Voor de
 verschilmakers.

Voorwaarden

A&O fonds Gemeenten ondersteunt jaarlijks een aantal vernieuwende projecten van gemeenten of gemeentelijke organisaties met een bedrag van maximaal 25.000 euro. Belangrijke voorwaarde is dat het eindproduct van je project met de hele sector kan worden gedeeld. Daarnaast biedt de 'STAP VOORUIT'-subsidie de mogelijkheid om de uitvoeringskracht van gemeenten te versterken, met een subsidiebedrag van maximaal 5.000 euro.

Wat zijn de criteria voor een aanvraag?

  • Projecten die zijn gericht op het in de praktijk aanleren van nieuwe vaardigheden, houding en gedrag.
  • Projecten die commitment van het management hebben.
  • Gemeenten die met hun project voorlopen in de sector en waarvan de projectopbrengst ook voor andere gemeenten concreet toepasbaar is.
  • Gemeenten die met elkaar optrekken in het project hebben een pre

Welke onderwerpen zijn subsidiabel?

  • Projecten die gaan over duurzame inzetbaarheid, denk hierbij aan organisatie-aspecten zoals maatwerkafspraken, participatie, autonomie en leerruimte.
  • Projecten die gaan over vitaliteit, denk hierbij aan verzuimaanpak, werkdruk, mentale en fysieke gezondheid of hybride werken.
  • Projecten die gaan over loopbaanontwikkeling, denk hierbij aan het stimuleren van medewerkers om eigen regie te nemen, de rol van leidinggevenden hierin en het betrekken van het management.
  • Projecten die gaan over leren en ontwikkelen, denk hierbij aan aanbevelingen uit het rapport hoe gemeente leren & ontwikkelen en organiseren, zie link. En werken aan skills, denk hierbij aan reskillen naar ander werk of upskillen naar een hoger werk- en denkniveau.
  • Projecten die gaan over leiderschap en cultuur, denk hierbij aan gedeeld, dienend of sociaal leiderschap.
  • Projecten die gaan over arbeidsmarkt, denk hierbij aan innovatieve vormen van werving en selectie, employer branding, strategisch hrm en gemeenten die met het werkboek ‘Succesvol de arbeidsmarkt op’ aan de slag gaan.

Wie mogen aanvragen?

Gemeenten en organisaties die lid zijn van de WSGO.

Hoe vaak mag je aanvragen?

Eenmaal per kalenderjaar.

Wanneer moet het project starten?

Het project moet binnen drie maanden na toekenning van de subsidie starten.

Moet je verder nog iets doen?

We delen de informatie over alle projecten die we subsidiëren met andere gemeenten. De informatie van jouw project komt daarom op de website van A&O fonds Gemeenten, inclusief de contactgegevens van jouw projectleider. Daarnaast kunnen we je vragen de informatie ook op andere manieren te delen, bijvoorbeeld door bij te dragen aan bijeenkomsten, artikelen, een video of podcast. Daarbij geldt dat opbrengsten, zoals implementatietools en geleerde lessen gedeeld worden met de sector.

Wanneer krijg je betaald?

Zodra de eindevaluatie is ontvangen met een eindproduct én is goedgekeurd door A&O fonds Gemeenten.

Doelgroep en bereik

Wie is de doelgroep van dit project? Hoeveel mensen binnen de gemeente zijn betrokken?

Borging

Hoe zorg je ervoor dat de resultaten van dit project in de organisatie toegepast blijven worden?

Ingediende aanvragen worden door het A&O fonds beoordeeld. Je krijgt binnen vier weken uitsluitsel of jouw project voor subsidie in aanmerking komt.

Overleggen?

Wil je met ons overleggen of een idee kansrijk is voor een subsidie, aarzel dan niet om contact met ons op te nemen om over de inhoud te sparren. Bel dan naar 070 763 00 30 of mail naar subsidies@aeno.nl.

Over cookies & privacy | © A&O fonds Gemeenten