Rapport: ‘Waar haal je ze vandaan?’

De uitdagingen op de gemeentelijke arbeidsmarkt én handreikingen om vacatures te vervullen

Bijna alle gemeenten hebben vacatures en 14% ervan staat zelfs al langer dan een half jaar open. En dat is wel eens anders geweest! Gemeenten willen snel reageren op de veranderende arbeidsmarkt, zich goed presenteren als aantrekkelijk werkgever en de juiste mensen aantrekken voor het vele interessante werk dat er is. Maar hoe pak je dat aan? Wat zoekt de kandidaat van vandaag in een nieuwe functie? Waar kun je die kandidaat (virtueel) ontmoeten? Het A&O fonds Gemeenten gaf Motivaction en Intelligence Group opdracht te onderzoeken hoe gemeenten hun arbeidsmarktcommunicatie inzetten om het juiste talent te kunnen aantrekken en welke knelpunten ze daarbij tegenkomen. De resultaten van dit onderzoek zijn gebundeld in het rapport ‘Waar haal je ze vandaan?’ En natuurlijk bieden we direct ook tips en hulpmiddelen waar gemeenten vandaag al hun voordeel mee kunnen doen.

De grootste valkuil voor gemeenten? Dat is het vasthouden aan werkervaring.”

Onbekendheid met de gemeente als werkgever bij kandidaten, onervarenheid met werven in een krappe markt en een gebrek aan actuele arbeidsmarktinformatie noemen gemeenten als belangrijkste knelpunten. Gelukkig professionaliseren gemeenten hun arbeidsmarktcommunicatie al volop. Het rapport biedt tips van collega’s en adviezen van de professionals van de Intelligence Group.

Ken je kandidaat

Een effectieve wervingsstrategie is gebaseerd op actuele informatie over je doelgroep. Als je je doelgroep kent, weet waar ze naar vacatures zoeken, voor welke arbeidsvoorwaarden en functiekenmerken ze gevoelig zijn, hoe ver ze bereid zijn te reizen, dan kun je je tekst en wervingskanalen daarop afstemmen. Voor de zes meest schaarse doelgroepen hebben we die informatie over arbeidsmarktgedrag bij elkaar gebracht op overzichtelijke factsheets. De data worden regelmatig geactualiseerd. Zo leer je je kandidaten kennen en kun je hen benaderen op de manier die bij hen past. Resultaat? Meer en ‘betere’ sollicitanten!

Download in de kolom hiernaast het rapport en de ken-je-kandidaat-factsheets.

Aanbevolen voor u