te krijgen via detachering, niet tot resultaten leiden.

"De hoge werkdruk bij de loopbaanprofessionals speelt daarbij een rol en ook ontbreekt de tijd om echt voor een kandidaat te werven", zegt zij daarover. "Daarbij is men vaak veel bezig met wie ben ik, wat kan ik, wat wil ik en vindt men netwerken buiten de gemeente-organisatie soms lastig. Dit probleem speelt bij meerdere organisaties die een intermediaire rol vervullen en zo kwam ik in contact met Noorderlink en Samenwerking RijkNoord. Samen met deze partners ontwikkelden we het idee van het MatchingLoket waarmee we iemand meer kans op een passende en concrete loopbaanstap in de drie noordelijke provincies willen bieden."

Pilot wijst de weg

Regina: "Samen met de projectpartners en een externe consultant - gesubsidieerd via A&O - gaan we een pilot opzetten voor het ‘MatchingLoket’. Die proef duurt tot begin zomer. Daarbij is er veel dat invloed heeft op de resultaten. Zo is er de krapte op de arbeidsmarkt en het binden en boeien heeft bij veel gemeenten de prioriteit.

Ik merk dat gemeenten nu inzetten op hoe ze goede mensen binnenkrijgen en dat maakt de noodzaak voor het inrichten van het loket wellicht minder dan een jaar geleden. Daarnaast zijn we afhankelijk van het doorzetten van kandidaten vanuit individuele gemeenten. Dat vraagt - en daar bewijst de leergang zijn nut - dat we op niveau over gesproken moeten worden met de besturen binnen de aangesloten gemeenten." Wanneer is voor Regina de pilot geslaagd? "Mijn doel is negentig procent matches door de matchmaker vanuit het loket. Pas dan is het voor mij een succes."

Zien wat A&O fonds Gemeenten nog meer doet rondom loopbaanontwikkeling? Kijk dan bij het thema op deze site.

Naar thema Loopbaanontwikkeling

Wil je ook aan de slag met subsidie van A&O? Kijk dan bij subsidie en expertise op deze site.

Naar Subsidie & Expertise

Misschien vind je dit ook interessant