De verbeterde versie van de Corona-RI&E-module is hier te downloaden. A&O fonds Gemeenten heeft samen met VNG een Corona-RI&E-module ontwikkeld. Deze Corona-RI&E-module is een aanvulling op de reguliere RI&E en wordt aangepast als er nieuwe afspraken of inzichten zijn.

Veel gemeenten zijn aan de slag om hun werkomgeving op basis van de anderhalve meter samenleving in te richten. Een groot deel van de mensen werkt thuis, maar er zijn ook nog medewerkers op de werkplek actief. Om de risico’s en de te nemen maatregelen helder in kaart te brengen is er nu een speciale Corona-RI&E-module hierin vind je alle afspraken, ook rondom nieuwe risico's als COVID-19.

Arbowettelijke verplichting

De RI&E is een arbowettelijke verplichting waarin nieuwe risico’s als COVID-19 ook in opgenomen moeten zijn. Dit document is versie 2 van de gemeente specifieke vragenlijst Corona-RI&E. Versie 2 is tot stand gekomen door het testen van versie 1 bij vijf gemeenten. Dit heeft geleid tot enkele wijzigingen.

De RI&E corona is nu ook als vragenlijst beschikbaar in de RI&E gemeenten. Je vindt de vragenlijst bij het toevoegen van een nieuwe RI&E.

Misschien vind je dit ook interessant