Het sociaal domein is altijd in beweging en professionals op diverse terreinen – burgerparticipatie, wonen/leefbaarheid, publieksagressie, jeugdzorg, onderwijs e.d. - zoeken continue naar nieuwe, adequate en goede manieren om processen en werkwijzen voor inwoners en gemeenteambtenaren zo soepel en plezierig mogelijk te laten verlopen. Elke gemeenten heeft zijn eigen kenmerken en cultuur maar leren van elkaar is altijd mogelijk. In deze serie praktijkverhalen delen we ervaringen van professionals in het werkveld. Het gaat om praktijkervaringen van en voor collega uitvoerders, leidinggevenden en bestuurders.

1. Mathijs Zwinkels directeur Universiteit van de Straat over publieksagressie
2.
Lennart Bont Jeugdwerker bij Versa over werken in de wijk
3.
Bertien Houwing, oud-wethouder gemeente Amersfoort over samenwerking tussen uitvoerders en bestuurders in het Sociaal domein
4.
Josefien Ensdorff medewerker sociaal beheer over haar aanpak bij woningbouwcorporatie WormerWonen (verhaal uit de Toolkit)
5.
Lennart Hartog stagecoördinator over zijn aanpak bij Yulius Onderwijs (verhaal uit de Toolkit)
6. Annemiek Goris
strateeg SVB over de methodiek Garage de Bedoeling
7. Marloes Bruntink procesregisseur
zorg en veiligheid over haar aanpak bij de gemeente Haaksbergen (verhaal uit de Toolkit)
8. Gianna Jonker
projectleider gemeente Rotterdam over de all-inclusive ervaringsdagen voor het creëren van meer garantiebanen
9.
Roel Reuselaars - P&O-adviseur gemeente Rheden over zijn aanpak voor agressie en geweld
10. Bram Steijn hoogleraar Erasmus Universiteit over het onderzoek naar goed functionerende wijkteams
11. Carly Banos en Jan van Riet
adviseurs gemeente Gooise Meren over het ontwikkelen van een toekomstbestendige HR-afdeling
12. Han Noten
burgemeester gemeente Dalfsen over het belang van de Uitvoeringsautoriteit

1. Universiteit van de Straat

Wie: Mathijs Zwinkels - directeur Universiteit van de Straat
Thema: Publieksagressie
Datum: april 2020

Mathijs Zwinkels, oprichter van de Universiteit van de Straat, vertelt over de spanning tussen meldplicht en vertrouwensrelatie, over de rol van angst en het belang van heldere beleidsregels binnen de gemeente. Mathijs heeft tot 2015 gewerkt bij de gemeente Culemborg in rollen als jongeren- en opbouwwerker, wijkcoach en ketenregisseur en in een sociaal wijkteam. Met Universiteit van de Straat begeleidt hij jongeren, doet aan deskundigheidsbevordering voor professionals en adviseert gemeenten over projecten en uitvoering.

2. Gemeente - Amersfoort

Wie: Lennart Bont - jeugdwerker bij Versa
Thema: Werken in de wijk
Datum: Juli 2019

Hij haalde de landelijke media doordat hij Eritrese statushouders wist te integreren bij een Gooise wielerclub. En hij kreeg het voor elkaar dat jeugdwerkers in zijn gemeente ook jeugdhulpverlening aan mochten bieden. Na tien jaar verruilt Lennert Bont zijn baan als jeugdwerker bij Versa voor een als coördinator van een poppodium. Hij was nooit bang om op de voorgrond te treden en nooit te beroerd om kennis te delen, bijvoorbeeld in de co-creatieteams van het A&O fonds Gemeenten.

3. Gemeente - Amersfoort

Wie: Bertien Houwing - oud-wethouder van de gemeente Amersfoort
Thema: Samenwerken
Datum: Juni 2019

Bertien Houwing vertelt over de samenwerking tussen uitvoerders en bestuurders in het Sociaal domein. Ga naar het interview (video) hieronder.

