Overslaan en naar hoofdinhoud gaan
Menu

Voorbeelden

Het is nadrukkelijk de bedoeling dat de resultaten van de door ons gesubsidieerde projecten bekend worden bij meer gemeenten dan alleen de gemeente die het project heeft uitgevoerd. Alleen dan kunnen andere gemeenten profiteren van de praktijkkennis die het project heeft opgeleverd.

Subsidieprojecten

Klik op de onderstaande gemeenten om meer te lezen over het subsidieproject.

Projectvoorbeelden snelle corona-subsidies

1Stroom: Vitaliteit/GoFit

Gemeente 1Stroom

Project: Vitaliteit/GoFit
Contactpersoon: H. van Maanen
Contactgegevens: h.vanmaanen@1stroom.nl, tel. 06 47615396
Domein: Gemeentebreed
Looptijd: juli 2020

Het project in het kort
Als organisatie hebben we er alle belang bij om onze medewerkers fysiek fit, in balans en met elkaar verbonden te houden. Om de medewerkers toch bewust met hun vitaliteit bezig te laten zijn, biedt de organisatie het GO FIT-programma van BeLife aan.

1Stroom: Online leren

Gemeente 1Stroom

Project: Online leren
Contactpersoon: Henk-Jan Veldboom
Contactgegevens: h.veldboom@1stroom.nl, tel. 06 12169686
Domein: Gemeentebreed
Looptijd: 15 mei 2020 tot 15 mei 2021

Het project in het kort
1Stroom wil een lerende organisatie zijn: een veerkrachtige organisatie midden in een vitale samenleving. Dit vraagt veerkrachtige professionals die snel in kunnen spelen op veranderende omstandigheden en om kunnen gaan met nieuwe situaties en tegenslagen. Er wordt hier al volop in geïnvesteerd door het project sociale innovatie, interne trainers en een strategisch opleidingsplan. Tijdens de corona-crisis zijn veel (fysieke) opleidingen gestopt, medewerkers zijn steeds meer aangewezen op, en moeten vertrouwd raken met het online werken. Binnen 1Stroom bestaat al langer de latente wens om aanvullend op de 'reguliere' opleidingen een online platform aan te bieden, zodat mensen op een laagdrempelige manier gestimuleerd worden om te leren. De corona-crisis is voor 1Stroom het moment om online leren binnen de organisatie te introduceren. Dit biedt op korte termijn de mogelijkheid om in te spelen op de leerbehoefte. Op langere termijn wil de organisatie het online platform uitbouwen tot één overkoepelende academie voor 1Stroom.

Aalten: Projectteam Corona fonds

Gemeente Aalten

Project: Projectteam Corona fonds
Contactpersoon: B.E. Wolsink
Contactgegevens: b.wolsink@aalten.nl, tel. 0543 493333
Domein: Gemeentebreed
Looptijd: maart tot en met juni 2020

Het project in het kort
De gemeente Aalten heeft besloten de HR-vraagstukken als project te onderzoeken en op te lossen. Voor elk HR-vraagstuk waarvoor direct een oplossing nodig is, is een projectteam geformeerd. Het projectteam heeft zich als doel gesteld om een intern Corona fonds op te zetten. Een fonds dat, waar nodig, voor individuele maatwerkoplossingen zorgt.

ABG organisatie: Pausit

ABG organisatie

Project: Pausit
Contactpersoon gemeente: R. Snoeren
Contactgegevens: renesnoeren@abg.nl, tel. 06 53250927
Domein: Gemeentebreed
Looptijd: juli 2020

Het project in het kort
Om zowel lichamelijk als geestelijk de thuiswerkers te ondersteunen wil de organisatie een persoonlijke bewegingstrainer op het beeldscherm aanbieden. Hiervoor wordt de Pausit app beschikbaar gesteld om beweging en afwisseling op de kantoor/thuiswerkplek te bevorderen

Alkmaar: Faciliteren thuiswerken

Gemeente Alkmaar

Project: Faciliteren thuiswerken
Contactpersoon gemeente: L. Roos
Contactgegevens: lroos@alkmaar.nl, tel. 06 43039932
Domein: Gemeentebreed
Looptijd: april - december 2020

Het project in het kort
Faciliteren thuiswerken en thuiswerkplekken: onderzoeken waar medewerkers behoefte aan hebben nu zij thuiswerken. Dit wordt heel praktisch ingevuld: wat heeft de medewerker nodig om de thuiswerkplek zo goed mogelijk in te richten.

Amersfoort: Het digitaal op afstand samenwerken met de stad

Gemeente Amersfoort

Project: Het digitaal op afstand samenwerken met de stad
Contactpersoon gemeente: Maaike Grijseels
Contactgegevens: m.grijseels@amersfoort.nl, tel. 06 46018865
Domein: medewerkers met burgercontact
Looptijd: mei tot en met juni 2020

Het project in het kort

Het begeleiden van medewerkers bij het opzetten van overleggen waarin medewerkers digitaal via MS Teams contact hebben met (groepen van) burgers en bedrijven. Een voorbeeld hiervan is zijn vier bijeenkomsten van de adviescommissie voor culturele subsidies. Dit zijn bijeenkomsten waarin culturele organisaties kunnen pitchen om hun subsidie-aanvraag toe te lichten. Een ander voorbeeld zijn digitale raadsvergaderingen. De inhoud van de ondersteuning is o.a. afhankelijk van de vragen uit de organisatie. Daarom is er gekozen voor het werken met een strippenkaart, waardoor er snel ingespeeld kan worden op de behoeftes van dat moment. Waar nodig wordt door de coaches ook aangesloten bij het overleg.

Amersfoort: Hulp bij digitaal werken

Gemeente Amersfoort

Project: Hulp bij digitaal werken
Contactpersoon gemeente: Maaike Grijseels
Contactgegevens: m.grijseels@amersfoort.nl, tel. 06 46018865
Looptijd: 2020

Het project in het kort
Het digitaal op afstand werken en samenwerken, zowel met collega’s als met externen. Ondersteuning bij het werken met Skype voor Bedrijven. Het faciliteren van de versnelde uitrol van Microsoft Teams ten behoeve van de adoptie en acceptatie . Het vergroten van de digivaardigheid van de Amersfoortse ambtenaar. In dit verband worden webinars georganiseerd, trainingsmateriaal ontwikkeld, instructievideo’s gemaakt en trainingen op afstand gegeven. Hiervoor zetten we Digicoaches in. De inhoud van de ondersteuning is onder andere afhankelijk van de vragen uit de organisatie en daarmee ook van de veelgestelde vragen aan de helpdesk. Daarom hebben we gekozen voor het werken met een strippenkaart, waardoor we snel kunnen inspelen op de behoeftes van het moment.

Asten: Digitaal samenwerken tijdens de corona-crisis

Gemeente Asten

Project: Digitaal samenwerken tijdens de corona-crisis
Contactpersoon gemeente: M. Sanders
Contactgegevens: m.sanders@asten.nl, tel. 06 53864929
Domein: Gemeentebreed
Looptijd: vanaf maart 2020: opstartfase, monitoring en verbetering

Het project in het kort
Digitaal samenwerken en delen van bestanden, zowel intern als extern, door het installeren van Microsoft teams als standaard overlegtool. Voor nu maar ook met een blijvend karakter. Te gebruiken bij o.a. projectoverleg, sollicitatiegesprekken en teamoverleggen. De gehele organisatie wordt toegerust om digitaal te werken. De resultaten zijn overwegend positief. Het gebruik valt binnen de kaders van digitaal werken, thuiswerken en ook de digitale veiligheid is goed geborgd.

BAR organisatie: Digitale workshop omgaan met veranderingen

BAR organisatie

Project: Digitale workshop omgaan met veranderingen
Contactpersoon gemeente: B. Koooiman
Contactgegevens: b.kooiman@bar-organisatie.nl, tel. 06 53966489
Domein: Gemeentebreed, leidinggevenden
Looptijd: juni tot september 2020

Het project in het kort
In deze tijd van transitie van het 'gewone' normaal naar de anderhalve meter samenleving vindt de organisatie het noodzakelijk om de klassikale workshop 'omgaan met veranderingen' om te bouwen naar een digitale workshop die aangeboden kan worden via Microsoft Teams.

Beekdaelen: Onderzoek werkplek

Gemeente Beekdaelen

Project: Onderzoek werkplek
Contactpersoon gemeente: K. Boels
Contactgegevens: k.boels@beekdaelen.nl, tel. 088 4502663
Domein: Gemeentebreed, leidinggevenden
Looptijd: juli tot oktober 2020

Het project in het kort
Analyse of werken op twee locaties nog past in de ‘nieuwe’ samenleving en welke maatregelen genomen kunnen worden om toch veilig te kunnen werken op twee locaties.

Berkelland: webinars thuiswerken

Gemeente Berkelland

Project: Webinars thuiswerken
Contactpersoon gemeente: J. Stolwijk
Contactgegevens: j.stolwijk@gemeenteberkelland.nl, tel. 06 18201183
Domein: Gemeentebreed, leidinggevenden
Looptijd: mei en juni 2020

Het project in het kort
Medewerkers ondersteunen bij het thuiswerken. Dit doet de gemeente door webinars aan te bieden over de volgende onderwerpen: Sterk in beeldschermwerk, Thuiswerken is topsport, Online vergaderen, Online samenwerken, Werk-privébalans en Ergonomie.

Breda: Ondersteuning thuiswerken

Gemeente Breda

Project: Ondersteuning thuiswerken
Contactpersoon gemeente: J. Koster
Contactgegevens: jj.koster@breda.nl, tel. 076 5294113
Domein: Gemeentebreed
Looptijd: juni 2020

Het project in het kort
De Gemeente Breda heeft op donderdag 11 juni Saskia Verhaeren (Neuropsycholoog) uitgenodigd om een interactieve lezing te geven om medewerkers te ondersteunen tijdens het werken vanuit huis. Tijdens de interactieve lezing geeft Saskia inzicht in hoe ons brein informatie ontvangt en hoe we zelf ons brein kunnen beïnvloeden zodat we in deze tijd van thuiswerken kunnen blijven groeien, productief en fit blijven. En zeker niet in de laatste plaats plezier blijven beleven aan werken en innoverend kunnen blijven.

