Meld je hier aan voor de tweede editie van Leergang Digitaal Leiderschap voor gemeentesecretarissen van donderdag 6 april 2023. Deze leergang is speciaal ontwikkeld voor de bestuurlijke functie, rol en verantwoordelijkheden van gemeentesecretarissen. In deze leergang versterk je vaardigheden die nodig zijn om leiding te geven aan de digitale transformatie in jouw gemeente.

Meld je aan

Exclusief

In een exclusief gezelschap van collega gemeentesecretarissen ga jij aan de slag met jouw eigen leervragen en casuïstiek. Daarnaast krijg je inspiratie van ervaringsdeskundigen en experts. Op deze manier versterkt de gemeentesecretaris vaardigheden die nodig zijn om leiding te geven aan digitale transformatie.

A&O fonds organiseert deze leergang samen met de Vereniging van Gemeentesecretarissen en adviesbureau Hiemstra & De Vries. Het is de tweede editie van de leergang Digitaal Leiderschap. De vorige groep gemeentesecretarissen beoordeelde de leergang met gemiddeld een 8.2. Deze leergang is speciaal ontwikkeld voor de bestuurlijke functie van gemeentesecretarissen en is toepasbaar voor gemeenten van diverse groottes.

Ik ben meer een gesprekspartner geworden door het vraagstuk in heel zijn omvang te zien. Ben het thema digitalisering ook interessant gaan vinden. Geweldig!

Gemeentesecretaris eerste leergang

Leerdoelen

Met het doorlopen van deze leergang behaal jij de volgende leerdoelen:

  • Je doorziet de veranderopgave die is verbonden aan de verdere digitalisering. Je kunt die verbinden aan de andere grote (maatschappelijke) veranderopgaven en uitvoeringsprocessen waar je voor staat.
  • Je hebt de vaardigheden om te sturen op de cyberveiligheid van de organisatie. Ook leer je hoe je dit onderwerp op de agenda houdt.
  • Je doorziet grote digitale ontwikkelingen in de Nederlandse overheid. Je weet welke keuzes jij en je organisatie moeten maken in het digitale landschap. Je leert wat dit betekent voor het vakmanschap in je organisatie en de samenwerking met leveranciers.
  • Je krijgt feedback van collega’s en experts op dagelijkse casuïstiek in jouw organisatie, waarin digitalisering een belangrijke rol in speelt.

Het programma

De leerdagen zijn van 9.00 uur tot 17.00 uur. In totaal zijn er 20 plekken beschikbaar, vol = vol.

De leergang bestaat uit 4 hele dagen; donderdag 6 april, donderdag 11 mei en donderdag 1 juni 2023. De datum van de laatste leerdag wordt tijdens de eerste leerdag gezamenlijk gepland.

Lesdag 1 | 6 april 2023 | Grip op cybersecurity

In de vorige leergang bleek dat secretarissen vaak een te rooskleurig beeld hebben van de digitale veiligheidssituatie in de gemeente. Je krijgt op deze dag een goed beeld waar je op moet letten en hoe je rapportages over de staat van de digitale veiligheid in je gemeente moet beoordelen. Ook gaan we in op de vraag hoe je het thema goed op de agenda houdt. We gaan dieper in op verschillende casussen: de hack in de gemeente Buren en cyberaanvallen op publieke instellingen zoals de bibliotheek in Rotterdam.

Gastsprekers zijn Michiel van Dalen
, Gemeente secretaris van de gemeente Buren die vertelt over de hack in april 2022 en Nausikaä Efstratiades hoofd van de Informatiebeveiligingsdienst (IBD). Je bereidt de sessie voor door een gesprek te voeren met je CISO. We bespreken de rapportages van de verschillende deelnemende gemeenten. Hoe moet je die als secretaris te duiden en wat vraagt het om het thema scherp op de agenda te houden.

Lesdag 2 | 11 mei 2023 | De digitale onderkant van de organisatie

Succesvol digitaliseren is voor een groot deel verandermanagement. Maar als gemeentesecretaris moet je wel de essentiële keuzes in de digitale onderkant van de organisatie doorzien en de kernbegrippen begrijpen. Hoe ziet ‘de stack’ er in een gemeente uit en waar moet je in de verschillende lagen op letten? Ook is het nuttig om te begrijpen hoe jouw gemeentelijke informatievoorziening aansluit op de landelijke principes en ontwikkelingen. Wat vraagt goede besluitvorming over digitalisering? Deze leerdag heeft het meest technische karakter.

