De collegereeks Omgevingswet voor OR-leden, is een vierdelige mini-cursus die jou alle ins-en-outs geeft die je moet weten over de Omgevingswet. Na de vier ochtendsessies van 90 minuten beschik je over de nodige actuele kennis, concrete adviezen en praktische handvatten waardoor je in staat bent om jouw OR-werk met betrekking tot de Omgevingswet direct anders, beter en handiger aan te pakken. Je kunt je nu aanmelden voor de gehele collegereeks of voor losse colleges die je specifieke interesse hebben.

De collegereeks is een gezamenlijk initiatief van de A&O-fondsen Gemeenten, Waterschappen en Provincies en de bonden CNV, FNV en CMHF.

Vergroot je kennis

Door de invoering van de Omgevingswet veranderen het speelveld en de spelregels aanzienlijk voor iedereen die werkzaam is in het ruimtelijk domein. Dat heeft grote impact op de werkwijzen en interne en externe samenwerking. Er wordt een beroep gedaan op andere competenties en talenten van medewerkers. Daarom starten we deze 4-delige collegereeks met vier experts die jou helemaal up-to-date brengen; je vergroot hiermee je kennis en handelingsperspectieven als OR-lid.

Het doel is om alle deelnemers vertrouwd te maken met de betekenis van de Omgevingswet voor de verschillende overheden. Ook geven we inzicht in de mogelijkheden die de wet biedt en stomen we je klaar voor de komst van de Omgevingswet. Kortom, als je de hele serie volgt, ben je na vier ochtenden in twee weken tijd helemaal up-to-date.

OR en kaderleden

Deze reeks is speciaal bedoeld voor OR-leden en kaderleden van de bonden die aangesloten zijn bij de sector Gemeenten, Waterschappen of Provincies en die interesse hebben in en/of zich goed willen voorbereiden op de naderende inwerkingtreding van de wetswijziging en aan de slag willen met de Omgevingswet. Deelname aan de collegereeks is voor iedereen in de genoemde sectoren kosteloos.

Interactieve colleges Omgevingswet

De collegereeks is logisch opgebouwd. De onderwerpen zijn achtereenvolgens:

 • De Bedoeling van de Omgevingswet
 • De Werking en het effect op organisaties van de Omgevingswet
 • De Kansen en mogelijkheden voor medewerkers
 • Aan de slag en de rol van de OR in de verandering

De vier online colleges vinden plaats op dinsdagochtend, 2 en 9 maart en donderdagochtend, 4 en 11 maart, van 09.00 tot 10.30 uur. Na het college van donderdag 11 maart sluiten we af met een rondetafelgesprek en duurt tot 11.30 uur.

Dinsdag 2 maart beginnen we met een korte gezamenlijke kick-off en na het vierde college, op donderdag 11 maart, praten we na met ervaren OR-leden. Zij delen hun ervaringen, best practices, tips en vertalen hun inzichten naar de werkvloer. In alle colleges komen ook de vragen uit de chat aan bod.

CNV FNV CMHF logo 1000
AO-fondsen-drie-fondsen-footer-webinars website footer

In de vierdelige collegereeks nemen de deskundige sprekers: Gelinde Groeneveld, Regina Koning, Tinka van Vuuren en Anton Willemsma, je mee door de Omgevingswet. Ze gaan diep in op het doel, de werking en het effect op de organisatie en mensen. Ook laten ze de verschillende loopbaanmogelijkheden zien die de nieuwe wet biedt. Medewerkers moeten immers competenties ontwikkelen die passen bij hun nieuwe rollen. Ook leren ze hoe je als OR-lid invloed kan uitoefenen en het gesprek kan aangaan met medewerkers, directie en bestuur. De colleges zijn interactief en daarom is er volop ruimte om vragen te stellen.

De Bedoeling - College I

Dinsdag 2 maart 9.00-10.30 uur en kick-off van collegereeks

Gastspreker Gelinde Groeneveld neemt je mee door het waarom van deze wetswijziging en wat de actuele status is.

 • 08.45 – 09.00 - Digitaal ontvangst
 • 09.00 – 09.10 - Welkom, introductie en uitleg programma– Annemie van Loon
 • 09.10 – 09.20 - Interactief intermezzo
 • 09.20 – 10.30 - Gastspreker presentatie met Q&A via moderator (incl korte break)

De Bedoeling

Gelinde neemt je mee door het waarom van deze wetswijziging en wat de actuele status is. Vanuit welke visie is de wet er gekomen? Wat maakt deze wet nu zo belangrijk en interessant? Wat is de samenhang tussen de verschillende overheden en het belang van participatie? Welke mogelijkheden biedt de Omgevingswet voor organisaties?