Breda: Leidinggeven op afstand

Gemeente Breda

Project: Leidinggeven op afstand
Contactpersoon gemeente: Marleen Bakker
Contactgegevens: lj.bakker@breda.nl, tel. 06 10907317
Domein: Gemeentebreed, leidinggevenden
Looptijd: tot en met juli 2020

Het project in het kort
In de gemeente Breda wordt een cursus georganiseerd voor leidinggevenden, met als doel om snel in control te komen tijdens de corona-crisis. Hoe kan ik morgen beter met de ontstane situatie omgaan dan vandaag? Er wordt een interactieve virtuele sessie georganiseerd waarin alle leidinggevenden die willen deelnemen met elkaar in gesprek gaan over de kansen en valkuilen van de huidige situatie. De cursus speelt daar praktisch op in. De vraag is waar lopen de deelnemers tegenaan en in welke situaties. Daarna worden er 3 sessies van elk 2 uur georganiseerd voor maximaal 20 deelnemers per sessie. Tijdens deze bijeenkomsten worden praktische oplossingen aangeboden voor de geïnventariseerde 'problemen'.

Breda: MS Teams

Gemeente Breda

Project: MS teams
Contactpersoon gemeente: Cora Willemse
Contactgegevens: cme.willemse@breda.nl, tel. 06 55 48 71 73
Domein
: Gemeentebreed
Looptijd: vanaf maart 2020

Het project in het kort
Vanaf 10 maart 2020 is 80% van de medewerkers van de gemeente Breda thuis aan het werk. MS teams was al aangeschaft maar nog niet breed uitgerold. Een extra impuls was nodig om iedereen met MS teams te kunnen laten werken. Zowel de basis als de uitgebreide mogelijkheden van het systeem moesten onder de aandacht worden gebracht. Waardoor zoveel mogelijk activiteiten die de organisatie onder 'normale' omstandigheden doet, door konden gaan. Hiermee worden afdelingsmeetings, overleggen tussen collega’ s en met externen, strategie en ontwerp sessies bedoeld. Om dit mogelijk te maken worden er op drie niveaus trainingen verzorgd voor alle medewerkers: een basis training MS teams, een gevorderden- en experts training. Via de portal Digitaal Samenwerken op het intranet van de gemeente Breda is het voor alle medewerkers toegankelijk gemaakt. De trainingen worden door de teamleiders onder de aandacht gebracht. De projectgroep Digitaal Samenwerken heeft de portal ingericht. Filmpjes over het gebruik van MS teams en andere achtergrondinformatie is te vinden via deze portal. Het bureau Adoptify heeft de portal gevuld en de komende periode wordt de portal verrijkt met eigen materiaal. De drie trainingen zijn inmiddels ingepland met een groot aantal deelnemers.

Bronckhorst: Adviseren in tijden van corona

Gemeente Bronckhhorst

Project: Adviseren in tijden van corona
Contactpersoon gemeente: Ilona Mayer
Contactgegevens: i.mayer@bronckhorst.nl,tel. 0575 750250
Domein: Gemeentebreed
Looptijd: april tot en met juni 2020

Het project in het kort

De gemeente Bronckhorst biedt haar adviseurs de mogelijkheid om deel te nemen aan een onlinetraining 'Adviseren in tijden van crisis' van trainer Jan van Baardewijk. Tijdens deze training kunnen adviseurs met elkaar en met de trainer sparren over wat de corona-crisis voor het werk van adviseurs betekent. Kernwoorden van deze training zijn de veranderende rol, tijdsindeling, prioriteiten, verwachtingen en werkdruk. Tijdens de webinar komen vragen aan bod als: Waar loopt een adviseur tijdens de crisis mogelijk tegen aan? Hoe verandert de rol van adviseur? Hoe kan een adviseur prioriteiten stellen?
De gemeente Bronckhorst biedt deze training via haar 'Bronckhorst leert door – Academie' aan. Via een ophaalsessie van 1,5 uur worden de ervaringen en vragen van adviseurs gezamenlijk gedeeld. Daarna volgt een trainingssessie van 3,5 uur waarin de adviseurs samen met een trainer kijken hoe ze hier in de praktijk het beste mee om kunnen gaan. De sessies zijn interactief in kleine groepen. Zodat men goed met elkaar kan overleggen. De training wordt gegeven via Teams. Adviseurs wordt gevraagd om vooraf na te denken waar ze tegenaan lopen, wat was er moeilijker of anders, wat ze zouden willen leren en hoe ze ideaal gezien zouden willen werken.

Bunnik: Gemeentehuis inrichten op 1,5 meter

Gemeente Bunnik

Project: kantooromgeving inrichten op 1,5 meter
Contactpersoon gemeente: W. Temperlaar
Contactgegevens: w.temperlaar@bunnik.nl, tel. 0614645150

Domein: Gemeentebreed
Looptijd: mei en juni 2020

Het project in het kort

Voorbereiding op een geleidelijke versoepeling van de corona-maatregelen waarbij de kantooromgeving geschikt gemaakt wordt voor het werken op 1½ meter voor medewerkers, raadsleden en bestuurders.

Bunnik: Reboarding

Gemeente Bunnik

Project: Reboarding
Contactpersoon gemeente: M. van Baaijen
Contactgegevens: m.vanbaaijen@bunnik.nl, tel. 06 38821215
Domein: Gemeentebreed
Looptijd: mei tot september 2020

Het project in het kort
Voor de versoepeling van de Rijksmaatregelen in het kader van corona moet een routekaart worden opgesteld, waarin staat hoe dit kan worden vormgegeven voor de interne gemeentelijke organisatie. De routekaart is er op gericht om een intelligente doorstart van de organisatie mogelijk te maken en om in beeld te krijgen wat het voor de organisatie betekent om zich in een anderhalve meter samenleving te begeven.

GR Drechtsteden: Online leren

GR Drechtsteden

Project: Online leren
Contactpersoon gemeente: G. Yildirim
Contactgegevens: g.yildirim@drechtsteden.nl, tel. 078 7702216
Domein: Gemeentebreed
Looptijd: juli 2020 tot juli 2021

Het project in het kort
GR Drechtsteden bood voornamelijk klassikale trainingen aan de medewerkers. De corona-crisis leidde tot een versnelde aanschaf van een online leer platform voor ruim 3.600 medewerkers. Iedere medewerker kan nu thuis vanuit zijn eigen computer, online een cursus of webinar volgen.

De Ronde Venen: Uitrol MS Teams

Gemeente De Ronde Venen

Project: Uitrol MS Teams
Contactpersoon gemeente: R. van Valderen
Contactgegevens: r.vanvalderen@derondevenen.nl, tel. 06 12781406
Domein: Gemeentebreed
Looptijd: maart 2020 - juni 2020

Het project in het kort
Als gevolg van corona is de gemeente aangewezen op thuiswerken, het van belang om dit op een veilige manier te doen, ook met overleggen die gepland staan. Daarom is besloten om MS teams versneld in te voeren. Medewerkers kunnen naar behoefte deelnemen aan een online presentatiesessie waarin uitleg wordt gegeven en vragen gesteld kunnen worden.

Den Helder: Faciliteren thuiswerkplek

Gemeente Den Helder

Project: Faciliteren thuiswerkplek
Contactpersoon gemeente: C. Bisschops - Lemmers
Contactgegevens: kab@denhelder.nl, tel. 06 19275609
Domein: Gemeentebreed
Looptijd: april 2020

Het project in het kort
In de huidige situatie rond corona is de behoefte ontstaan om de inrichting van de thuiswerkplek voor medewerkers te ondersteunen. De gemeente stelt een plan op om medewerkers te faciliteren.

Doesburg: Studytube

Gemeente Doesburg

Project: Studytube
Contactpersoon gemeente: Carolien Reijmer
Contactgegevens: carolien.reijmer@doesburg.nl, tel. 0313 481343
Domein: Gemeentebreed
Looptijd: mei en juni 2020

Het project in het kort
In deze periode met corona zijn alle vormen van klassikale trainingen en opleidingen geannuleerd en voor onbepaalde tijd uitgesteld. Hoe zorg je ervoor dat medewerkers zichzelf in deze tijd blijven ontwikkelen? De gemeente Doesburg heeft Studytube in gebruik als online leerportaal voor medewerkers. Studytube is een online leercentrum waarin je verschillende cursussen online kunt volgen en je je aan kunt melden voor klassikale trainingen.

GR Drechtsteden: Vitaliteit op de kaart in één maand

GR Drechtsteden

Project: Vitaliteit op de kaart in één maand
Contactpersoon gemeente: Pieter le Bruin
Contactgegevens: p.le.bruin@drechtsteden.nl, tel. 06 19275609
Domein: Gemeentebreed
Looptijd: juni 2020

Het project in het kort
In deze bijzondere tijd, waarin veel mensen thuis werken, is vitaliteit van groot belang. Daarom biedt de Gemeenschappelijke regeling Drechtsteden haar medewerkers een compact en laagdrempelig online vitaliteitsprogramma aan. Medewerkers worden uitgedaagd om aan de slag te gaan met hun persoonlijke vitaliteit. Met online activiteiten, die medewerkers op hun eigen moment bekijken en uitvoeren. De Go Fit maand is opgedeeld in 4 thema weken met achtereenvolgens de thema’s 7 dagen fysiek fit, 7 dagen in balans, 7 dagen in verbinding en 7 dagen wendbaar. De maand sluit af met een ‘Online PubQuiz’, waarbij kennis over de vier thema’s op een ludieke manier wordt getest.