4. Toolkit verhaal - Gemeente - Wormer

Wie: Josefien Ensdorff - medewerker sociaal beheer bij woningcorporatie WormerWonen
Thema: Wonen
Datum:: juni 2019

Dit is een van de verhalen uit de Toolkit Sociaal domein. Daarin behandelen we 15 zogeheten hordes die te maken hebben met het feit dat het Sociaal domein vanwege de decentralisaties in beweging is,. Dat vraagt een verandering in houding, werkwijze en gedrag van uitvoerders. In de verhalen laten we de theorie even los en duiken we de praktijk in. Josefien Ensdorff, medewerker sociaal beheer bij woningcorporatie WormerWonen, vertelt wat een andere aanpak haar opleverde.

5. Toolkit verhaal - Gemeente - Rotterdam

WIe: Lennart Hartog - stagecoördinator bij Yulius Onderwijs
Thema: Onderwijs
Datum : Juni 2019

Dit is een van de verhalen uit de Toolkit Sociaal domein. Daarin behandelen we 15 zogeheten hordes die te maken hebben met het feit dat het Sociaal domein vanwege de decentralisaties in beweging is. Dat vraagt een verandering in houding, werkwijze en gedrag van uitvoerders. In de Toolkit verhalen laten we de theorie even los en duiken we de praktijk in . Lennart Hartog is stagecoördinator bij Yulius Onderwijs en vertelt wat een andere aanpak hem opleverde.

6. De Sociale Verzekeringsbank - SVB - Garage de Bedoeling

Wie: Annemiek Goris - strateeg bij de SVB
Thema: Uitvoering
Datum: April 2019

Op papier zijn wetten, systemen en regels vaak waterdicht. Maar in de uitvoering blijkt het geregeld toch te knellen. Medewerkers lopen dan rond met buikpijn over een klantzaak. Omdat ze, als ze de regels letterlijk volgen, precies doen wat níét de bedoeling van die regels is. Dat komt voor bij alle uitvoerende instanties. Daarom werken ze bij de SVB al anderhalf jaar met Garage de Bedoeling, een methodiek om op casusniveau de wet en de werkelijkheid weer in lijn te krijgen. Die methode is succesvol – en ook bijzonder bruikbaar voor gemeenten.

7. Toolkit verhaal - Gemeente - Haaksbergen

Wie: Marlous Bruntink - procesregisseur zorg en veiligheid
Thema: Zorg
Datum: Februari 2019

Dit is een van de verhalen uit de Toolkit Sociaal domein. Daarin behandelen we 15 zogeheten hordes die te maken hebben met het feit dat het Sociaal domein vanwege de decentralisaties in beweging is. Dat vraagt een verandering in houding, werkwijze en gedrag van uitvoerders. In de Toolkit verhalen laten we de theorie even los en duiken we de praktijk in Marlous Bruntink, procesregisseur zorg en veiligheid bij de gemeente Haaksbergen, vertelt aan de hand van twee praktijkvoorbeelden wat haar aanpak oplevert.

8. Gemeente - Rotterdam

Wie: Gianna Jonker - projectleider Gemeentelijke Garantiebanen & Inclusieve Werkvloer
Thema: participatiewet
Datum: Juni 2018

Een inclusief theater om collega’s in je organisatie kennis te laten maken met de mogelijkheden van een garantiebaan; dat doen ze bij de gemeente Rotterdam. Door de participatiewet moest het aantal werkplekken voor mensen met een arbeidsbeperking in Rotterdam flink omhoog. Er werd ruimte voor gemaakt in de formatie en er kwam budget beschikbaar. Toch ontstonden er niet voldoende garantiebanen. De All-Inclusive ervaringsdagen gaan daar verandering in brengen. En dat is nodig, want tot 2024 moeten er elk jaar 40 garantiebanen gevuld worden.

