De snelle technologische vooruitgang is aanleiding voor volop discussie over de gevolgen voor de werkgelegenheid en de kwaliteit van werk. A&O fonds Gemeenten doet onderzoek naar de mogelijke impact op gemeentelijke organisaties. Het eerste deel van het onderzoek, de literatuurstudie, verscheen in oktober 2018.

Het vervolg van het onderzoek richt zich op de impact van de komende digitalisering en nieuwe slimme technologieën op domeinen en bedrijfsprocessen van gemeenten. Dit tweede deel is nu beschikbaar.

In deel 2 gaan we dieper in op digitale transformatie en bekijken we welke nieuwe slimme technologieën hun weg vinden naar gemeenten, wat daarvan de impact is op gemeentelijke organisaties, processen en werk, en welk handelingsperspectief gemeenten hebben om op deze veranderingen te anticiperen.

Digitale transformatie deel 1

In het eerste deel belichten we de volgende onderwerpen:

  • Fasering van digitale technologie in gemeenten;
  • De impact van technologie op kwantiteit en kwaliteit van arbeid;
  • Adviezen voor gemeenten om in te spelen op de komende digitale transformatie.
Download hier de online publicatie van deel 1

Digitale transformatie deel 2

In het tweede deel belichten we de volgende onderwerpen:

  • Wat gemeenten te wachten staat wat betreft nieuwe digitale technologie;
  • We nemen het proces van de adoptie van technologie en innovatie onder de loep;
  • We zoomen in op het niveau van werk binnen gemeenten;
  • We laten zien dat bij digitale transformatie ook het leren om vernieuwing vraagt;
  • We geven een state of the art overzicht van hoe beweging van medewerkers van oud naar nieuw werk binnen of buiten de gemeenten kan worden gefaciliteerd.
Download hier de online publicatie van deel 2

Boek bestellen

Wil je een fysiek exemplaar van het tweede deel bestellen? Neem dan contact op met ons secretariaat via secretariaat@aeno.nl. Voor medewerkers uit de gemeentelijke sector is het boek gratis te bestellen. Voor belangstellenden buiten de sector zijn de kosten €25,- inclusief verzending en B.T.W.

Meer informatie

Meer weten over dit onderzoek of andere activiteiten van het A&O fonds Gemeenten op het gebied van digitalisering? Neem dan contact op met Renz Davits, programmamanager, renz.davits@aeno.nl.