Enschede: Inrichten projectteam tbv terugkeer op kantoor

Gemeente Enschede

Project: Inrichten projectteam corona tbv terugkeer op kantoor
Contactpersoon gemeente: Miranda ten Lande
Contactgegevens: m.tenlande@enschede.nl, tel. 06 22456239
Domein: P&O, juridische zaken en veiligheid/arbo
Looptijd: april tot en met december 2020

Het project in het kort
Een versoepeling van de overheidsmaatregelen is op z’n vroegst vanaf 20 mei 2020 te verwachten. Tot dat moment werken medewerkers thuis, tenzij het noodzakelijk is voor de uitvoering van de werkzaamheden om op kantoor te zijn. In de tussenliggende periode bereidt de gemeente zich voor op een geleidelijke versoepeling van de maatregelen en wordt de kantooromgeving geschikt voor het werken op 1½ meter. Aan deze opdracht is een groot aantal HR- en arbovraagstukken gekoppeld. Hoe zorgen we ervoor dat de medewerkers veilig en gezond kunnen werken en dat in een proces waarin we geleidelijk weer meer op de werkplek aan de slag gaan? Hoe zorgen we er hiernaast voor dat de collega’s zich straks aan de ‘regels’ van de 1½ meter maatschappij (op de werkplek) gaan houden? Hoe zorgen we er voor dat medewerkers zich veilig voelen op de werkplek? Hoe zorgen we voor voldoende aandacht voor de zorgen van medewerkers? Daarnaast wordt het ook echt een omschakeling om weer terug naar kantoor te gaan. Wat kunnen we doen om dit voor medewerkers zo comfortabel mogelijk te maken? Een projectgroep gaat met deze vraagstukken aan de slag. Aan deze projectgroep zijn vanuit de afdeling P&O, de senior adviseur P&O en de adviseur veiligheid en arbeidsomstandigheden gekoppeld.

Enschede: Inrichten projectteam tbv coördinatie corona gerelateerde werkwijzen

Gemeente Enschede

Project: Inrichten projectteam corona tbv coördinatie/ontwikkelen corona gerelateerde werkwijzen
Contactpersoon gemeente: Martin Smeijers
Contactgegevens: m.smeijers@enschede.nl, tel. 06 12664394
Domein: P&O en juridische zaken
Looptijd: maart tot en met december 2020

Het project in het kort
Hoe gaan we als organisatie om met alle beperkende maatregelen vanuit de overheid? Hoe zorgen we voor het welzijn van onze medewerkers? Hoe zorgen we ervoor dat de minimale dienstverlening aan de burger zo goed mogelijk door kan blijven gaan? Welke consequenties heeft dit voor de beleving van medewerkers, afspraken, werkwijzen en regels die we met elkaar hebben gemaakt? Waar moeten deze tijdelijk aangepast worden (en waar zijn ook mogelijkheden om het werken in de toekomst beter te kunnen doen)? Een projectorganisatie gaat met deze vraagstukken aan de slag voor de coördinatie en het ontwikkelen van corona-gerelateerde werkwijzen en ter advisering van de concerndirectie. Te denken valt aan een advies rond thuiswerken, digitaal samenwerken, aanbodplatform van werk voor mensen die niet voldoende werk hebben, het inrichten van een corona-widget op intranet en arbo.

FUMO: Online vitaliteitsprogramma

FUMO

Project: Online vitaliteitsprogramma
Contactpersoon gemeente: G. Wierda
Contactgegevens: g.wierda@fumo.nl, tel. 06-25688197
Domein: Gemeentebreed
Looptijd: april en mei 2020

Het project in het kort
We bieden de medewerkers een vier weken durend programma aan van Energy Platform. Daarin krijgen de medewerkers tools aangereikt om de corona-periode zo goed mogelijk door te komen. Iedere week staat er een vitaliteitsaspect centraal.

Goirle: Onboarding

Gemeente Goirle

Project: Onboarding
Contactpersoon gemeente: Petra van Boxtel
Contactgegevens: petra.van.boxtel@goirle.nl, tel. 013 5310511
Domein: Gemeentebreed
Looptijd: april tot en met augustus 2020

Het project in het kort
Hoe ga je nieuwe medewerkers een warm welkom geven en wegwijs maken binnen de gemeente Goirle tijdens de corona-crisis? De gemeente Goirle gaat een digitaal onboardings-programma opzetten.

Goirle: Reboarding

Gemeente Goirle

Project: Reboarding
Contactpersoon gemeente: Ruud Lathouwers
Contactgegevens: ruud.lathouwers@goirle.nl, tel. 06 52055745
Domein: Gemeentebreed
Looptijd: maart tot en met september 2020

Het project in het kort
De gemeente is met een werkgroep 'na corona' aan de slag om te kijken hoe de medewerkers veilig op de werkvloer kunnen terugkeren en hoe het thuiswerken zo goed mogelijk gefaciliteerd kan worden. Het welzijnsaspect is hier een belangrijk onderdeel van.

Gooise Meren: Online Vitaliteitsprogramma

Gemeente Gooise Meren

Project: Online Vitaliteitsprogramma
Contactpersoon gemeente: D. Koree
Contactgegevens: d.koree@gooisemeren.nl, tel. 06 14421224
Looptijd: juli 2020 - september 2020

Het project in het kort
Gooise Meren gaat online trainingen en workshops vitaliteit organiseren. Met als doel meer aandacht voor balans werk-privé tijdens het thuiswerken.

Gouda: Hulpmiddelen rondbrengen

Gemeente Gouda

Project: Hulpmiddelen rondbrengen
Contactpersoon gemeente: Angelique Goeptar
Contactgegevens: angelique.goeptar@gouda.nl, tel. 0182 588 948
Looptijd: Dit project is gestart op maandag 23 maart en loopt door tot de corona-maatregelen zijn opgeheven

Het project in het kort
De gemeente is sinds het begin van de corona-crisis bezig met het coördineren van het project ‘hulpmiddelen rondbrengen’. Om ervoor te zorgen dat tijdens de corona-crisis de medewerkers ook thuis Arbo verantwoord kunnen werken, worden door koeriers hulpmiddelen rondgebracht, nadat eerst geïnventariseerd is wat zij nodig hebben. Medewerkers van de gemeente Gouda reageren heel enthousiast. De gemeente probeert op deze manier ook tijdens de crisis ervoor te zorgen dat haar medewerkers optimaal kunnen werken met de juiste faciliteiten.

Groningen: Faciliteren thuiswerken

Omgevingsdienst Groningen

Project: Faciliteren thuiswerken
Contactpersoon gemeente: C. de Werd
Contactgegevens: cdewerd@odgroningen.nl, tel. 059 8788411
Looptijd: juni 2020 - augustus 2020

Het project in het kort
Medewerkers kunnen in deze tijd niet zonder meer op kantoor komen werken als zij dat willen. Dit heeft consequenties voor de inrichting van de organisatie als ook voor de thuissituatie van de medewerker. De organisatie wil medewerkers - binnen de mogelijkheden die er zijn - zo goed mogelijk faciliteren om de werkzaamheden ook thuis te kunnen verrichten.

Gulpen - Wittem: Analyse het nieuwe werken

Gemeente Gulpen - Wittem

Project: Analyse het nieuwe werken
Contactpersoon gemeente: T. Jurgens
Contactgegevens: t.jurgens@gulpen-wittem.nl, tel. 06 46112014
Domein: Gemeentebreed
Looptijd: juni tot september 2020

Het project in het kort
De gemeente start met een ontwikkelteam dat meedenkt en adviseert met de directie over nieuwe manieren van werken als gevolg van én met inachtneming van de uitgangspunten van de 1,5 meter samenleving. Dit vanuit diverse perspectieven en voor verschillende periodes.

Haarlemmermeer: Scan inrichting werkplek

Gemeente Haarlemmermeer

Project: Scan inrichting werkplek
Contactpersoon gemeente: Nicole Wendel
Contactgegevens: nicole.wendel@haarlemmermeer.nl, tel. 06 13980314
Domein: Gemeentebreed
Looptijd: juli en augustus 2020

Het project in het kort
De gemeente is een oplossing aan het zoeken, hoe de medewerkers terug naar kantoor kunnen gaan met in acht neming van de richtlijnen van het RIVM (1,5 meter afstand ook op kantoor). In het kader hiervan laat de organisatie een scan uitvoeren om te bepalen in hoeverre ze aan deze richtlijnen voldoen.

Haarlemmermeer: Vitaliteitsprogramma Go-Fit

Gemeente Haarlemmermeer

Project: Vitaliteitsprogramma Go-Fit
Contactpersoon gemeente: Nicole Wendel
Contactgegevens: nicole.wendel@haarlemmermeer.nl, tel. 06 13980314
Domein: Gemeentebreed
Looptijd: juni en juli 2020

Het project in het kort
De gemeente wil de medewerkers aanbieden om met persoonlijke vitaliteit aan de slag te gaan. In het online programma dat de organisatie wil aanbieden wordt aandacht besteed aan het welzijn en de gezondheid van medewerkers.

Harderwijk: Plan voor terugkeer naar kantoor

Gemeente Harderwijk

Project: Plan voor terugkeer naar kantoor
Contactpersoon gemeente: C. van den Berg
Contactgegevens: c.vandenberg@meerinzicht.nl, tel. 085 1108110
Domein: Gemeentebreed
Looptijd: mei tot juli 2020

Het project in het kort
Er is een ondersteuningsteam gestart met een terugkeerplan. Het ondersteuningsteam bestaat uit HRM, facilitair & gebouwenbeheer, communicatie en management. Het terugkeerplan gaat in op hoe de medewerkers teruggaan naar kantoor. Welke maatregelen worden genomen, hoe staan we stil bij ontmoeting, hoe beïnvloeden we gedrag van medewerkers en hoe bereiken we medewerkers.

Hengelo: Pausit

Gemeente Hengelo

Project: Pausit
Contactpersoon gemeente: R. Lotgerink
Contactgegevens: r.lotgerink@hengelo.nl, tel. 06 38684581
Domein: Gemeentebreed
Looptijd: juli 2020

Het project in het kort
Het gaat om een pauze software-pakket. De software zal regelmatig (de frequentie per dag kan individueel worden bepaald - b.v. 3 keer per dag tot 3 keer per uur) een melding en herinnering geven om te bewegen. Deze herinnering begeleid je vervolgens bij ergonomische oefeningen, waarbij vooraf een probleemgebied kan worden aangegeven.

Hilvarenbeek: Reboarding

Gemeente Hilvarenbeek

Project: Reboarding
Contactpersoon gemeente: P. van Boxtel
Contactgegevens: p.v.boxtel@hilvarenbeek.nl
Domein: Gemeentebreed
Looptijd: april tot augustus 2020

Het project in het kort
Door de corona-crisis werkt iedereen thuis. Voorlopig blijft dat waarschijnlijk zo. Maar er komt een moment dat medewerkers weer naar kantoor komen. De gemeente Hilvarenbeek vindt het belangrijk hier een reboarding-traject aan te verbinden: een traject waarin je het kantoor en je werkwijzen aanpast en voorbereidt op het 'nieuwe normaal'.

