Hoog op alle lijstjes van leidinggevenden bij Burgerzaken staat: professionaliseren van medewerkers. Logisch ook, want Burgerzaken maakt een ingrijpende transformatie door, vanwege de digitalisering, veranderende wetgeving en een andere verhouding tussen overheid en burgers. Afdelingen en teams burgerzaken werken nu zo’n drie jaar aan deze transformatie. Met dit paper maken we de balans op. Download de paper Professionaliseren bij Burgerzaken hier.

Paper Burgerzaken Professionaliseren 500

Waar staan we?

We kijken eerst naar wat de nieuwe werkelijkheid vraagt van medewerkers. We beschrijven welke taken minder vaak voorkomen of zelfs verdwijnen en welke belangrijker worden en meer tijd gaan kosten. Wat betekent dat voor de gevraagde competenties en opleiding van medewerkers?

We laten zien hoe de professionalisering is opgepakt door gemeenten aan de hand van de uitkomsten van de monitor Transformatie Burgerzaken (2018 en 2019) en de cijfers van de PublieksAcademie. En welke trends zien de opleidingsbureaus?

Wat doen succesvolle gemeenten

We hebben in kaart gebracht wat succesvolle gemeenten anders doen en welke lessen er uit geleerd kunnen worden. Én wat dit betekent voor leidinggevenden. We beschrijven de zes elementen van een succesvolle aanpak. Die gaan over onder meer bewustwording, tijd en budget, en het bevorderen van het leerklimaat. En we zoomen ook in: hoe breng je medewerkers van mbo-niveau richting hbo-niveau?

Welke kansen zijn er voor nog beter leren en ontwikkelen?

We zien ook allerlei nieuwe mogelijkheden voor leren en ontwikkelen bij gemeenten. Die lees je in het laatste hoofdstuk. We gaan dan bijvoorbeeld in op het belang van sturen op resultaat, het bevorderen van een groeimindset bij medewerkers en op wat recent onderzoek zegt over Leven Lang Ontwikkelen.

Belangrijkste inzichten:

  • Werk aan bewustwording, betrek je medewerkers actief bij de verandering
  • Bied medewerkers zicht op eigen talent en bevorder een groeimindset
  • Maak samen met iedere medewerker een plan op maat
  • Varieer in leervormen: er zijn vele vormen van werkplekleren naast opleiding en training
  • Creëer tijd en budget voor ontwikkeling, zie leren als investering met rendement
  • Ontwikkel je stijl van leidinggeven, meer coachend en gericht op zelfregie van je medewerker

Transformatie Burgerzaken

Er zijn veel (wettelijke) veranderingen op het gebied van Burgerzaken. Op welke manier kunnen managers Burgerzaken, en stafmedewerkers die hen adviseren, hier proactief aan bijdragen? En hoe organiseer je draagvlak in je gemeenten voor het bewegen naar ander werk? Bekijk en download ook de paper Transformatie Burgerzaken: Bewegen naar Nieuw Werk,

Meer weten over onze community Burgerzaken, verschillende onderzoeken en tools? Lees dan meer op deze site via de link hier onder.

Misschien vind je dit ook interessant