9. Gemeente - Rheden

Wie: Roel Reuselaars - P&O-adviseur
Thema: Agressie en geweld
Datum: april 2018

Roel Reuselaars van de gemeente Rheden is al sinds 2015 bezig om agressie en geweld aan te pakken. Medewerkers kregen hier vaker mee te maken dan de directie in eerste instantie dacht. P&O-adviseur Roel Reuselaars schreef een beleidsplan en drie jaar later weet elke medewerker hoe hij samen met collega’s moet omgaan met agressie. Dit stuk gaat in op wat de aanleiding was, waarom Rheden daar zo intensief mee bezig is geweest en waarom het zo goed werkt.

10. Gemeente - Hellevoetsluis en Amsterdam

Wie: Bram Steijn, hoogleraar aan de Rotterdams Erasmus Universiteit
Thema: Werken in de wijk
Datum: December 2017

Wat maakt dat een wijkteam goed functioneert? En wat staat succes juist in de weg? Belangrijke vragen voor veel gemeenten, maar niet eenvoudig te beantwoorden. Bram Steijn, hoogleraar aan de Rotterdams Erasmus Universiteit, deed er onderzoek naar. Hij onderzocht 158 wijkteams over hun prestaties en de context waarin ze die leveren. De gemeenten Hellevoetsluis en Amsterdam deden mee aan dat onderzoek, én deden er hun voordeel mee.

11. Gemeente - Gooise Meren

Wie: Carly Banas - Organisatieadviseur, Jan van Riet en P&O-adviseur Melanieke Steenman - Loopbaancoach
Thema: Interne samenwerking
Datum: September 2017

De afdeling P&O van Gooise Meren houdt op te bestaan. De reden? De afdeling heeft een nieuwe toekomstbestendige HR-visie geformuleerd. Eentje die antwoord geeft op de vraag: hoe worden we van een intern gericht team een faciliterende organisatie? De visie is ontwikkeld met hulp van het Team Perron 2020 van het A+O fonds Gemeenten. Resultaat: een nieuwe afdeling die gericht is op organiseren en ondersteunen. Organisatieadviseur Carly Banas, P&O-adviseur Jan van Riet en loopbaancoach Melanieke Steenman vertellen erover.

12. Gemeente - Dalfsen

Wie: Han Noten - burgemeester van Dalfsen gemeente Dalfsen
Thema: Uitvoeringsautoriteit
Datum: December 2016

Interview met Han Noten over het belang van de Uitvoeringsautoriteit. Het sociale domein verbeteren door de ervaringen van professionals structureel als leidraad te nemen. Dat is het doel van de Uitvoeringsautoriteit. Han Noten is burgemeester van Dalfsen en was voorzitter van de Transitiecommissie Sociaal Domein, die met het idee voor de Autoriteit kwam. “De doelen zijn helder. Maar ik ga niet zeggen hoe de mensen uit de praktijk die doelen moeten halen.”

13. Gemeente Borsele

Wie: Olga Idema, senior-beleidsmedewerker samenleving Gemeente Borsele
Thema: Jeugdzorg
Datum: December 2016

De dertien gemeenten van Zeeland ontwikkelden samen een sturingsvisie op de jeugdzorg. Krap negen maanden deden ze erover. Maar het resultaat mag er zijn: er zijn nu duidelijke afspraken met aanbieders, vergaderingen zijn effectiever en – het allerbelangrijkste – zorg kan nu blijvend dichtbij jongeren geregeld worden.

Heb jij een mooie ervaring uit de praktijk? Dan horen wij dat graag! Stuur een mail naar May Yalcin via secretariaat@aeno.nl, dan neemt zij contact met je op.

Stuur een email

Werkateliers en Praktijkadviezen

Professionals in de gemeentelijke uitvoering weten als geen ander wat er komt kijken bij het contact met inwoners en partners. A&O fonds Gemeenten organiseert een paar keer per jaar werkateliers waarin we uitvoerders om de tafel brengen om inspiratie op te doen en kennis te delen. Deze kennis hebben we samengevat in overzichtelijke factsheets. Doe er je voordeel mee en lees meer bij Werkateliers en Praktijkadviezen.

Misschien vind je dit ook interessant