Hilversum: Pausit

Gemeente Hilversum

Project: Pausit
Contactpersoon gemeente: J. Veele
Contactgegevens: j.veele@hilversum.nl, tel. 035 6292344
Domein: Gemeentebreed
Looptijd: maart 2020

Het project in het kort

Faciliteren ergonomisch thuiswerken met pauze-software van Pausit.

Hollands Kroon: Training samenwerken en thuiswerken

Gemeente Hollands Kroon

Project: Training samenwerken en thuiswerken
Contactpersoon gemeente: Marjon Sueters en Eveline Regenboog
Contactgegevens: hollandskroonacademie@hollandskroon.nl, tel. 088 3215232
Domein: Gemeentebreed
Looptijd: augustus 2020 tot december 2020

Het project in het kort

Hollands Kroon werkt al geruime tijd als zelfsturende organisatie met zelfsturende teams. De corona-crisis heeft impact en daagt teams nog meer uit om effectief te communiceren en samen te werken alsmede om creatief en oplossingsgericht te denken. ​Hollands Kroon wil twee trainingen inzetten om medewerkers te ondersteunen en te ontwikkelen:​ Effectief online communiceren en samenwerken​ en creatief en oplossingsgericht denken​ vanuit de thuissituatie.

Katwijk: Pausit

Gemeente Katwijk

Project: Pausit
Contactpersoon gemeente: M. van Mensch
Contactgegevens: m.vanmensch@katwijk.nl, tel. 06 12414045
Domein: Gemeentebreed
Looptijd: juli 2020

Het project in het kort
Met dit softwarepakket kan de organisatie haar personeel actief stimuleren om regelmatig ergonomische oefeningen te doen, in beweging te blijven of gericht te trainen. Algemeen bekend is dat goed bewegen bijdraagt aan verbetering van de weerstand in zowel mentaal als fysiek opzicht. Het tijdig onderbreken van de statische houding kan al gezondheidswinst opleveren en uiteenlopende stress- en fysieke klachten verminderen of voorkomen.

VR Kennemerland: Vitaliteit (Go Fit)

VR Kennemerland

Project: Vitaliteit (Go Fit)
Contactpersoon gemeente: P. Veraar
Contactgegevens: pveraar@vrk.nl, tel. 06 31664267
Domein: Gemeentebreed
Looptijd: maart tot en met december 2020

Het project in het kort
Kennemerland is actief bezig met de vitaliteit van haar medewerkers en biedt het online programma Go Fit aan. Dit vier weken durende programma richt zich op de persoonlijke vitaliteit van medewerkers en heeft de thema's fysiek fit, in balans, verbinding en wendbaar.

Krimpen aan den IJssel: Mooie verbindende initiatieven

Gemeente Krimpen aan den IJssel

Project: Mooie verbindende initiatieven
Contactpersoon gemeente: Mark Arts
Contactgegevens: markarts@krimpenaandenijssel.nl, tel. 06 24980383
Domein: Gemeentebreed
Looptijd: maart tot en met december 2020

Het project in het kort
Door het corona-virus moeten de medewerkers binnen de gemeente op een andere manier het werk doen. Waar we vóór de corona-tijd een rituele reisbeweging van huis naar en vice versa konden maken, merken de medewerkers nu hoe het is om vanuit een thuissituatie in verbinding te zijn met collega’s. De medewerkers worden enorm op de proef gesteld qua flexibiliteit. Hoe deelt de medewerker zijn dag in? Waar vindt hij thuis een werkplek waar hij zich goed kan concentreren? Hoe houdt hij overzicht in een wereld van privé en werk die volop door elkaar heen bewegen? Hoe zorgt hij ervoor dat hij loskomt van het werk? En ga zo maar door. Veel begrijpelijke vragen en/of situaties die vragen om anders denken, anders doen. Team HR van Krimpen aan den IJssel kan zich voorstellen dat het prettig kan zijn om van gedachten te wisselen over de betekenis van deze manier van werken. Om die reden heeft team HR iedere medewerker de mogelijkheid geboden om daarover in gesprek te gaan. In eerste instantie kunnen medewerkers zich richten tot de HR-adviseurs. Ook zijn de medewerkers gewezen op het preventieve spreekuur van de bedrijfsarts. Daarnaast wordt de medewerkers aangeboden om te praten met een externe persoonlijke coach.

Leeuwarden: Vitaliteit (Go Fit)

Gemeente Leeuwarden

Project: Vitaliteit (Go Fit)
Contactpersoon: Pieter Siderius
Contactgegevens: pieter.siderius@leeuwarden.nl, tel. 058 7512082
Domein
: Gemeentebreed
Looptijd: juni en juli 2020

Het project in het kort
De gemeente gaat aan de slag met het online vitaliteitsprogramma Go Fit van Belife. Hiermee hoopt de organisatie haar medewerkers 4 weken lang uit te dagen om aan de slag te gaan met hun persoonlijke vitaliteit.

Leidschendam-Voorburg: Mobiliteit

Gemeente Leidschendam-Voorburg

Project: Mobiliteit
Contactpersoon: M. Bovee
Contactgegevens: mbovee@lv.nl, tel. 06 11928080
Domein
: Gemeentebreed
Looptijd: juni 2020 tot september 2020

Het project in het kort

Gezien het belang van de zorg in de corona-periode en de maatschappelijke voorbeeldfunctie van de gemeente is binnen de organisatie afgesproken om medewerkers met ervaring in de zorg kosteloos beschikbaar te stellen. Ook intern is er sprake van extra mobiliteit (overbelasting/onderbelasting). Getracht wordt om op overbelaste werkzaamheden (zoals TOZO-aanvragen) medewerkers in te zetten die vanwege de crisis tijdelijk minder werk hebben.

Leudal: Zorgplicht en Thuiswerken

Gemeente Leudal

Project: Zorgplicht en Thuiswerken
Contactpersoon: M. Coolen
Contactgegevens: mcoolen@leudal.nl, tel. 0475 859927
Domein
: Gemeentebreed
Looptijd: april tot oktober 2020

Het project in het kort
Analyse zorgplicht en thuiswerken in de gemeente Leudal.

Leudal: Ondersteuning nieuwe werken

Gemeente Leudal

Project: Ondersteuning nieuwe werken
Contactpersoon: M. Coolen
Contactgegevens: mcoolen@leudal.nl, tel. 0475 859927
Domein
: Gemeentebreed
Looptijd: juni tot en met februari 2021

Het project in het kort
In deze fase waarin de medewerkers nog steeds grotendeels thuiswerken wil de gemeente medewerkers extra ondersteunen op het vlak van ergonomie, fysiotherapie, werkdruk beleving, faciliteiten etc. De gemeente wil de corona-subsidie vooral praktisch inzetten, maar wil deze ook benutten voor training met nieuwe software zoals Facetime en Microsoft Teams.

Lopik: Onderzoek thuiswerken

Gemeente Lopik

Project: Onderzoek thuiswerken
Contactpersoon: Marlene Hoogstraten
Contactgegevens: marlene.hoogstraten@lopik.nl, tel. 0348 559929
Domein
: Gemeentebreed
Looptijd: juli en augustus 2020

Het project in het kort
De Arbo Unie is gevraagd om te onderzoeken wat corona-proof werken voor iedereen betekent. Ook omdat het zicht op de vele collega’s die thuiswerken steeds moeilijker wordt. Met dit onderzoek krijgen de leidinggevenden een helder beeld van de effecten die thuiswerken op de medewerker heeft en de sociale samenhang in het team.

GR Meerinzicht: Begeleiding medewerkers en voorlichting thuiswerken

GR Meerinzicht

Project: Begeleiding medewerkers en voorlichting thuiswerken
Contactpersoon: C. van den Berg
Contactgegevens: c.vandenberg@meerinzicht.nl, tel. 085 1108110

Domein: Gemeentebreed
Looptijd: april tot september 2020

Het project in het kort
De mogelijkheid aangrijpen om medewerkers verder te ontwikkelen op het gebied van digitaal werken op afstand. En voorkomen dat medewerkers uitvallen door gebrek aan een goede werkhouding en of disbalans werk/privé.

GR Meerinzicht: Online Vitaliteitsprogramma (Go Fit)

GR Meerinzicht

Project: Online Vitaliteitsprogramma (Go Fit)
Contactpersoon: J. van den Berg
Contactgegevens: j.vandenberg@meerinzicht.nl, tel. 085 1108185
Domein
: Gemeentebreed
Looptijd: juni en juli 2020

Het project in het kort
Hoe blijven de medewerkers vitaal en in balans bij het thuiswerken tijdens de corona-crisis? Het is een onzekere tijd die voor eenieder anders is. In deze tijd is het belangrijk om zowel fysiek als mentaal gezond te blijven. De organisatie wil op korte termijn een programma inzetten dat de medewerkers helpt om zowel lichamelijk als mentaal in balans te komen en te blijven. Het Go-fit programma van Belife wordt hiervoor ingezet. Een online programma van vier weken waarin de medewerkers dagelijks informatie ontvangen via een filmpje, opdracht of tips.

Midden-Groningen: Coaching leidinggeven op afstand

Gemeente Midden-Groningen

Project: Coaching leidinggeven op afstand
Contactpersoon: Judith Berghuis
Contactgegevens: judith.berghuis@midden-groningen.nl, tel. 0598 425521
Domein
: Gemeentebreed
Looptijd: juni tot december 2020

Het project in het kort
De gemeente gaat een traject starten samen met de Arbo Unie. Een traject gericht op 1 op 1 coaching. Vorig jaar hebben alle teamleiders een training gevolgd over gespreksvoering bij verzuim. Dit was een training in groepsverband. De basiskennis en theorie is toen geleerd. Nu gaan de teamleiders aan de slag met de praktijk.

