Functies bij de gemeente zijn aan het veranderen door digitalisering. Om deze transformatie te laten slagen, beginnen veranderingen bij de medewerkers met bewustwording, urgentiebesef en de wil om te leren. Hiervoor ontwikkelde A&O fonds Gemeenten verschillende workshops voor medewerkers als leidinggevenden onder de naam DigiDuurzaam.

Administratieve functies

Het project DigiDuurzaam richt zich specifiek op medewerkers in administratieve functies met veel routinematige werkzaamheden. Deze functies zijn al volop aan het veranderen door de digitalisering. In regionale (pilot-)projecten worden zowel de gemeentelijke medewerkers als hun leidinggevenden en HR-partner betrokken.

 • Landelijk project met 10 regionale programma’s voor 400 medewerkers
 • Per regio doen 3 gemeenten, 40 medewerkers en hun leidinggevenden mee
 • Start regionale programma’s eind 2019 – begin 2020
 • Doorlooptijd van een regionaal programma is circa 6 maanden
 • Landelijke afsluiting van het project met alle betrokkenen in 2021
Figuur A Bijblijven v2

Programma BijBlijven voor medewerkers

Het programma BijBlijven bestaat uit drie dagen waar steeds ongeveer één maand tussen zit. Na iedere bijeenkomst krijg je een kleine huiswerkopdracht. Bij de start en afsluiting van BijBlijven heb je een gesprek met je leidinggevende over je volgende stap.

In die drie dagen ga je met deze vragen aan de slag:

 1. Hoe verandert mijn werk door digitale innovaties?
 2. Hoe kan ik BijBlijven? Welke vormen van leren passen bij mij? Welke houding helpt?
 3. Wat vind ik leuk in mijn werk? Wat kan ik goed? Hoe helpt dat mij met het maken van keuzes in mijn werk?

Na dag 3 heeft de medewerker een groeiplan of moodboard om te bespreken met de leidinggevende. Samen kijken zij wat op welke termijn uitvoerbaar is en zij geven samen uitvoering aan het ontwikkelplan.

Bijeenkomsten Digiduurzaam

Programma voor leidinggevenden

Het programma voor leidinggevenden bestaat uit een aantal onderdelen.

 • Een regionale Kick Off voor de deelnemende gemeenten met presentaties en ronde tafelgesprekken over de Digitale transformatie bij gemeenten, en Leren en ontwikkelen.
 • Een bijeenkomst voor betrokken leidinggevenden (evt met HR): kennismaken, bespreken programma en rol van de leidinggevende. NB: deze bijeenkomst vindt aansluitend aan de Kick Off plaats.
 • Ondersteuning en begeleiding van A&O fonds bij uitnodigen en informeren van medewerkers, met een toolkit voor leidinggevenden met daarin o.a. uitnodigingen/flyers voor medewerkers en community platform.
 • Een bijeenkomst voor leidinggevenden nadat medewerkers hun traject hebben afgesloten en gesprek met leidinggevenden hebben gehad.
 • Deelname aan het community platform van DigiDuurzaam.
 • Feestelijke afsluiting in 2021

Wil jouw gemeente meedoen met DigiDuurzaam?

Neem dan contact op met:

Marieke de Feyter: Marieke.deFeyter@aeno.nl en 06 58 83 42 49
Bart Geerdink: Bart.Geerdink@aeno.nl en 06 46 19 82 52
Jannet Koster: Jannet.Koster@aeno.nl en 06 57 59 30 39

Misschien vind je dit ook interessant