Na dit college weet je wat de bedoeling is van de Omgevingswet, waar de uitdagingen liggen en waar we obstakels kunnen overwinnen om een succes te maken van de implementatie.

De Werking - College II

Donderdag 4 maart 09.00 – 10.30 uur

Gastspreker Regina Koning kan je precies uitleggen wat de technische en juridische aspecten en impact is van de Omgevingswet.

 • 08.45 – 09.00 - Digitaal ontvangst
 • 09.00 – 09.10 - Welkom en introductie programma– Annemie van Loon
 • 09.10 – 09.45 - Gastspreker presentatie met moderator
 • 09.45 – 09.55 - Korte break
 • 09.55 – 10.30 – Vervolg met Q&A via moderator

De Werking

Regina zal op hoofdlijnen de Omgevingswet uitleggen en belichten vanuit haar juridische achtergrond en ervaring. Denk aan de verschillende instrumenten en de samenhang die daaruit voortvloeit tussen de verschillende overheden. De beleidscyclus, de belangrijke thema's uit de wet, de opgaven waarvoor de Omgevingswet praktisch ingezet wordt. Een mooi voorbeeld is de energietransitie, de eerste grote opgave waarvoor het nieuwe instrumentarium door overheden zal worden ingezet. Verder gaat ze in op het implementatietraject tot 1-1-2022 (en daarna), het DSO en de obstakels die er nog te nemen zijn. Zo zijn er ook afspraken in het Klimaatakkoord met een uiterste datum en komen er nog belangrijke wetswijzigingen aan.

Na dit college ben je goed op de hoogte van de juridische aspecten en de impact van de Omgevingswet.

De Kansen - College III

Dinsdag 9 maart, 09.00 – 10.30 uur

Gastspreker Tinka van Vuuren licht toe wat de wet voor mogelijkheden en kansen biedt voor medewerkers die richting willen geven aan hun loopbaan.

 • 08.45 – 09.00 - Digitaal ontvangst
 • 09.00 – 09.10 - Welkom en introductie programma– Annemie van Loon
 • 09.10 – 09.45 - Gastspreker presentatie met moderator
 • 09.45 – 09.55 - Korte break
 • 09.55 – 10.30 – Vervolg met Q&A via moderator

De Kansen

De Omgevingswet vraagt om Anders Denken en Anders Werken. Maar wat betekent dit in de praktijk. Dit doet een beroep op competenties en vaardigheden van medewerkers die met de Omgevingswet te maken krijgen. Tinka gaat in op het effect van de Omgevingswet op de inzetbaarheid van medewerkers. Wat betekent dit voor de mogelijkheden voor medewerkers om hun loopbaan richting te geven in relatie tot de nieuwe competenties, functies en rollen die ontstaan. Vaak is er sprake van een aantal 'containerbegrippen' als samenwerken, integraal denken, luisteren, communiceren, opgavegericht denken. Maar geldt dat voor iedereen? Moet iedereen zich richting deze generieke competenties ontwikkelen? Kun je als organisatie deze containerbegrippen vertalen naar je eigen behoefte en kijken welke 'functies' je nodig hebt om het werk gedaan te krijgen en dan opnieuw de taken opknippen en verdelen. Een aantal medewerkers zijn goed in de samenwerking en het werken in een netwerk met anderen, maar er zijn en blijven ook diverse specialisten/experts nodig. De Omgevingswet biedt vanuit dat perspectief de mogelijkheid om opnieuw te kijken naar de verdeling van werkzaamheden die aansluiten bij de talenten van medewerkers. Een aantal voorbeelden van 'functies' die straks nodig zijn: Omgevingsmanagement, Participatieadviseur/projectleider, Accountmanager, Handhaver. Dit is niet allemaal nieuw, maar het gaat vanuit de Omgevingswet meer leven en andere accenten krijgen.

Na dit college heb je goed zicht op welke kansen het medewerkers biedt om hun talenten te ontwikkelen en te verbinden aan taken die hen goed liggen.

Aan de slag - College IV

Donderdag 11 maart, 09.00 – 10.30 en inzichten ervaren leden 10.30 – 11.30

Gastspreker Anton Willemsma weet je alles te vertellen over wat je als OR-lid kan doen en op welke wijze de OR het gesprek aan kan gaan met directie en/of bestuur.