Neder Betuwe: Aanpassing werkplek

Gemeente Neder Betuwe

Project: Aanpassing werkplek
Contactpersoon: J. v.d. Broek
Contactgegevens: jbroek@nederbetuwe.nl, tel. 06 10994634
Domein
: Gemeentebreed
Looptijd: april tot juni 2020

Het project in het kort

In verband met de corona-crisis dient de gemeente zich voor te bereiden op de 1,5 meter samenleving. Dit betekent dat de gemeente als werkgever maatregelen moet treffen om werkzaamheden die niet vanuit huis verricht kunnen worden, veilig op het gemeentehuis te laten plaatsvinden.

Nieuwkoop: Thuiswerkprogramma

Gemeente Nieuwkoop

Project: Thuiswerkprogramma
Contactpersoon: C. Warmerdam
Contactgegevens: c.warmerdam@nieuwkoop.nl, tel. 140172
Domein
: Gemeentebreed
Looptijd: juni en juli 2020

Het project in het kort
De gemeente wil haar medewerkers gedurende vijf weken inspireren en activeren om goed voor zichzelf en elkaar te zorgen. Dit doet de organisatie door het aanbieden van een online programma waarbij er aandacht wordt besteed aan thema's als: productief thuiswerken, werk-privé balans, leefstijl en samenwerken op afstand.

NoardWest Fryslân: Veilige terugkeer

Dienst Sociale Zaken NoardWest Fryslân

Project: Veilige terugkeer
Contactpersoon: Margreet Veenma
Contactgegevens: m.veenma@sozawe-nw-fryslan.nl, tel. 06 51300534
Domein
: Gemeentebreed
Looptijd: vanaf maart 2020

Het project in het kort
De Dienst bereidt zich voor op het anders (her)inrichten van het kantoor, zodat medewerkers op veilige afstand van elkaar kunnen werken. Er wordt o.a. gedacht aan het verplaatsen van bureaus, één vaste looproute door het kantoor, met name bij trapopgangen en een werkplek-reserveringsapp. Daarnaast wordt de Frontoffice gereed gemaakt. De plek waar het klantcontact plaatsvindt en externen worden ontvangen. De wachtruimte wordt anders ingericht en worden regels bedacht over het aantal klanten dat aanwezig mag zijn in de Frontoffice. Het Interventieteam wordt hier ook bij betrokken. Bij (mogelijke) agressie wordt dit team ingezet. Tijdens de corona-crisis moet goed bekeken worden hoe de medewerkers van dit team - zo veilig mogelijk - ingezet kunnen worden. Ook vindt er nu meer telefonisch klantcontact plaats, waardoor er twee extra medewerkers (met andere functies) worden ingezet bij Klantcontact. Zij kunnen met name nieuwe klanten te woord staan en hen doorverwijzen naar de instantie waar zij terecht kunnen. Door deze extra medewerkers worden de medewerkers Klantcontact en de casemanagers Inkomen ontlast. Zij kunnen zich nu gericht bezighouden met de klantaanvragen die in groten getale binnenkomen.

NoardWest Fryslân: Inhuur door toename aanvragen levensonderhoud

Dienst Sociale Zaken NoardWest Fryslân

Project: inhuur extra consulenten door grote toename aanvragen levensonderhoud i.v.m. corona-crisis
Contactpersoon: Joke van Triest
Contactgegevens: j.vantriest@sozawe-nw-fryslan.nl, tel. 06 23822972
Domein: Gemeentebreed
Looptijd: vanaf maart 2020

Het project in het kort
In de afgelopen weken is het aantal aanvragen levensonderhoud meer dan verdubbeld. De toename van het aantal aanvragen is een direct gevolg van de corona-crisis en de daarmee samenhangende economische crisis. De inhuur van de extra consulenten Inkomen is noodzakelijk omdat de extra aanvragen niet - met de bestaande formatie - binnen de wettelijke termijn kunnen worden afgehandeld.

Oldenzaal: De 1,5 meter werkgroep

Gemeente Oldenzaal

Project: Arbomiddelen beschikbaar stellen voor het thuiswerken aan medewerkers en het gereed maken van de Frontoffice voor noodzakelijk live contact
Contactpersoon: T. Olthof
Contactgegevens: t.olthof@oldenzaal.nl, tel. 06 44351874
Domein
: Gemeentebreed
Looptijd: april 2020 tot juni 2020

Het project in het kort

Het inventariseren en aanpassen van de ‘1,5-meter-werkplek’.

GR Peelgemeenten: Digitaal leren

GR Peelgemeenten

Project: Digitaal leren
Contactpersoon gemeente: Linda Ceelen
Contactgegevens: linda.ceelen@peelgemeenten.nl, tel. 06 14760418
Domein: Gemeentebreed
Looptijd: juni tot en met september 2020

Het project in het kort
Geplande opleidingen en trainingen 2020 zijn zo goed als volledig weggevallen. Om dit voor nu en in de toekomst toch vorm te geven worden de mogelijkheden van online/digitaal leren onderzocht.

Roermond: Vitaliteit (Go Fit)

Gemeente Roermond

Project: Vitaliteit (Go Fit)
Contactpersoon gemeente: Marloes Pril
Contactgegevens: marloespril@roermond.nl, tel. 0475 359284
Domein: Gemeentebreed
Looptijd: juli 2020

Het project in het kort

Met het inzetten van het Go Fit maandprogramma van BeLife wil de gemeente de medewerkers uitdagen om aan de slag te gaan met hun persoonlijke vitaliteit.

Rijnmond: Vitaliteit

Veiligheidsregio Rijnmond

Project: Vitaliteit
Contactpersoon gemeente: Sandra van Velzen
Contactgegevens: sandra.vanvelzen@vr-rr.nl, tel. 06 120301901
Domein: Gemeentebreed
Looptijd: juli 2020

Het project in het kort
Hoe kun je medewerkers mentaal fit houden en inspireren tijdens coronatijd? De veiligheidsregio organiseert een webinar waarbij de leidinggevenden geïnspireerd worden en elkaar virtueel kunnen ontmoeten.

GR SED: Aanpassing werkplek

GR SED

Project: Aanpassing werkplek
Contactpersoon gemeente: Jilke Groot
Contactgegevens: Jilke.groot@sed-wf.nl, tel. 06 16840037
Domein: Gemeentebreed
Looptijd: april tot december 2020

Het project in het kort
Hoofdvraag is hoe kan de organisatie binnen de 1,5 meter maatschappij een veilige werkplek op kantoor faciliteren voor de medewerkers. Er is een werkgroep geformeerd met verschillende disciplines. De werkgroep heeft aan de hele organisatie gevraagd om mee te denken. Dit leidt tot een actieplan met maatregelen.

GR SED: Vitaliteit & Vlogs

GR SED

Project: Vitaliteit & Vlogs
Contactpersoon gemeente: Jilke Groot
Contactgegevens: jilke.groot@sed-wf.nl, tel. 06 16840037
Domein: Gemeentebreed
Looptijd: mei 2020

Het project in het kort
De organisatie wil door middel van vlogs op een laagdrempelige manier collega’s inspireren om op een gezonde manier thuis te werken. Door bijvoorbeeld aandacht te geven aan werkdruk, werkstress, inrichting thuiswerkplek en verbinding houden met collega’s/organisatie. Hiervoor wordt een extern bureau ingeschakeld dat de vlogs vorm kan geven. Hoofdvraag hierbij is hoe zorg je ervoor dat medewerkers thuis fysiek en mentaal gezond en vitaal aan het werk kunnen blijven.

Servicepunt 71: Vitaliteitsprogramma (Go Fit)

Servicepunt 71

Project: Vitaliteitsprogramma (Go Fit)
Contactpersoon: K. Hooijmans
Contactgegevens: k.hooijmans@servicepunt71.nl, tel. 06 4000 9910
Domein: Gemeentebreed
Looptijd: juni en juli 2020

Het project in het kort

Het programma Go Fit biedt de organisatie de mogelijkheid om manager én medewerker, op zeer korte termijn, een compact en laagdrempelig programma voor vitaliteit aan te bieden.

Velsen: Inventarisatie en voorlichting inrichting thuiswerkplek

Gemeente Velsen

Project: Inventarisatie en voorlichting inrichting thuiswerkplek
Contactpersoon: A. Janse
Contactgegevens: ajanse@velsen.nl, tel. 025 5567516
Domein: Gemeentebreed
Looptijd: februari tot juni 2020

Het project in het kort
Voorlichting aan de medewerkers over gezond en vitaal blijven tijdens thuis werken. Coaching inzetten voor medewerkers met mentale klachten als gevolg van sociaal isolement. Het opstellen van een protocol waarin alle maatregelen en afspraken rond de corona-crisis worden vastgelegd.

Venray: Pausit

Gemeente Venray

Project: Pausit
Contactpersoon: Annie Timmermans
Contactgegevens: annie.timmermans@venray.nl, tel. 06 29567466
Domein: Gemeentebreed
Looptijd: juli 2020

Het project in het kort
Om zowel lichamelijk als geestelijk de thuiswerkers te ondersteunen wil de gemeente een persoonlijke bewegingstrainer op het beeldscherm aanbieden. De organisatie gaat voor haar medewerkers de Pausit app beschikbaar stellen om beweging en afwisseling op de kantoor/thuiswerkplek te bevorderen.

Waalwijk: HRMarktplaats

Gemeente Waalwijk

Project: HR Marktplaats
Contactpersoon: H. Verberkt
Contactgegevens: hverberkt@waalwijk.nl, tel. 041 6683695
Domein: Gemeentebreed
Looptijd: maart tot en met september 2020

Het project in het kort
De gemeente Waalwijk heeft een HR Marktplaats op,- en ingericht. Een Marktplaats met tijdelijke - grote en kleine - klussen. Er wordt een zo goed mogelijke match gemaakt tussen persoonlijke ambitie en talent. Deze HR Marktplaats wil de gemeente ook na de corona-crisis behouden. De gemeente wilde al langer een soort 'klussenbank' om interne mobiliteit én talentontwikkeling te bevorderen. De corona-crisis was het moment waarop de gemeente (uit noodzaak) de 'klussenbank' is gaan implementeren en nu wordt de 'klussenbank' verder door ontwikkeld.

