Wil jij je werk met plezier doen en de vele veranderingen kunnen volgen? Dan is het belangrijk dat je fit en vitaal bent. Juist in deze tijden van veel thuiswerken. Hoe kun jij als Arbo professional je collega’s hier zo goed mogelijk bij ondersteunen? Van 9 tot en met 11 februari 2021 organiseert A&O fonds Gemeenten de Gezond & Veilig Werken Week. Doe mee en schrijf je hier in.

We vinden gezond en veilig werken allemaal belangrijk maar toch is het soms lastig daar bewust naar te handelen. Bewegen, sociale verbinding en werk-privé-balans zijn topics die jouw werkplezier kunnen beïnvloeden. Hoe krijg jij het voor elkaar een cultuur te creëren waar aandacht voor gezond en veilig werken en vitaliteit normaal is? Hoe ziet de toekomst van het hybride werken eruit?

Iedere dag behandelen we een ander thema:

 • Vitaliteit
 • Gezond en Veilig werken
 • Thuiswerken/hybride werken

De hele week zijn er korte clips beschikbaar en drie dagen staat er een live sessie op het programma waarin volop interactie mogelijk is. Meld je hieronder aan voor een van de drie sessies of voor alle drie.

Vraag subsidie aan!

In periode 1 komen projecten over hybride werken voor subsidie in aanmerking. Een voorwaarde hierbij is dat de projecten voor 1 juli 2021 afgerond moeten zijn.

Te denken valt aan:

 1. Definiëren van je organisatiecultuur
 2. Werken aan trots, welzijn en teamgevoel
 3. Inrichten van de hybride werkplek
 4. Leiderschap op afstand

Wat is hybride werken?

Hybride werken staat voor het flexibel kiezen van de locatie waar het werk plaatsvindt. Hybride in de zin dat een gedeelte van het werk thuis en online plaatsvindt en een gedeelte van het werk op kantoor. Hybride in de zin dat een gedeelte van ons werk bestaat uit persoonlijke productiviteit en dat een gedeelte van ons werk ontstaat door elkaar te ontmoeten en in gesprek te zijn.

Bij hybride werken is voor de werklocatiekeuze niet het beschikbare gebouw leidend, maar het type werk, het doel van de activiteit, de gewenste mate van interactie, de efficiënte van communicatie en de persoonlijke voorkeuren van medewerkers en klanten.

Veel werkzaamheden blijken we overal te kunnen doen: thuis, onderweg, op kantoor en in online werkomgevingen zoals Zoom en Teams. Maar niet alles, veel activiteiten vereisen live contact met mensen. We hebben allemaal ervaren hoe nodig we dat live contact hebben in de zin van de wandelgangen, het kletspraatje bij de koffie of de brainstorm met de voeten op tafel. Dat we alleen een team en organisatie kunnen zijn als we elkaar fysiek ontmoeten. Dat we helemaal niet alleen maar thuis achter ons schermpje willen werken, maar dat juist een combinatie het aller effectiefst en prettigst is.

Pak je kans

Nu bepaalt corona vaak nog de keuze waar je werkt maar dat gaat veranderen. Hier kun je nu op doorpakken. Nu is de kans je organisatie vorm te geven met hybride werken. En een (nog) betere organisatie te worden waar werken leuker is, medewerkers meer tot hun recht komen en productiever zijn.

Wil jouw gemeente ook aan de slag met een project om hybride werken vorm te geven? A&O fonds Gemeenten helpt je verder met een subsidie van € 5.000,-

Lees hier meer informatie en bekijk voorbeelden van de regeling.

Naar Subsidie en Expertise

Vitaliteit

De wereld om ons heen verandert snel. Het is daarom van groot belang dat medewerkers gezond, vitaal en prettig (samen) werken. Vitale medewerkers zijn immers productiever, energieker en verzuimen minder. Daarom heeft A&O fonds Gemeenten de vitaliteitscampagne BRUIS ontwikkeld.

In deze sessie gaan we in gesprek met drie gemeenten die de BRUIS-campagne binnen hun organisatie hebben geïntroduceerd en al een tijdje op weg zijn. Zij vertellen over de succesfactoren in hun aanpak en de geleerde lessen tot nu toe. Ook geven zij inzicht in hoe zij zijn omgegaan met de gevolgen van de coronacrisis en wat dit betekende voor de uitrol van hun programma.

Gezond en Veilig Werken

Door het coronavirus is gezond en veilig werken nog belangrijker geworden. De fysieke en mentale gezondheid van collega’s vraagt aandacht. Een ergonomische thuiswerkplek en bewegen maar ook slaap en gezonde voeding zorgen ervoor dat je je lichamelijk goed voelt. Aandacht voor de mentale gezondheid zoals sociaal contact, omgaan met werkdruk, stellen van grenzen tussen werk en privé, maar ook agressiepreventie op straat, aan de telefoon of via social media is nodig.

De gemeenten sector heeft een Arbocatalogus werkdruk, agressie en beeldschermwerk. En deze is dit jaar positief getoetst door de Inspectie SZW. De Arbocatalogus is een website vol met informatie over veilige en gezonde arbeidsomstandigheden. Ook is er een inspiratie toolkit met middelen om aan de slag te gaan met Werkdruk en Agressie. Het coronavirus bracht echter ook nieuwe risico’s waardoor gemeenten nieuwe maatregelen moesten nemen voor infectiepreventie. In de nieuw ontwikkelde gemeente specifieke RI&E corona wordt ingegaan op specifieke corona gerelateerde risico’s en maatregelen die genomen kunnen worden.

In deze sessie gaan we in gesprek met twee gemeenten en een expert over hoe de RI&E corona, het GIR en de Arbocatalogus kunnen helpen in de context van thuiswerken, werkdruk en agressie. Hoe kun je de RI&E, GIR en de Arbocatalogus inzetten om gezond en veilig werken te stimuleren?

Thuiswerken/hybride werken

We zijn, ook bij gemeenten, massaal aan het thuiswerken. De meesten leren daar al goed mee om te gaan. De werkplekken worden steeds beter ingericht en we worden steeds slimmer in het thuis- of hybride-werken. De eerste onderzoeken laten zien dat thuis werken zorgt voor meer focus en efficiëntie, maar dat creatieve nieuwe ideeën bedenken moeizamer gaat.

Nu bepaalt Corona vaak nog de keuze waar je werkt maar dat gaat veranderen.

Bereid jouw organisatie zich ook voor op de toekomst van het Hybride werken? Waarop zijn jullie je aan het voorbereiden?

In deze sessie halen we op hoe jouw organisatie de toekomst van het hybride werken op het gebied van gedrag en cultuur ziet. Het gaat daarbij niet over de fysieke werkomgeving zoals bijvoorbeeld de aanpassing van de inrichting van kantoor met meer ontmoetingsruimte en de ICT omgeving met het voorzien digitale mogelijkheden om mobiel te werken.

Wel gaat het om vraagstukken op het gebied van:

 1. (nieuwe) Organisatiecultuur
 2. Samenwerken team en individu
 3. Mentale en sociale vitaliteit, werkplezier, Teamgevoel, sociale binding, mentale gezondheid
 4. Online werken
 5. Fysieke vitaliteit en gezondheid
 6. Verantwoordelijkheid, resultaten en output
 7. Informatie en kennis delen
 8. Leiderschap

Misschien vind je dit ook interessant