De relatief lage volwassenheid van gegevensmanagement bij gemeenten dwingt tot digitaal leiderschap. Strategische sturing op digitalisering is onmisbaar en moet opgavegericht aangepakt worden. Dat schrijven Berenschot en Universiteit van Tilburg / TIAS School of Business die onderzoek deden naar de professionaliteit van gegevensmanagement en de bijdrage van gemeenten aan publieke waarde. Download het rapport hier.

Digitaal leiderschap

Digitaal leiderschap moet volgens de onderzoekers zichtbaar worden in een visie: hoe kan digitale transformatie bijdragen aan publieke waarde? Formuleer de kansen en knelpunten van digitalisering en leg uit hoe gegevensmanagement naar een hoger niveau getild kan worden, adviseren de onderzoekers.

Meer weten over de digitale gemeente van de toekomst?

Publieke waarde als doel

De onderzoekers beschrijven hoe digitale transformatie, met behulp van digitale technologie en gegevensmanagement, gemeenten kan helpen meer publieke waarde te realiseren. Publieke waarde kan bijvoorbeeld het beschikbaar stelen van open data voor transparantie- of commerciele doeleinden zijn. Meestal gaat het echter om indirecte publieke waarde, denk bijvoorbeeld aan modellen die helpen het aantal vroegtijdige schoolverlaters te voorspellen.

In hun onderzoek onder 44 gemeenten en intergemeentelijke samenwerkingsverbanden blijkt dat de relatie tussen gegevensmanagement en publieke waarde onvoldoende erkend wordt. Door hier effectiever op te sturen vergroot de gemeente de legitimiteit van haar maatschappelijke meerwaarde.

Meer weten over succcesvolle datagedreven innovatieprojecten?

Adviezen

De onderzoekers formuleren onder andere deze adviezen voor gegevensmanagement en de bijdrage aan de publieke waarde:

  1. Strategische sturing bevordert de digitale transformatie en gegevensmanagement.
    Stel een digitale strategie op die beschrijft hoe digitalisering en het gebruik van gegevens de dienstverlening aan bewoners en de processen binnen de gemeenten verbeteren.
  2. Bewustwording en het beleggen van rollen leiden tot volwassener gegevensmanagement.
    Sla een brug tussen het primair proces en de staffuncties waar gegevensmanagement doorgaans onderdeel van is. Neem niet alleen de ambtelijke, maar ook de politieke organisatie hierin mee.
  3. Stimuleren van integrale datakwaliteit en –gebruik essentieel.
    Besteed meer aandacht aan de inzet van data in het primair proces om publieke waarde te creëren. Gegevensmanagement moet als verbindende discipline binnen de afdelingen worden ingezet.

Meer over digitaal veranderen

Misschien vind je dit ook interessant