Programma Digitale transformatie

Wat we zien

Digitale technologie brengt verandering én kansen …
Gemeenten krijgen de komende jaren te maken met flink veranderende digitale technologie. Dat kan bedreigend zijn, maar biedt ook kansen voor medewerkers, en voor het vergroten van de publieke waarde die wordt geleverd voor inwoners.

… dat vraagt veel van medewerkers en gemeenten
Nieuwe technologie vereist een voortdurende vernieuwing van vaardigheden en kennis van medewerkers. Dat vraagt om nieuwe leersystemen. Het vraagt ook een nieuwe instelling van medewerkers en organisatie: je blijft voortdurend veranderen en leren.

Wat we doen

We delen kennis en tonen kansen …
We verzamelen en delen kennis en ervaringen, en laten zien waar met innovatie kansen, nieuw werk en nieuwe taken ontstaan voor gemeenten en medewerkers.

… met een veelheid aan activiteiten
De activiteiten in dit programma zijn onderverdeeld in de projecten Dataficering, De Veranderende Gemeente, Transformatie burgerzaken en DigiDuurzaam. We brengen kennis in kaart en organiseren onder meer leerbijeenkomsten, pilots in de gemeenten en verkenning van innovatieve vraagstukken.

Lees meer over de onderdelen van het programma

Via de bovenstaande tabs vind je bij Dataficering, DVG (De Veranderende Gemeente), Burgerzaken (Transformatie Burgerzaken), DigiDuurzaam en DigiVaardig meer over de projecten van het programma Digitale transformatie.

Publicaties

Wil je meer informatie? Je vindt hier diverse publicaties over dit onderwerp.

Dataficering

Het A&O fonds Gemeente verkent de verdergaande digitalisering, nieuwe technologieën en de gevolgen hiervan voor dienstverlening, organisatie en het werk bij gemeenten. Waar mogelijk gaan we deze verkenningen vertalen in concreet HRO-beleid om te kunnen anticiperen op deze ontwikkelingen.

Doelgroep

Tot de doelgroep behoren trekkers en adviseurs binnen gemeenten die actief zijn met verdergaande digitalisering en de gevolgen voor dienstverlening, organisatie en personeel. Dit kunnen zowel leidinggevenden, projectleiders als HR-adviseurs zijn.

Publicatie Datagedreven Sturing in gemeenten

Deze publicatie beschrijft de ontdekkingstocht die het A&O fonds deed in de wereld van digitalisering in gemeenten. Deze ontdekkingstocht leverde verschillende antwoorden op die in deze publicatie worden beschreven. Er kwamen verschillende onderwerpen aan bod, zoals: hoe organiseer je datagedreven sturing in de gemeente, wie zijn daarbij betrokken, hoe zorg je voor draagvlak, hoe zit het met de privacy van burgers en werknemers en over welke competenties moeten medewerkers beschikken om datagedreven te kunnen werken? Lees meer en download de publicatie.

De Veranderende Gemeente

Gemeenten staan voor veel veranderopgaven, zoals de invoering van de Omgevingswet, digitalisering, gevolgen van de participatiemaatschappij, organisatieverplatting enzovoort. Is gemeentelijke verandering en ontwikkeling nu het resultaat van de formele verandertrajecten die met deze veranderopgaven gemoeid zijn, of zijn daar heel andere processen, patronen en dynamieken aan de orde? De Veranderende Gemeente analyseert hoe die verandertrajecten in de praktijk verlopen – en dat is vaak anders dan hoe die trajecten zouden móéten gaan …

Digitale presentatie van De Veranderende Gemeente

Op de website is de de digitale presentatie van de resultaten van het leer- en onderzoeksprogramma De veranderende gemeente (verder: DVG) terug te vinden. Lees meer over het onderzoek, download de literaire en wetenschappelijke onderbouwing en download de serie verdiepende artikelen, die de bijzondere fenomenen uitleggen, welke uit het onderzoek naar voren zijn gekomen.

Het onderzoek is gerealiseerd in opdracht van het A&O fonds Gemeenten en is uitgevoerd door prof. dr. Thijs Homan en drs. Mario Kieft, beiden werkzaam bij de Open Universiteit Nederland.

De Veranderende Gemeente

Transformatie Burgerzaken

Burgerzaken staat oog in oog met ingrijpende veranderingen. Eén van de belangrijkste is de toenemende digitalisering: deze daagt overheden uit om hun dienstverlening anders in te richten en om de menselijke factor -die altijd nodig blijft- naar een hoger plan te tillen. Het face-to-face contact met klanten wordt minder, maar de complexiteit neemt toe. En dat vereist -meer dan ooit tevoren- hostmanship en vakmanschap.

Bij de vertaalslag van de systeemwereld naar de leefwereld van de burger, moet er een balans worden gevonden in het spanningsveld van optimale dienstverlening, kwaliteit van persoonsgegevens, privacy, beveiliging en fraudebestrijding. Burgerzaken staat aan het begin van een transformatie, die om de nodige flexibiliteit van organisaties, management en medewerkers vraagt.