Gastsprekers zijn Eva Heijblom (plaatsvervangend secretaris-generaal en CIO ministerie van LNV) en Ron Roozendaal (Kwartiermaker Digitale Samenleving en plaatsvervangend Directeur Generaal Digitalisering) staan stil bij landelijke ontwikkelingen op het gebied van digitalisering en de impact heeft dat op gemeenten. Aline Wolfswinkel zal als CIO en directeur en loco secretaris van Amersfoort haar perspectief vanuit de gemeente delen waarna je met de secretarissen stilstaat bij de keuzes zoals jullie gemeenten die maakten en te maken hebben.

Lesdag 3 | 1 juni 2023 | Leiding geven aan digitale transformatie

Op deze dag gaan we het hebben over de transformatieve kracht van digitalisering en wat dit vraagt van het persoonlijke leiderschap van de gemeentesecretaris. Transformaties veronderstellen processen van opbouw en afbraak. Ook staan we stil bij tweebenig leiderschap: hoe zorg je enerzijds dat de organisatie presteert en tegelijkertijd ook exploreert? Wat vraagt dit ook van de manier van werken in de gemeentelijke organisatie zoals de samenwerking tussen IT en uitvoering.

Gastsprekers zijn Berend van de Ploeg (algemeen directeur Den Bosch) en met zijn directeur Sjoerd van het Erve (Weener XL) die in gesprek gaan de digitalisering en de transitie op het terrein van werk en inkomen. We werken verder aan het transitiepad in jouw gemeente en de leiderschapsstijl die daarbij passend is.

Lesdag 4 | in overleg met deelnemers | Digitalisering als veranderopgave binnen de organisatie

Digitaal raakt steeds meer verweven met de primaire processen van de gemeentelijke organisatie en wordt daarmee een belangrijke factor voor succes.

Hoe verandert digitalisering de opgaven in bijvoorbeeld domeinen zoals werk en inkomen en handhaving en toezicht? Wat is het potentieel van deze veranderingen, wat is de impact daarvan op de organisatie en hoe neem je het bestuur mee in de veranderingen en de investeringen die daarvoor noodzakelijk zijn? In het bijzonder staan we stil bij de plek van de gemeentesecretaris tussen andere managers en het bestuur. Wat laat je over aan anderen zoals je CIO, en managers en waar heb je juist als secretaris op te sturen?

Gastspreker Mark Crooijmans (MT lid en CIO, gemeente Amsterdam) deelt de reis van de gemeente Amsterdam: wat waren de grote uitdagingen op het gebied van digitalisering en IT, welke verandering heeft hij doorgevoerd en hoe ziet hij de toekomst? Hij staat onder andere stil bij aanpak en de impact van digitalisering op de verschillende beleidsterreinen (zoals energietransitie, Werk en Inkomen & DSO). We gebruiken de case Amsterdam om over de eigen uitganssituatie en uitdagingen in de gemeenten te discussiëren en de belangrijkste uitdagingen van de secretarissen te definiëren.

Jaring Hiemstra 1000

Kosten

Jaring Hiemstra is de begeleider van de leergang. Jaring is als adviseur betrokken bij verschillende verander- en innovatietrajecten in de publieke sector en schreef hier verschillende publicaties over.

Deelnamekosten vanuit de VGS zijn €1000,- per persoon. Inschrijven is mogelijk tot en met 27 maart 2023. De locatie is per lesdag wisselend in verschillende gemeentehuizen in het land.

De exacte locaties stemmen de deelnemers samen af. Zo krijgen deelnemers tijdens de leergang letterlijk een kijkje in elkaars keuken.

Voor vragen over de leergang kun je contact opnemen met Monique Theeuwen van A&O fonds Gemeenten via 06 11 79 44 33 of via monique.theeuwen@aeno.nl.

Meld je aan

Misschien vind je dit ook interessant