Er zijn veel (wettelijke) veranderingen op het gebied van Burgerzaken. Op welke manier kunnen managers Burgerzaken, en stafmedewerkers die hen adviseren, hier proactief aan bijdragen? En hoe organiseer je draagvlak in je gemeenten voor het bewegen naar ander werk? In het nieuwe paper Transformatie Burgerzaken: Bewegen naar Nieuw Werk, lees je er alles over. Vanaf nu hier te downloaden.

Burgerzaken Bewegen Paper 800

Om de veranderingen bij Burgerzaken te ondersteunen, heeft A&O fonds Gemeenten de afgelopen vier jaar samen met experts leerbijeenkomsten georganiseerd over de thema’s professionaliseren, bewegen en veranderen. De inhoud en de geleerde lessen uit deze leerbijeenkomsten leggen wij vast in verschillende papers.

Dit eerste paper gaat in op het in beweging krijgen van medewerkers Burgerzaken naar kansrijk werk. Hierover heeft Patrick van Beukering, zelfstandig consultant en interimmanager, de paper ’Transformatie Burgerzaken - Bewegen naar nieuw werk’ geschreven. Hierin geeft hij praktische handvatten en antwoord op vele vragen die er leven bij Burgerzaken.

Middelen en interventies

Dat zijn verschillende fasen in een proces van verandering. Medewerkers vinden op hun eigen manier en tempo hun weg door de fasen naar hun volgende werkbestemming. Hier geldt dat er vele wegen naar Rome leiden. Voor elke fase zijn in het paper interventies en middelen beschreven die de afgelopen jaren succesvol in het ondersteuningstraject transformatie Burgerzaken zijn gebleken. Binnen en buiten de gemeente. En in dit paper wordt ingegaan op de succesfactoren waarmee deze interventies en middelen effectief zijn ingezet.

Download direct (bovenaan) of ga naar alles over Burgerzaken op deze website via de Lees meer.

Misschien vind je dit ook interessant