Hoe blijven medewerkers vitaal, zodat ze met plezier hun werk blijven doen? De Cao Gemeenten 2024-2025 heeft aandacht voor de vitaliteit van jullie medewerkers. Bijvoorbeeld door het gesprek hierover te stimuleren. Ook worden jullie gemotiveerd om vitaliteitsbeleid te maken. A&O heeft op deze pagina tools verzameld die jullie als HR of leidinggevenden speciaal hierbij kunnen ondersteunen.

<< Terug naar CAO | Organisatie en HR

Het werk bij de gemeente vraagt veel van alle medewerkers. Het werk verandert voortdurend, bijvoorbeeld door nieuwe wetgeving, de digitalisering en de wensen van de – mondige – inwoner en bedrijven in jullie gemeente. Er is regelmatig intern overleg nodig, om ervoor te zorgen dat alle afdelingen en medewerkers hun werk op elkaar afstemmen. Daarnaast hebben medewerkers zelf ook hun wensen over het werk dat ze willen doen en hebben hun privé-omstandigheden invloed, ze hebben bijvoorbeeld kleine kinderen of te maken met ziekte.

Maatwerk, autonomie, participatie en leerruimte

Natuurlijk helpt het als de gemeente aandacht heeft voor de mentale en fysieke gezondheid van medewerkers en als er ontwikkel- en loopbaanmogelijkheden zijn. Maar wist je dat daarnaast ook maatwerkafspraken, autonomie, participatie en leerruimte een positief effect hebben op de duurzame inzetbaarheid van jullie medewerkers? Daar hebben medewerkers natuurlijk zelf een rol in, en ook leidinggevenden zijn hierin belangrijk. Jullie ondersteunen hen. De informatie en tools hieronder helpen jou bij deze onderwerpen! In sommige tools staan ook tips voor jullie leidinggevenden en je medewerkers. Deel deze tools dus vooral ook met hen!

<< Terug naar CAO | Organisatie en HR

Misschien vind je dit ook interessant