Waalwijk: Reboarding

Gemeente Waalwijk

Project: Reboarding
Contactpersoon: M. Dupuis
Contactgegevens: mdupuis@waalwijk.nl, tel. 041 6683591
Domein: Gemeentebreed
Looptijd: april tot en met september 2020

Het project in het kort
De gemeente bereidt zich voor op werkhervatting in het gemeentehuis, maar dan wél met anderhalve meter afstand. Dit vraagt op tal van punten actie. De verschillende onderdelen worden door verschillende medewerkers verder uitgewerkt zodat we op termijn veilig terug kunnen keren naar de werkplek op het gemeentehuis. Innovatief binnen dit traject is dat de gemeente Waalwijk werkt met het beeld van een ‘veilige cocon’ die de werkplek is.

Waalwijk: Trainingen Microsoft Teams

Gemeente Waalwijk

Project: Trainingen Microsoft Teams
Contactpersoon: M. van Eijk
Contactgegevens: mvaneijk@waalwijk.nl, tel. 041 6683647
Domein: Gemeentebreed
Looptijd: april tot en met juni 2020

Het project in het kort

Het bijzondere is dat de trainingen Microsoft Teams zijn uitbesteed aan een medewerker binnen de gemeente die 'zonder regulier werk zat'. Eén van de zweminstructeurs heeft het ontwikkelen van de online training én het geven van de online instructies op zich genomen. Hierdoor werd het team ICT ontlast én talent ingezet binnen een totaal ander werkveld.

West-Betuwe: Tips en trics bij thuiswerken

Bedrijfsvoeringsorganisatie West-Betuwe

Project: Tips en trics bij thuiswerken
Contactpersoon: Heidi Laponder
Contactgegevens: h.laponder@bvowb.nl tel. 0344 637560 of 06 46362762
Domein: Gemeentebreed
Looptijd: april tot en met augustus 2020

Het project in het kort

Medewerkers van vier organisaties (Gemeente Tiel, Gemeente Culemborg, Gemeente West Betuwe en Bedrijfsvoeringsorganisatie West-Betuwe) werken zoveel mogelijk thuis. Thuiswerken gaat goed, maar door een verkeerde houding aan een geïmproviseerde werkplek en minder beweging valt er wel wat te verbeteren. De preventiemedewerker maakt iedere dag een filmpje over dat bewegen juist goed voor je is en over hoe de medewerkers de schouders, nek en armen kunnen laten ontspannen. Daarnaast worden er tips gegeven en wordt de mogelijkheid aangeboden om naar de thuiswerkplek te kijken en daarin te adviseren. Het Preventieteam - bestaande uit twee preventiemedewerkers/ergo-coaches en de adviseur vitaliteit, verzuim & arbo - wil met deze praktische interventies voorkomen dat er nek-, schouder- en rugklachten ontstaan als gevolg van het thuiswerken. Het preventieteam heeft een eigen pagina op intranet waar aandacht besteedt wordt aan vitaliteit, ziekteverzuim preventie en arbo.
Ze hebben ook een filmpje gemaakt.

GR West-Brabant: Het nieuwe normaal na corona

GR West-Brabant

Project: Het nieuwe normaal na corona
Contactpersoon: Ben van Olffen
Contactgegevens: ben.vanolffen@west-brabant.eu, tel. 06 28765001
Domein: hele organisatie en achterliggende gemeenten
Looptijd: maart-april 2020

Het project in het kort
De organisatie is gestructureerd aan de slag gegaan met een plan waarin punten waar je aandacht aan moet besteden als er weer meer mensen terug keren op de werkplek. De Gemeenschappelijke regeling heeft dit plan geschreven. Het plan geldt ook als een handreiking aan de klanten (gemeenten en gemeenschappelijke regelingen). Voor de klanten is het vooral een basis om vervolgens naar de eigen situatie in te vullen, aangezien de huisvesting voor iedere organisatie verschillend is.
Zie ook Het nieuwe normaal na corona

GR West-Brabant: Online omzetting trainingen

GR West-Brabant

Project: Online omzetting trainingen Academie
Contactpersoon: Anita van Alphen
Contactgegevens: anita.vanalphen@west-brabant.eu, tel. 06 15687902
Domein: alle deelnemende gemeenten
Looptijd: 9 maart tot september 2020

Het project in het kort
Vanwege de corona-problematiek worden veel trainingen die het Mobiliteitscentrum aanbiedt, geannuleerd of worden omgezet naar online trainingen. Dit vraagt intensiever contact met trainers en opdrachtgevers en zorgt voor een verhoging van de administratieve lasten. Trainingen die niet kunnen worden omgezet naar online of waarbij de opdrachtgever geen online aanbod accepteert, worden nu geannuleerd. Hierdoor zijn er geen opbrengsten voor het Mobiliteitscentrum, maar wel kosten omdat de administratieve lasten voor geannuleerde trainingen veelal gelijk zijn aan die van een training die wel doorgaat.

Wijdemeren: Thuiswerken en reboarding

Gemeente Wijdemeren

Project: Thuiswerken en reboarding
Contactpersoon: J. van Huisstede
Contactgegevens: j.vanhuisstede@wijdemeren.nl, tel. 06 51443005
Domein: Gemeentebreed
Looptijd: maart tot september2020

Het project in het kort
Het gaat om een plan van aanpak gerelateerd aan het thuiswerken tijdens de corona-crisis en de terugkeer op de werkvloer na corona. Het plan omvat onder andere: Hoe gaat de organisatie om met gedragsregels inzake medewerkers die weer naar kantoor gaan en welke 'huisregels' hanteert de organisatie hiervoor. Het thuiswerken, tijdens de corona-crisis, wat kan de organisatie faciliteren aan haar medewerkers en hoe wordt dit ingezet, denk aan arbo gerelateerde vraagstukken. Dit alles wordt omgezet in een algemeen plan van aanpak.

Zaanstad: webinars voor leidinggevenden

Gemeente Zaanstad

Project: webinars voor leidinggevenden
Contactpersoon: M. Reijling-Andringa
Contactgegevens: m.reijling@zaanstad.nl, tel. 06 15398416
Domein: Gemeentebreed
Looptijd: mei 2020

Het project in het kort
De gemeente Zaanstad vindt het belangrijk om de medewerkers tijdens de corona-periode, waar mogelijk, te ondersteunen. Speciaal voor leidinggevenden organiseert de gemeente een aantal webinars waar leidinggevenden handvatten krijgen voor hun rol als leidinggevende in deze onzekere tijden.

Zaanstad: Aanbod webinars en coaching

Gemeente Zaanstad

Project: Aanbod webinars en coaching
Contactpersoon: M. Reijling-Andringa
Contactgegevens: m.reijling@zaanstad.nl, tel. 06 15398416
Domein: Gemeentebreed
Looptijd: juni tot en met juli 2020

Het project in het kort

Het combineren van werk, met de mogelijke zorg en aandacht voor naasten, kan een zware wissel trekken op ieders werk-privé balans. Daarom heeft de gemeente Zaanstad een - op maat gemaakt - aanbod van webinars gerealiseerd. In deze webinars krijgen medewerkers handvatten over onder andere het omgaan met stress, social distance, verdriet/verlies en het hervinden van balans in je thuis/ werksituatie.

Projectvoorbeelden

Aalten: Projectmatig werken/Integraal werken

Gemeente Aalten

Project: Projectmatig werken/Integraal werken
Contactpersoon gemeente: Wilbert Boeijink
Contactgegevens: w.boeijink@aalten.nl , tel. 0543 493333
Domein: Sociaal Domein/Team Organisatie en Welzijn
Looptijd: 1 september 2019 t/m 31 december 2019

Het project in het kort
Het college van de gemeente Aalten heeft over de jaren 2018 tot 2022 naast het Raadsprogramma tevens een richtinggevend Uitvoeringsprogramma vastgesteld. In dit programma is onder andere opgenomen dat zowel politiek-bestuurlijk als ambtelijk de manier van werken moet worden aangepast aan de veranderingen in de samenleving. Uitgangspunt van het handelen van medewerkers zal zijn het denken aan, en zoeken naar mogelijkheden en oplossingen. Er is vervolgens een kort opleidingsplan vastgesteld waarin de verschillende scholingsactiviteiten en trainingen zijn benoemd. Het eerste project dat is gestart betrof twee trainingen. Een basistraining projectmatig werken/integraal werken en een wat specifiekere training voor projectleiders. De gemeente Aalten heeft ruim tien jaar geleden al eens geprobeerd het projectmatig werken op de kaart te zetten, maar dat is binnen de organisatie nadien niet goed van de grond gekomen. Met name ten aanzien van de Omgevingswet en binnen het Sociaal Domein zal het 'werken zoals je altijd deed' niet meer voldoende zijn. Daarom zet de gemeente Aalten gericht in dat medewerkers beter toegerust zijn om in te spelen op de veranderingen in de samenleving, niet alleen te reageren op ontwikkelingen, maar ook meer proactief vanuit de eigen visie te handelen.

Alblasserdam: Armoedebestrijding 2.0

Gemeente Alblasserdam

Project: Armoedebestrijding 2.0
Contactpersoon gemeente: Mariëlle Verhoeve
Contactgegevens: mat.verhoeve@alblasserdam.nl, 06-40538723
Domein: Sociaal domein
Looptijd: 2018 – juli 2020

Het project in het kort
Sinds de decentralisatie van het Sociaal domein zijn gemeenten verantwoordelijk voor ondersteuning en begeleiding van hun inwoners in brede zin. Hiervoor is nodig dat ambtenaren hun kennis verbreden en verdiepen. Ook betekent dit dat de gemeente een andere positie moet gaan innemen en inwoners integraal moeten benaderen. Daarnaast wordt er met maatschappelijke partners anders contact gelegd dan voorheen. Er is niet meer alleen sprake van opdrachtgever-/opdrachtnemerschap, maar van een relatie tussen partners.

Om de armoede te bestrijden zijn er eerder pogingen gedaan in Alblasserdam om het bereik van de beschikbare regelingen te vergroten. Deze hadden echter nog niet het gewenste effect. Er is een nieuwe manier van werken nodig. Een manier waarbij de inwoner dáár gevonden wordt waar hij zich bevindt, waar met maatschappelijke organisaties wordt samengewerkt, waar de regelingen zo worden toegepast, dat ze aansluiten bij de behoefte. Om deze nieuwe manier van werken te kunnen leren, wordt ingezet op verschillende manieren: leren door te doen, leren door theoretische kennis op te doen en leren door kennis te maken met de werkwijze van andere organisaties.

