In de gemeente Kapelle kennen alle 80 medewerkers elkaar. "Voor corona liep je gemakkelijk bij elkaar binnen; de sfeer is informeel", vertelt afdelingshoofd Beleid en Dienstverlening, Jack Geelen. De gemeente wil de organisatie veranderen. "Meer opgavegericht werken en wendbaar zijn om snel te kunnen inspelen op actuele maatschappelijke vragen. Dat is het idee".

Jack Geelen kapelle 800

Mijn les is dat het A&O fonds Gemeenten veel te bieden heeft. Niet alleen subsidie, ook inspiratie [...]. Het is allemaal lekker concreet en het past bij de mentaliteit van ‘aanpakken’ waar ik van hou.

Jack Geelen, Afdelingshoofd Beleid en Dienstverlening

Wat is het vraagstuk?

We willen integraal werken, bijvoorbeeld dat de WMO-consulent en een medewerker van de afdeling Jeugd die naar hetzelfde gezin gaan, samenwerken. Dat het gezin centraal staat, niet de regels. Je kunt als management zeggen dat je opgavegericht wilt werken, maar hoe krijg je de mensen mee? In coronatijd is dat een extra uitdaging. We denken al langer over onze organisatieontwikkeling. De hoofdlijn is dat we flexibel en wendbaar willen zijn; kunnen meebewegen met de werkelijkheid die verandert. Dit vraagt van medewerkers een positieve houding, denken in mogelijkheden.

Hoe heb je het aangepakt?

  • Vlog van de gemeentesecretaris over de organisatieverandering.
  • Online, interactief en anoniem medewerkerstevredenheidsonderzoek waarbij de medewerkers konden reageren op stellingen en op elkaar. Hoe kijken mensen aan tegen de organisatieverandering en begrippen zoals ‘taakvolwassenheid’?
  • Individuele gesprekken door twee collega’s, mensen die veel vertrouwen genieten in de organisatie, met alle medewerkers. Wat vind je van de visie? Wat heb je nodig? Wat heeft Kapelle nodig? Met als resultaat concrete afspraken.

Wat gaat er goed?

De organisatieontwikkeling leeft, onderling praten mensen erover. Door het gezamenlijk medewerkerstevredenheidsonderzoek en de gesprekken, wordt concreet wat we verwachten: dat medewerkers zich blijven ontwikkelen. Deze aanpak zouden we zonder corona niet hebben ontwikkeld. Het onderzoek en de gesprekken geven een breed beeld van hoe mensen erin staan.

Wat kan er beter?

Het is belangrijk om iedereen mee te nemen. Van de mensen in de buitendienst hebben er veel niet meegedaan aan het online onderzoek. De taal sluit niet aan bij hun leefwereld. We gaan voor hen nu een aparte sessie houden. Maatwerk is belangrijk.

Wat zijn je lessen voor andere gemeenten?

Mijn les is dat het A&O fonds Gemeenten veel te bieden heeft. Niet alleen subsidie, ook inspiratie, bijvoorbeeld een forum om met collega’s te kunnen sparren. Het is allemaal lekker concreet en het past bij de mentaliteit van ‘aanpakken’ waar ik van hou.

Voor vragen en meer informatie over de aanpak van Kapelle, neem contact op met Jack Geelen via j.geelen@kapelle.nl

Online de creativiteit erin houden

In een drieluik laten we zien hoe de gemeenten Kapelle, Hollands Kroon en Geldrop-Mierlo het vraagstuk hoe blijf je online creatief aanpakken. Tijdens de eerste lockdown heeft A&O fonds Gemeenten een snelle coronasubsidie in het leven geroepen. Er was veel behoefte aan ondersteuning want een recordaantal van maar liefst 450 aanvragen zijn ingediend. In de aanvragen is een duidelijke rode draad te zien van de verschillende behoeften die de gemeente heeft in deze tijd van grote veranderingen.

Subsidie en Expertise

Wil jouw gemeente ook aan de slag met een project om de wendbaarheid van de medewerkers te vergroten? Klik dan op de knop 'Dat wil ik ook' en A&O fonds Gemeenten helpt je verder met subsidie en expertise.

Dat wil ik ook

Contact

De mogelijkheden voor subsidie en expertise eerst bespreken? Neem contact op met subsidies@aeno.nl om jouw wensen en ons maatwerk op elkaar af te stemmen.

Stuur een email

Volg ons

Blijf op de hoogte en volg ons op Linkedin, Twitter en Youtube-kanaal.

LinkedIn Twitter Youtube

A&O Nieuwsbrief

Word lid van één of meerdere nieuwsbrieven, zodat we je op de hoogte kunnen houden van onze activiteiten binnen jouw specialiteit.

Schrijf je hier in

Misschien vind je dit ook interessant