Ruim 1400 medewerkers in 45 gemeenten gaan actief aan de slag met leren en ontwikkelen door subsidieprogramma Update!. Update! is speciaal bedoeld voor (v)mbo’ers bij gemeenten. Zij voeren nu ontwikkelgesprekken of gaan aan de slag met hun ontwikkeling in de vorm van scholing, training of een EVC-traject. In Update! werken we samen met meer dan vijftien leveranciers.

Bb aeno kees winkelman pijnacker nd 9051 1

De mogelijkheid tot het aanvragen van de Update!-subsidie is geëindigd op 13 mei 2022. Nu gaat dit project een nieuwe fase in. Het budget wordt helemaal benut, dus we zijn erg blij dat gemeenten deze subsidieregeling hebben omarmd om deze doelgroep extra te kunnen bedienen.

Wat ging hieraan vooraf?

Update! focust zich op medewerkers bij gemeenten met vmbo en mbo-niveau; een grote groep. In deze sector heeft ruim 35% van de medewerkers een mbo-diploma en 8% een vmbo-diploma. Onderzocht is dat deze grote groep vaak al jaren in dezelfde functie en op dezelfde afdeling werkt. Ook is bekend dat deze groep minder gebruik maakt van scholingsmogelijkheden van gemeenten of zelf actief bezig is met leren en ontwikkelen.

Groep lastig te bereiken

In de werving van deelnemers aan Update! hebben we gemerkt dat deze groep lastig te bereiken is. Ook veel HR-afdelingen hebben weinig contact met deze groep. In sommige situaties hebben medewerkers in deze groep geen e-mailadres of digitale voorzieningen. Dit geldt bijvoorbeeld voor medewerkers van de groenvoorziening of afvalverwerking. Leidinggevenden van deze groep medewerkers vervullen daarom een belangrijke schakel in het stimuleren en motiveren van deze doelgroep om actief bezig te zijn met hun eigen ontwikkeling.

Mede hierom zijn we heel blij dat gemeenten de regeling hebben opgepakt om contact op te nemen met de afdelingen waar veel (v)mbo-collega's werken en samen interessante ontwikkelactiviteiten voor hen te organiseren.

Groepsverband heeft voorkeur

Er zijn minder individuele ontwikkel- of scholingstrajecten aangevraagd via Update dan verwacht. Begeleiding en scholing in groepsverband, in combinatie met individuele begeleiding en ondersteuning, heeft de voorkeur bij de leidinggevenden en medewerkers met vmbo en mbo-niveau. Deze trajecten zijn meer dan verwacht aangevraagd.

En nu, aan de slag!

De uitvoeringsperiode van Update! is tot 30 november 2022. De komende maanden volgen we gemeenten en medewerkers die meedoen door verhalen op te halen, kennis te delen en te ervaren wat het effect is van Update!

Misschien vind je dit ook interessant