Specifiek in de nieuwe aanpak is de rol van ‘erop-af-medewerker’, die een van de ambtenaren op zich neemt. Deze verbinder zoekt de inwoners op en gaat met hen in gesprek, gaat met de verschillende partijen in gesprek en legt intern verbindingen. In het project wordt – in de praktijk – ondervonden wat deze verbinder moet kunnen om deze rol tot een succes te maken. De verbinder moet een verbinding kunnen maken tussen de leef en systeemwereld om vanuit deze kennis voorstellen te doen aan de ambtelijke organisatie, zodat deze zich beter gaat aanpassen in de rol die deze tijd van een afdeling maatschappelijke ontwikkeling vraagt.

Om de bestuurlijke bereidheid tot een meer mensgerichte aanpak te vergroten, heeft het hele college via een casus een aanvraag in moeten dienen voor hulp in een complexe gezinssituatie. Hierdoor maakten zij fysiek kennis met de bureaucratische barrières. De bereidheid om ook beleidsmatig hier iets aan te doen is bestuurlijk nu ook aanwezig.

Om bestendig armoede te bestrijden zijn er 3 speerpunten:

 • Gebruik van bestaande regelingen promoten, bestaande regelingen toetsen en evt aanpassen zodat burgers in armoede lucht ervaren en hierdoor hun leven weer in eigen hand kunnen nemen, vooruit kunnen kijken.
 • Scholing (in Alblasserdam Kansrijk) aanbieden waar maatwerk leveren de sleutel is. Bewoner is leidend en niet het traject.
 • Toe leiden naar werk. Ook hiervoor geldt dat maatwerk de opmaat is.

Amersfoort: Next033

Gemeente Amersfoort

Project: Next033
Contactpersoon gemeente: Ellen Stuve
Contactgegevens: EA.Stuve@amersfoort.nl
Domein: Gemeentebreed
Looptijd: 1 juni 2018 – 30 juni 2019 (fase 1)

Beluister hier de podcast over de ervaringen van team Next033.

Het project in het kort
Next033 is een zelf organiserend team dat binnen de gemeente Amersfoort uiteenlopende klussen oppakt. Soms in de rol van projectleider of procesbegeleider en dan weer als adviseur. Altijd nieuwsgierig en met een frisse blik. In juni 2018 is de gemeente gestart met zes mensen, inmiddels is het team compleet met tien medewerkers. In het tweede jaar wordt er gewerkt aan nieuwe en uitdagende opdrachten. Vanuit een Agile Portfolio wordt er bewust gewerkt aan de vier teamambities en activiteiten. Ook wordt er het tweede jaar toegewerkt naar een goede doorstroom van de eerste Nexters richting een vaste plek bij de gemeente Amersfoort.

Inhoudelijk rapportage vind je hier.

Apeldoorn: Ontwikkeltraject management: Inwoner op één!

Gemeente Apeldoorn

Project: Ontwikkeltraject management in het kader van de inwoner op één!
Contactpersoon gemeente: Manon de Waal
Contactgegevens: tel. 06 28292345
Domein: Sociaal Domein
Looptijd: november 2018 tot januari 2020

Het project in het kort
Het Managementteam (MT) van de eenheid Activering en Inkomen van de gemeente Apeldoorn is in ontwikkeling, met als doel de inwoner op één te zetten. Hiermee onderkent Apeldoorn het belang van een sterk MT in het bereiken van de maatschappelijke opgave. Doelstelling is om als MT openheid en vertrouwen uit te dragen, als één team te functioneren, betrouwbaar en toegankelijk te zijn.

Zodat wij een klimaat hebben waarin wij en medewerkers optimaal kunnen presteren, groeien en ontwikkelen, waardoor wij bijdragen aan de gemeentelijke doelstelling en inwoners vooruit helpen. Met aandacht voor waardering voor elkaar, voorbeeldgedrag vanuit het MT, de onderstroom, humor en hard werken.”

In het programma is aandacht voor teamgericht leiderschap en groepsdynamiek, individuele coaching, training op de werkplek en klantreizen.

Assen: Faalkunde fouten maken mag

Gemeente Assen

Project: Faalkunde: fouten maken mag
Gemeente: Assen
Projectleider gemeente: Anouk Kleefman
Contactgegevens projectleider: a.kleefman@assen.nl, tel. 06 11262747
Domein: P&O
Looptijd: april 2020 - april 2021

Het project in het kort
Bij de gemeente Assen zijn we ervan bewust dat de wereld snel ontwikkelt en verandert en dat het aan ons als gemeente is om bij te blijven, te leren en te ontwikkelen. ‘Waar loop jij in je vak tegenaan?’ Om die vraag te beantwoorden is lef nodig. Lef om kritisch te zijn en om oude patronen los te laten. Lef om nieuwe ideeën te opperen én uit te proberen. En bij proberen hoort falen. Iets wat we als mensen van nature zo min mogelijk proberen te doen en dat is hier in Assen niet anders. Met ‘Faalkunde: Fouten maken mag’, wordt bijgedragen om de drempel te verlagen voor het nemen van initiatieven in de organisatie. Meer begrip en acceptatie voor proberen en falen is het gewenste resultaat.

Bergen op Zoom: Binnenstadslab

Gemeente Bergen op Zoom

Project: Binnenstadslab
Contactpersoon gemeente: Marieke Molnar
Contactgegevens: m.molnar@bergenopzoom.nl, tel. 06 24393926 of Mark Kok (Binnenstadslab) m.kok@bergenopzoom.nl, tel. 06 46017248 of Daan Mulders (Pilots Omgevingswet) d.mulders@bergenopzoom.nl, tel. 0644840903
Domein: Fysiek Domein
Looptijd: vanaf 2018

Naar de podcasts

Het project in het kort
De komst van de Omgevingswet vraagt om een andere manier van werken. De ervaringen die opgedaan zijn in de samenwerkingen met ondernemers vormde de basis voor de dialoog tussen de gemeente en de stad. In vier inspiratiesessies hebben we over actuele thema’s, zoals gezondheid en duurzaamheid, met elkaar gediscussieerd over de positie van Bergen op Zoom daarin.

Uit deze gesprekken zijn wij gekomen tot een handelingsperspectief: de Rode Draden. Daarmee geven we het anders werken vanuit het Binnenstadslab vorm. Zowel tussen medewerkers intern als met de inwoners en professionele organisaties om ons heen.

Summarybook inspiratiesessies
De Rode Draden

Beuningen: Stimuleren van zelforganisatie

Gemeente Beuningen

Project: Stimuleren van zelforganisatie
Contactpersoon gemeente: Annie Wilhelmus
Contactgegevens: a.wilhelmus@beuningen.nl
Domein: alle teams, managers en overige medewerkers
Looptijd: 1 januari 2020 tot en met 31 december 2021

Het project in het kort
Aanleiding: De reorganisatie in 2015 heeft ertoe geleid dat de gemeente Beuningen is gaan werken met zelforganiserende teams. De teams hebben de eerste stappen gezet naar zelforganisatie, maar dit verloopt niet overal even succesvol. Niet alle teams kunnen voldoende resultaatverantwoording dragen voor integrale samenwerking. De manager komt hierdoor in een sturende/controlerende positie en kan zijn/haar coachende stijl van leidinggeven niet toepassen. De situatie is belemmerend voor de doorontwikkeling van zelforganisatie.
Doel project: Dit project is gericht op het stimuleren van zelforganisatie door het organiseren van een drietal activiteiten:

- Alle teams volgen de workshop ‘samenwerken over afdelingsgrenzen heen’. Het betreft maatwerk, omdat sommige teams hier al verder in zijn dan anderen. Het extern adviesbureau Publiek Domein verzorgt de workshops.
- De managers volgen een programma ‘managen van zelforganisatie’. Hierdoor worden zij vaardig in het aansturen van zelforganiserende teams en steunen ze elkaar als team in ontwikkeling. Het managementprogramma wordt verzorgd door Instituut voor Samenwerkingsvraagstukken.
- Naast de ‘groepsgebonden’ activiteiten volgen alle medewerkers op individueel niveau een aantal e-learning modules, afhankelijk van waar de behoefte ligt van de medewerker. We gebruiken hiervoor de e-learning modules van Good Habitz.

Beuningen: Team van de Toekomst

Gemeente Beuningen

Project: Team van de Toekomst
Contactpersoon gemeente: Annie Wilhelmus
Contactgegevens: a.wilhelmus@beuningen.nl
Domein: Team Publiekszaken/Burgerzaken
Looptijd: 1 januari 2020 tot en met 31 juli 2020

Het project in het kort
Aanleiding: De aanleiding voor dit project is de toenemende digitalisering voor het team Publiekszaken van de gemeente Beuningen. Het face-to-face contact neemt af, maar de complexiteit van vraagstukken neemt toe. Een andere manier van werken, waarbij de klant centraal staat, is van belang. Dit vergt wendbaarheid van de mensen die werken bij Publiekszaken en de manier waarop het werk georganiseerd is.
Doel project: Met behulp van het programma ‘Team van de Toekomst’ wil de gemeente Beuningen de wendbaarheid van het team Publiekszaken vergroten. Het doel van het programma is het formuleren van een toekomstprofiel voor het team Publiekszaken. De TMA methode wordt hiervoor ingezet. Hiermee wordt inzichtelijk gemaakt welke gewenste competenties al aanwezig zijn en/of ontwikkelbaar. Op basis daarvan wordt een ontwikkelpad geformuleerd op individueel en team niveau. Het programma ‘Team van de Toekomst’ wordt aangeboden door het externe adviesbureau NuFlex.

