Verandering is een gegeven voor gemeenten. Digitalisering, gebruik van data, een veranderende bevolkingsopbouw, decentralisaties, globalisering en klimaatverandering hebben allemaal hun weerslag. De coronacrisis laat meer dan ooit zien dat zekerheden onstabiel zijn geworden. Ieders talent is nodig om met elkaar tot nieuwe oplossingen te komen. Karin Sleeking, directeur A&O fonds Gemeenten, licht in dit artikel de ambitie en plannen van A&O voor 2021 toe.

Nieuwe competenties

Wat onverminderd blijft, is dat de medewerkers werken in de gemeenten omdat ze aan een maatschappelijk doel willen bijdragen. Daarvoor zijn in toenemende mate andere vaardigheden en nieuwe competenties nodig. Hoe werk je samen, met collega’s, met andere stakeholders, met inwoners? Hoe kom je tot innovatie om de samenleving optimaal te kunnen faciliteren? Hoe organiseer je het werk? Hoe blijf je vitaal? En: hoe blijft iedereen bij met de nieuwe ontwikkelingen?

We leven niet in een tijdperk van verandering, maar in een verandering van tijdperk

Hoogleraar Jan Rotmans

Crisis als katalysator

Ook hier blijkt de coronacrisis een katalysator. Digitaal werken is in snel tempo voor veel medewerkers normaal geworden. Hybride constructies van samenwerken op kantoor, locatie en thuis brengen vraagstukken met zich mee op het gebied van werk-privé balans, vitaliteit, samenwerking, leiderschap en collegialiteit.

Het bedienen, faciliteren en betrekken van de inwoner krijgt anders vorm. Ondertussen staan de gemeentelijke financiën meer dan ooit onder druk. Karin stelt dat uitgangspunten als duurzame inzetbaarheid, een leven lang leren en vitaliteit in zicht moeten worden gehouden zodat gemeenten hun taken goed kunnen blijven uitvoeren.

Voor A&O fonds Gemeenten is de uitdaging om, aan de hand van actuele thema’s en vraagstukken, dwars door de hele gemeentelijke organisatie medewerkers te inspireren en te ondersteunen. Karin is trots op de samenwerking met de gemeenten, de afgelopen jaren. Met werken aan intersectorale mobiliteit zoals jouwtoekomstisnu.nl en de nog lopende ESF projecten, Grip op Loslaten en DigiDuurzaam, worden veel gemeenten bereikt.

Het A&O fonds Gemeenten heeft drie functies:

  • Agenderen door initiatieven en ontwikkelingen te signaleren en te stimuleren
  • Vervullen van een gidsfunctie door kennis en informatie te verzamelen, ontwikkelen, verrijken, delen en verspreiden
  • Verbinden gemeenten en medewerkers op thema’s en projecten door het invullen van een platformfunctie

Ruimte voor innovatie

Grote maatschappelijke vraagstukken vragen om een lange termijn visie, maar ook om ruimte voor innovatie. Technologische ontwikkelingen gaan razendsnel en de maatschappij verandert voortdurend. Door op kleine schaal te experimenteren wordt de creativiteit, leergierigheid en wendbaarheid van medewerkers aangesproken en ontstaat (gezamenlijk) eigenaarschap. A&O fonds Gemeenten wil daarbij ondersteunen door gemeentelijke vernieuwers in alle beleidsdomeinen te verbinden en te inspireren.

Hoe blijf je als gemeente wendbaar en benut je ieders talent? De ondersteuning van A&O fonds Gemeenten richt zich de komende jaren op vijf essentiële thema’s, die leiden tot wendbare en vitale medewerkers en organisaties:

  • Vitaliteit
  • Talent voor de toekomst
  • Leren en ontwikkelen
  • Eigen regie in loopbaanontwikkeling
  • Leiderschap en cultuur

Volg ons

Blijf op de hoogte en volg ons op Linkedin, Twitter en Youtube-kanaal.

LinkedIn Twitter Youtube

A&O Nieuwsbrief

Word lid van één of meerdere nieuwsbrieven, zodat we je op de hoogte kunnen houden van onze activiteiten binnen jouw specialiteit.

Schrijf je hier in

Misschien vind je dit ook interessant