Lees verder over Transformatie Burgerzaken en download de verschillende publicaties hierover.

DigiDuurzaam

Door de digitale transformatie verandert het werk bij gemeenten. Taken en werkzaamheden veranderen of verdwijnen en nieuwe taken en werkzaamheden verschijnen. Van medewerkers worden nieuwe en andere competenties gevraagd. Om hun duurzame inzetbaarheid te behouden moeten alle medewerkers een flinke inspanning leveren. Dit vraagt onder andere om bewustwording, urgentiebesef en de wil en mogelijkheid om te leren en te ontwikkelen. Hiervoor ontwikkelde A&O fonds Gemeenten het project DigiDuurzaam.

Ondersteuning A&O fonds Gemeenten via project DigiDuurzaam

A&O fonds Gemeenten ondersteunt gemeenten om de bewustwording en ontwikkeling van medewerkers te versterken. Het project DigiDuurzaam met het programma BijBlijven richt zich specifiek op medewerkers in administratieve functies met veel routinematige werkzaamheden. Deze functies zijn al volop aan het veranderen door de digitalisering. In regionale (pilot) projecten worden zowel de gemeentelijke medewerkers als hun leidinggevenden en HR-partner betrokken.

  • Landelijk project met 10 regionale programma’s voor 400 medewerkers
  • Per regio doen 3 of 4 gemeenten, 40 medewerkers en hun leidinggevenden mee
  • Start regionale programma’s eind 2019 – begin 2020
  • Doorlooptijd van een regionaal programma is circa 6 maanden
  • Feestelijke, landelijke afsluiting van het project met alle betrokkenen in 2021

Programma BijBlijven voor medewerkers

Het programma BijBlijven bestaat uit drie dagen waar steeds ongeveer één maand tussen zit. Na iedere bijeenkomst volgt een huiswerkopdracht. Bij de start en afsluiting van BijBlijven is er een gesprek tussen medewerker en leidinggevende over de volgende stap.

Tijdens de drie dagen worden de volgende vragen beantwoord:

Vraag 1: Hoe verandert mijn werk door digitale innovaties?

Vraag 2: Hoe kan ik BijBlijven? Welke vormen van leren passen bij mij en welke houding helpt?

Vraag 3: Wat vind ik leuk in mijn werk, wat kan ik goed? Hoe helpt dat mij met het maken van keuzes in mijn werk?

Na de bijeenkomsten heeft de medewerker een groeiplan en weet wat zijn/haar volgende stap is.

Ondersteuning voor leidinggevenden

Om de leidinggevenden van de medewerkers tijdens BijBlijven te ondersteunen, organiseert en ontwikkeld A&O fonds Gemeenten een aantal zaken.

1.Regionale Kick Off voor de deelnemende gemeenten met presentaties en ronde tafelgesprekken over de Digitale transformatie bij gemeenten, en Leren en ontwikkelen.

2.Bijeenkomst voor betrokken leidinggevenden (evt met HR): kennismaken, bespreken programma en rol van de leidinggevende. NB: deze bijeenkomst vindt aansluitend aan de Kick Off plaats.

3.Begeleiding en een toolkit van A&O fonds bij uitnodigen en informeren van medewerkers, met o.a. uitnodigingen/flyers voor medewerkers

4.Bijeenkomst leidinggevenden (evt met HR) nadat medewerkers hun traject hebben afgesloten en gesprek met leidinggevenden hebben gehad.

5.Deelname aan online community platform van DigiDuurzaam > BijBlijven

Wil jouw gemeente meedoen met DigiDuurzaam en BijBlijven?

Download hier de flyer en neem contact op met:

Marieke de Feyter (projectleider A&O fonds Gemeenten) via Marieke.deFeyter@aeno.nl of 06 58 83 42 49

Bart Geerdink (projectleider A&O fonds Gemeenten) via Bart.Geerdink@aeno.nl of 06 46 19 82 52

Jannet Koster (projectleider A&O fonds Gemeenten) via Jannet.Koster@aeno.nl of 06 57 59 30 39

DigiVaardig

Digitale vaardigheden worden steeds belangrijker in onze samenleving. De dienstverlening van gemeenten vindt meer online plaats, medewerkers gaan mobieler werken en ook ontwikkelingen als big data en smart city doen hun intrede.

Om met deze ontwikkelingen mee te kunnen gaan worden digitale vaardigheden steeds belangrijker. Maar wat betekent ‘digivaardig’ precies? Waar heb je het dan over, hoe meet je het en hoe verbeter je digivaardigheden? Hier richt A&O fonds Gemeenten zich op. Bekijk op deze pagina hoe je jouw gemeente digivaardig maakt.

Meer over DigiVaardig