Professionals in de gemeentelijke uitvoering weten als geen ander wat er komt kijken bij het contact met inwoners en partners. Het A&O fonds Gemeenten organiseert een paar keer per jaar werkateliers waarin we uitvoerders om de tafel brengen om inspiratie op te doen en kennis te delen.

Als A&O fonds Gemeenten is het onze taak om de uitkomsten en opbrengsten van deze werkateliers zo breed mogelijk te verspreiden en te delen. In de afgelopen twee jaar zijn de volgende onderwerpen/thema’s/werkgebieden in de werkateliers aan de orde geweest:

  • Vroegtijdige schuldsanering
  • Integraal werken
  • Burgerinitiatieven
  • Jeugd …
  • Privacy
  • Jeugdparticipatie
  • Agressie en geweld
  • Voorkomen slachtoffers

Hieronder staan de uitkomsten van de thematische werkateliers die we regelmatig organiseren in de vorm van praktijkadviezen. Het gaat om praktijkervaringen van, door en door zowel collega uitvoerders, leidinggevenden en bestuurders.

Leer van de ervaringen van je collega's

Professionals in de gemeentelijke uitvoering weten als geen ander wat er komt kijken bij het contact met inwoners en partners. Het A&O fonds Gemeenten brengt uitvoerders om tafel om inspiratie op te doen en kennis te delen. Hierbij presenteren wij hun adviezen – voor collega uitvoerders én voor hun leidinggevenden en bestuurders.

Vroegtuidige Schuldsanering

@May

Willen hier vermelden dan wel een oproep doen wanneer we nog een werkatelier willen organiseren en een oproep doen om onderwerpen/thema aan te leveren? (24 september – Adam / 5 november -)

Misschien vind je dit ook interessant