 • 08.45 – 09.00 - Digitaal ontvangst
 • 09.00 – 09.10 - Welkom en introductie programma – Annemie van Loon
 • 09.10 – 09.45 - Gastspreker presentatie met moderator
 • 09.45 – 09.55 - Korte break
 • 09.55 – 10.30 – Vervolg met Q&A via moderator
 • 10.30 – 10.35 – Korte break
 • 10.35 – 11.30 – Inzichten ervaren OR-leden

Aan de slag

Anton weet je alles te vertellen over wat je als OR-lid kan doen en op welke wijze de OR het gesprek aan kan gaan met directie en/of bestuur. In dit laatste college krijg je concrete handvatten voor hoe je als OR lid je rol op kan pakken. Hierbij komen ook een aantal aansprekende voorbeelden voorbij. De Omgevingswet is een verandering die mogelijkheden biedt binnen de organisatie. Er ontstaan nieuwe manieren van werken, waar ook andere taken bij horen. Door dit als het ware te 'herverdelen' onder medewerkers, verbindt je werk en talent aan elkaar. De OR is bij uitstek het gremium om te volgen hoe organisaties hiermee omgaan en te kijken waar en hoe de organisatie deze mogelijkheden oppakt. En wat er gebeurt als blijkt dat er onverhoopt toch geen plek is voor een medewerker.

Na dit college weet je wat je te doen staat en hoe je aan de slag kan.

CNV FNV CMHF logo 1000
AO-fondsen-drie-fondsen-footer-webinars website footer
Gelinde Groeneveld 1

Gelinde Groeneveld

Functie/rol: Strategisch advies en procesbegeleider van de Omgevingswet

Gelinde Groeneveld combineert een analytisch scherpe geest met een verbindend enthousiasme en eigenaarschap om complexe vraagstukken in de fysieke leefomgeving aan te pakken. Deze vraagstukken variëren van een transformatie van een braakliggend terrein tot regionale gebiedsontwikkeling, tot de organisatorische veranderingen in het kader van de Omgevingswet. Ze adviseert én pakt aan. Gaat samen met u op zoek naar beweging en resultaat. Vaker gehoord door opdrachtgevers: ‘Als we willen dat het goed komt, vragen we het Gelinde’.

Gelinde heeft een achtergrond in gebiedsontwikkeling en bestuurskunde en heeft de afgelopen 20 jaar aan ‘verschillende kanten van de tafel’ gezeten, zowel namens marktpartijen als lokale-, provinciale- en rijksoverheden. Ook heeft ze diverse organisatie- en participatietrajecten begeleid. Ze spreekt dus de taal van de markt, de samenleving, de ambtelijke organisatie, de bestuurders en de volksvertegenwoordigers en weet bovendien op een prettige manier de verbinding te leggen.

Regina Koning 800

Regina Koning

Functie/rol: Juridisch expert en kwartiermaker: Energietransitie | Bouwrecht | Circulair bouwen | Omgevingsrecht

Regina is er ervan overtuigd dat we een leefbare en gezonde leefomgeving kunnen creëren voor nu én voor de volgende generaties. Gestalte geven aan duurzaam bouwen en duurzame gebiedsontwikkeling is daarbij van groot belang. Wet - en regelgeving kan daarbij behulpzaam zijn, maar kan ook een obstakel vormen. Daarom is kennis over deze wet- en regelgeving cruciaal: om het positief in te zetten en valkuilen te voorkomen. Dit legt een basis voor het realiseren van een optimale leefbare en gezonde leefomgeving.

Haar passie is het juridisch toepasbaar maken en het toetsen van bouwplannen aan het actuele juridische kader (milieuregelgeving, ruimtelijke ordeningsregelgeving, de Crisis- en herstelwet enz.) en het koppelen daarvan aan de huidige innovaties en technologische ontwikkelingen. Het overbrengen en mede vormgeven van de mogelijkheden in toekomstige wetgeving, zoals de Omgevingswet, en dat relateren aan nieuwe instrumenten zoals het omgevingsplan (en het bestemmingsplan verbrede reikwijdte) maken een belangrijk onderdeel uit van haar passie voor de vakgebieden bouwen en gebiedsontwikkeling. Het creëren van synergie tussen mensen en kennis; dat is voor haar een belangrijke drijfveer!

Tinka Van Vuuren

Tinka van Vuuren

Functie/rol: Bijzonder hoogleraar Vitaliteitsmanagement Open Universiteit Nederland

Tinka van Vuuren is als Bijzonder hoogleraar Vitaliteitsmanagement verbonden aan de Open Universiteit Nederland en werkt als Senior Consultant bij Loyalis Kennis & Consult. Ook is zij sinds 2002 actief voor de sectie sector Arbeid & Organisatie van het NIP (Nederlands Instituut van Psychologen) en was onder meer 6 jaar voorzitter van de sectie Arbeid & Gezondheid.

