Henriëtte Hogebrink, projectleider organisatieontwikkeling en loopbaanprofessional bij de gemeente Haaksbergen heeft een missie. Zij gaat een veerkrachtige en robuuste organisatie neerzetten. Met Haaksbergen sterk(er) in ontwikkeling gaat ze samen met een programmamanager aan de slag met vier projecten. Ze maakt daarbij gebruik van subsidie en expertise van A&O fonds Gemeenten. Ook deed Hogebrink mee aan de Leergang Strategisch adviseren voor Loopbaanprofessionals en vertelt wat ze daaraan heeft gehad.

Henriëtte Hogebrink Leergang Strategisch adviseren Loopbaanprofessionals 1000

De gemeente Haaksbergen komt van ver

Henriëtte Hogebrink, Projectleider organisatieontwikkeling en loopbaanprofessional gemeente Haaksbergen

"De gemeente Haaksbergen komt van ver", meldt zij. "Er waren de laatste jaren veel bezuinigingsrondes en daardoor ontstonden knelpunten in de organisatie. Het maakte ons ook kwetsbaar. Daarbij stonden we tot voor kort onder financieel toezicht van de provincie, maar dat is gelukkig voorbij.

Nu kunnen we voluit werken aan de uitvoering van de door het bestuur in 2019 bepaalde nieuwe koers als uitkomst van het rapport door Rijnconsult. Het meerjarenprogramma dat nu start heeft als doel het herstel van het vertrouwen en verbinding met de samenleving. En dat niet alleen op basis van wettelijke plichten, maar vanuit de wensen en behoeften van de inwoners. Er zijn drie ontwikkelsporen. Spoor 1: financieel en risicobeheersing op orde; Spoor 2: effectief samenspel; Spoor 3: stabiele en veerkrachtige organisatie. Daar ben ik als projectleider actief bij betrokken en dat was ook voor mij de reden me aan te melden voor de leergang."

Handvatten voor omvangrijke projecten

"Mijn verwachting over deelname aan de leergang was om handvatten te krijgen voor de omvangrijke projecten in onze gemeente. Dus hoe neem je de regie en zorg je voor een goede projectorganisatie. En dat concreet, praktisch en met aandacht voor de menselijke kant", aldus Henriëtte. In de leergang wilde Henriëtte ervaren welke adviesstijlen daarbij passen. Wat is haar mening daarover?

Het programma was heel goed neergezet. Ook werden we goed begeleid bij het werken met het leerboek Adviseren als tweede beroep. Vooral het sparren met vakgenoten was fijn. En, als je ergens tegenaan liep, kon je rekenen op de ondersteuning vanuit A&O fonds. Zij hebben mij ook goed geholpen met de subsidie-aanvragen. Zo hebben we niet alleen een expert toegewezen gekregen voor 40 uur op het project Een leven lang ontwikkelen, maar ook 25 duizend euro aan subsidie voor dit project."

De expert denkt met mij mee en spart met mij over de projecten die lopen.

Henriëtte Hogebrink, Projectleider organisatieontwikkeling en loopbaanprofessional gemeente Haaksbergen

Henriëtte was er ook bij in De Baak met andere deelnemers aan de leergang. Hoe heeft zij dat ervaren? "Dat contactmoment was fijn, want MS Teams is een mooi middel maar dat geeft toch niet de verbinding waar je op hoopt. Ik ben een mensen-mens, dus wil ik mensen ontmoeten en mijn netwerk opbouwen. We behandelden er intervisie-thema’s en ook sparden we met elkaar om dingen scherp te krijgen. Tips en trucs van anderen en van de professionals bij A&O fonds Gemeenten waren heel waardevol. Bijvoorbeeld het opknippen van de door mij gemaakte projectenplanning."

Door talent de ruimte te geven, presteren mensen beter en kun je ze ook boeien en binden aan de organisatie.

Henriëtte Hogebrink, Projectleider organisatieontwikkeling en loopbaanprofessional gemeente Haaksbergen

Talenten herkennen

Met het plan Een leven lang ontwikkelen wil Henriëtte resultaten neerzetten. "Eén van de resultaten van dit project is talentmanagement. Daarbij gaat het om het herkennen en stimuleren van talent in de organisatie. Daar schortte het aan bij ons", constateert zij.

"Door talent de ruimte te geven, presteren mensen beter en kun je ze ook boeien en binden aan de organisatie. Daarbij kijken we naar het Rijnlandse model voor organisaties met de leidinggevenden veel meer als coach en de medewerker in the lead. Dat is vrij nieuw voor ons en daarvoor gaan we tools kiezen en trainingen opzetten."

Een andere manier van werken vraagt ook andere competenties onderkent Henriëtte: "We hebben heel loyale en hardwerkende medewerkers maar we moeten veel meer van binnen naar buiten werken en van buiten naar binnen, participerend dus. En ze moeten breder inzetbaar zijn. Bijvoorbeeld de Omgevingswet maakt dat je als ambtenaar integraler moet denken en werken. Onze talenten omarmen we, maar we moeten dat wel faciliteren en coachen zodat ze er ook echt mee aan de slag kunnen gaan."

Bb aeno kees winkelman woudenberg 1120

Kijken in de TalentSpiegel

Henriëtte meldt dat er ook een projectgroep komt met leden uit het management team, collega’s van P&O en enkele mensen uit de organisatie. Daarnaast is een klankbordgroep met mensen uit de organisatie opgericht.

Het project Een leven lang ontwikkelen start halverwege 2022. Het opzetten van beleid en de daarbij behorende tools, het implementeren en het doorleven gaat drie tot vijf jaar duren. Het is een echte cultuursomslag, aldus Henriëtte.

"Dit jaar zullen we een aantal tools goed neerzetten, zodat leidinggevenden en medewerkers aan de slag kunnen. Onder andere gaan we daarvoor de TalentSpiegel inzetten bij de trainingen om de drijfveren, talenten, competenties en ambities van de medewerker inzichtelijk te maken. Deze tool stimuleert ook het gesprek tussen leidinggevende en medewerkers. Samen kunnen ze dan het gesprek aangaan over hoe persoonlijke kwaliteiten ingezet kunnen worden in de organisatie (rollen, projecten, eigen functie).

Maar ook welke stappen gezet kunnen worden in de ontwikkeling en waarin de leidinggevende kan faciliteren en coachen. Dit alles maakt dat medewerkers breed inzetbaar worden voor de organisatie en dat hierdoor een stabielere, flexibele en wendbare organisatie ontstaat die makkelijker kan inspelen op maatschappelijke vraagstukken."

Training Talentspiegel

Voer jij individuele gesprekken met medewerkers over hun loopbaan en wil je ons instrument de TalentSpiegel daar bij inzetten? Dan zijn deze trainingen perfect voor jou. A&O organiseert dit jaar, naast vier introductieworkshops, ook twee verdiepingstrainingen voor loopbaanprofessionals en vier gesprekstarter-trainingen voor leidinggevenden.

Subsidie

Wil je ook aan de slag met subsidie van A&O? Kijk dan bij subsidie en expertise op deze site.

naar Subsidie en Expertise

Misschien vind je dit ook interessant