Zij adviseert werkgevers over personeelsbeleid in de Overheids- en Onderwijssector en in de Zorg en de Bouw en is opgeleid als arbeids- en organisatie- en als sociaal psycholoog en gepromoveerd op de gevolgen van ontslagdreiging voor werknemers. Haar aandachtsgebieden zijn vitaliteit en duurzame inzetbaarheid, human resources management, employabilitybeleid, leeftijdsbeleid, arbeidsplaatsonzekerheid en flexibilisering ziekteverzuimbeleid en bedrijfsbeleid inzake re-integratie van mensen met een arbeidshandicap. Tinka van Vuuren heeft diverse publicaties op haar naam staan waaronder het artikel "Een loopbaan voor het leven" over 'blije' mobiliteit.

Anton Willemsma

Anton Willemsma

Functie/rol: Freelance trainer en bedrijfskundig adviseur Organisatie-&Verandermanagement. Specialiteit: medezeggenschap.

Anton zet vanuit zijn interesse voor mensen en hun werk zijn kennis en kunde in binnen de publieke sector. Zijn kracht ligt vooral in signaleren, analyseren en adviseren, het belichten van organisaties vanuit meerdere perspectieven en het samenbrengen van de werkgevers- en werknemerskant.

Hij werkt graag vanuit het principe ‘klantgericht & vraaggestuurd’ en raakt enthousiast door wat mensen in samenwerking kunnen bereiken. In zijn werk combineert hij maar al te vaak lijn- en programma management en is hij betrokken van ontwikkeling tot en met het consolideren van de koers en doelen. Maatschappelijk relevantie is een belangrijke pijler in zijn werk en verbind zich graag met inspirerende omgevingen waar men wil samenwerken in ketens. Teamwerk betekent voor Anton afstemming, gezamenlijke energie en toewijding, inspiratie en creativiteit, eigen én collectieve verantwoordelijkheid. Met dit alles worden kansen gecreëerd voor cliënt en organisatie. Zijn motto is dan ook: “Zelfstandig gaat soms sneller, maar samen kom je verder.” Oftewel: waarom moeilijk doen als het samen kan?

Zijn werkgebieden zijn: product & proces, verandermanagement, Omgevingswet, personeel & organisatie, Sociaal domein en politiek/maatschappelijke ontwikkelingen.

CNV FNV CMHF logo 1000
AO-fondsen-drie-fondsen-footer-webinars website footer

De A&O fondsen Collegereeks is een vierdelige mini-cursus die jou alle ins-en-outs geeft die je moet weten over de Omgevingswet. Na vier ochtend colleges van 90 minuten ben je helemaal up-to-date en ben je in staat om jouw OR-werk met betrekking tot de Omgevingswet anders, beter, handiger aan te pakken. Je aanmelden voor losse colleges die je specifieke interesse hebben, kan ook.

Wie het complete plaatje wil, meld zich aan voor alle vier de data. Met een account van A&O gaat dat eenvoudig en snel omdat na inloggen je gegevens al zijn ingevuld. Bovendien vind je daarna ook de vier events terug in jouw account. Aanmelden voor een of meer losse colleges die je specifieke interesse hebben, is ook mogelijk.

Na aanmelden ontvang je direct een bevestiging en vlak voor aanvang van elk college ontvang je een mail met nadere informatie en de link naar het online college. Deelname is kosteloos.

Aanmelden via A&O fondsen

OR-leden/kaderleden van de bonden - CNV en FNV - kunnen zich hier inschrijven. Hiervoor heb je een (tijdelijk) account nodig.

OR-leden werkzaam bij een waterschap of provincie melden zich aan via de websites van deze betrokken A&O-fondsen waterschappen en provincies.

Attendeer een OR-collega

Hieronder staat een overzicht van de A&O fondsen collegereeks voor OR-leden. Als jij OR-leden kent in jouw sector die zich hiermee bezighouden of die hierin interesse hebben, informeer ze dan over deze informatieve, praktische en interactieve collegereeks speciaal voor OR-leden. Stuur dit bericht bijvoorbeeld door via LinkedIn of Twitter.

CNV FNV CMHF logo 1000
AO-fondsen-drie-fondsen-footer-webinars website footer

Misschien vind je dit ook interessant