Beuningen: Professioneel Adviseren

Gemeente Beuningen

Project: Professioneel Adviseren - Ontwikkelen van ‘Beuningse stijl van adviseren’
Contactpersoon gemeente: Annie Wilhelmus
Contactgegevens: a.wilhelmus@beuningen.nl, tel.06 38894508
Domein: medewerkers met een adviesfunctie
Looptijd: 1 april 2020 tot en met 30 november 2021

Het project in het kort
De complexiteit van wet- en regelgeving heeft een negatief effect op de kwaliteit van het adviseren van de medewerkers van de gemeente Beuningen. De wijze van advisering gebeurt nog veel te fragmentarisch vanuit het eigen vakdenken. Een professionele manier van adviseren is noodzakelijk om integraal en klantgericht te kunnen en blijven werken. Het doel van het project is om een training professionele advisering aan te bieden aan alle medewerkers die een adviesfunctie hebben binnen de gemeente. Het uiteindelijk doel is om zo een ‘Beuningse stijl van adviseren’ te ontwikkelen: integraal en kwalitatief van hoog niveau. De training professioneel adviseren wordt gegeven door trainingsinstituut De Baak.

Breda: Bouwen aan inzetbaarheid

Gemeente Breda

Project: Bouwen aan je inzetbaarheid
Contactpersoon gemeente: Jannet Koster
Contactgegevens: jj.koster@breda.nl, tel.076 5294113 of 06 57593039
Domein: Bedrjfsvoering/Afdeling Organisatie
Looptijd: januari 2019 t/m 23 januari 2020

Het project in het kort
Met Bouwen aan je inzetbaarheid worden administratieve medewerkers uit de hele organisatie bewust gemaakt van de actuele ontwikkelingen en de mogelijke invloed op het eigen werk. Daarnaast wordt vooral gewerkt aan bewustwording van eigen talent door middel van verschillende workshops. De looptijd van het project is een jaar. Medewerkers (75) doen vrijwillig mee en leidinggevenden worden meegenomen in het de ontwikkelingen zodat medewerker en leidinggevende hierover met elkaar in gesprek kunnen gaan over vervolgstappen.
Download hier Bouwen aan je inzetbaarheid 'Geleerde lessen'

Capelle aan den IJssel: Gedragsgericht Invorderen

Gemeente Capelle aan den IJssel

Project: Gedragsgericht Invorderen (unit belastingen)
Contactpersoon gemeente: Hans van der Stelt
Contactgegevens: h.van.der.stelt@capelleaandenijssel.nl , tel. 010 285 85 16
Looptijd: oktober 2018-oktober 2019

Het project in het kort
Een van de aspecten van een veranderende overheid is dat we meer gaan communiceren met de burger, een actievere mensgerichte houding hebben naar de burger. Door het actief benaderen van de burger proberen te voorkomen dat ze onnodig geconfronteerd worden met (toenemende) invorderingskosten. Hiervoor is het noodzakelijk dat de medewerkers zich bewust zijn van de wijze waarop zij communiceren, beseffen dat zij de sleutel in handen hebben dat de wijze waarop zij de burger benaderen zorg draagt voor het wel of niet in beweging komen van die burger (gaan ze wel of niet betalen). De medewerkers hebben hiervoor een specifieke communicatiecursus doorlopen. Door deze aanpak worden medewerkers flexibeler en kunnen daarmee hun inzetbaarheid vergroten.

Cranendonck: Netwerk VONCK!

Gemeente Cranendonck

Project: Netwerk VONCK!
Contactpersoon gemeente: Noelle Tauran
Contactgegevens: n.tauran@cranendonck.nl, tel. 06-82662102
Domein: Sociaal domein
Looptijd: 1 februari 2019 t/m 31 maart 2020

Het project in het kort
Om de betrokkenheid van inwoners en organisaties te benutten, is het van groot belang dat de gemeente meer leert te denken vanuit de logica van deze omgeving. De gemeente Cranendonck wil een netwerkprogramma opzetten waarmee inwoners, maatschappelijke partners en de verschillende afdelingen binnen de gemeente (Raad, college, ambtenaren) mee uit de voeten kunnen. Doel is om de maatschappelijke participatie te vergroten, inwoners en partners meer bij het beleid te betrekken en initiatieven uit de gemeenschap te stimuleren. Met het netwerk VONCK! wil de gemeente dat zowel inwoners, ondernemers als medewerkers en bestuur op een andere manier gaan samenwerken.

Het programma bestaat uit 2 onderdelen:

 • Het samen met partijen/inwoners organiseren van een netwerk om de betrokkenheid in Cranendonck (onorthodox) vorm te geven/uit te breiden.
 • Een intern traject waarin individuele medewerkers en afdelingen binnen de gemeente getraind worden om vanuit dezelfde gedachte hun werk anders in te richten. Van medewerkers wordt hierbij gevraagd om voortdurend te schakelen tussen de verschillende rollen.

Delft: Leerroute publiek ondernemerschap

Gemeente Delft

Project: Leerroute publiek ondernemerschap
Contactpersoon gemeente: Peter Tangel
Contactgegevens: ptangel@delft.nl, tel. 06 23016443
Beleidsthema: Leren en veranderen
Looptijd: 1 januari 2017 tot 1 januari 2019

Het project in het kort
De wereld is in beweging. Steden zijn in beweging. Delft is in beweging. We bevinden ons in een overgang naar een nieuw tijdperk. Een tijd van wij-economie, co-creatie, nieuwe businessmodellen, inclusieve en circulaire economie, innovatie en decentralisatie.

Oude systemen functioneren nog, maar volstaan niet meer. Er wordt gezocht naar nieuwe wegen. De gemeente Delft is zich van deze ontwikkelingen terdege bewust en heeft maatregelen genomen invulling te geven aan die veranderingen.

Eén ervan is, bij wijze van experiment, het aanstellen van een drietal Regisseurs Publiek Ondernemen. Deze ‘partners in Publiek Ondernemen’ gaan, vanuit een gezamenlijke drive en motivatie en samen met zowel in- als externe partners in stad en regio, op zoek naar innovatieve en ondernemende oplossingen voor grote maatschappelijke uitdagingen waarvoor de gemeente is gesteld.

Deze partners in Publiek Ondernemen hebben als opgave:

 • (Sociaal)ondernemers, initiatiefnemers e.a. ondersteunen, zodat zij hun beoogde doelen kunnen realiseren2.
 • Verdienen voor de stad
 • Verdien jezelf terug.

Dit verdienmodel moet uiterlijk per 1 januari 2018 ingaan en houdt concreet in dat twee van de drie betrokken formatieplaatsen van de regisseurs Publiek Ondernemerschap zichzelf moeten terugverdienen, plus extra geld verdienen/waarde creëren voor de stad. In 2016 en 2017, is de ambitie, willen we de eerste resultaten behalen.

Den Haag: Taskforce ‘Werken in Haaglanden’

Haaglanden

Project: Taskforce ‘Werken in Haaglanden’
Contactpersoon gemeente: Jaco Hoogendoorn
Contactgegevens: j.hoogendoorn@pijnacker-nootdorp.nl, tel. 06 22924320
Domein: Gemeentebreed, 9 samenwerkende gemeenten
Looptijd: tot 1 januari 2021

Het project in het kort
Samen sterk op de arbeidsmarkt: Met ruim 1 miljoen openstaande vacatures is de arbeidsmarkt volop in beweging. Er heerst schaarste voor bepaalde functies en vacatures blijven langer open staan dan gewenst. Je ontkomt er daarom als overheidsorganisatie niet aan om buiten de gebaande paden te treden. Met de Taskforce ‘Werken in Haaglanden’ spelen de Gemeenten: Delft, Leidschendam-Voorburg, Midden Delfland, Pijnacker-Nootdorp, Rijswijk, Werkorganisatie Duivenvoorde en Zoetermeer samen in op de uitdagingen van een snel veranderende arbeidsmarkt. Het Hoogheemraadschap van Delfland voegt zich naar verwachting in maart 2020 toe aan de Taskforce.
Jouw regio, jouw loopbaan! Met een team van 5 specialisten zal de Taskforce zich in 2020 toeleggen op het vervullen van 95 schaarse vacatures in de vakgebieden: bouwen & wonen, handhaving en bedrijfsvoering. Dit team heeft uitvoerige kennis van de arbeidsmarkt. Zij weten welke mediakanalen in te zetten om hun doelgroepen te bereiken en hebben een frisse kijk op thema’s als: arbeidsmarktcommunicatie, vacaturemarketing en talentpooling. Naast het aantrekken van talent van buitenaf gelooft ‘Werken in Haaglanden’ in aandacht voor de eigen medewerkers. Zo kunnen medewerkers voor loopbaanadvies terecht bij een coach, wordt interne mobiliteit gestimuleerd en worden er vanuit het netwerk diverse workshops gehost. Hiermee daagt het netwerk medewerkers uit om kritisch bezig te zijn met hun eigen ontwikkeling en loopbaan.
‘Futureproof'
: Verandering veroorzaak je nooit alleen en het netwerk werkt daarom nauw samen met de HR professionals van de 9 organisaties. Hiernaast is kennisdeling en samenwerking met externe partners zoals A&O fonds Gemeenten cruciaal. In maart vindt er een eerste evaluatiemoment plaats waarin we terugblikken op de resultaten van de Taskforce. Met de Taskforce hopen we overheidsorganisaties een nieuwe kijk te geven op de dynamiek en uitdagingen van de arbeidsmarkt anno nu.

Den Helder: applicatie Helder Zicht op Werk

Gemeente Den Helder

Project: Helder Zicht op Werk
Contactpersoon gemeente: Rob van der Sande
Contactgegevens: r.van.der.sande@denhelder.nl, tel. 06 20228511
Domein: Sociaal Domein/Participatie
Looptijd: 1 november 2019 t/m 30 april 2020

Het project in het kort
De applicatie ‘Helder Zicht op Werk’ is bedacht als middel om de dienstverlening voor de inwoners met een uitkering te verbeteren en de eigen regie te stimuleren. Het vernieuwende van de app is dat het de gebruikers met interessante informatie wil verleiden in plaats van afdwingen. Met deze app kan iedereen door middel van push-berichten op de smartphone tegelijkertijd geïnformeerd worden over relevante berichten over uitkeringen, opleidingen, trajecten en vacatures. De klant wordt minder afhankelijk van de gemeente en de eigen kracht wordt gestimuleerd. De verwachting is dat de klant enthousiast wordt van het aanbod en de kans grijpt om deel te nemen aan een traject of om voorgesteld te worden voor een baan. Naar de website

De Wolden Hoogeveen: Incompany Post HBO Bedrijfskunde

Samenwerkingsorganisatie De Wolden Hoogeveen

Project: Incompany Post HBO Bedrijfskunde
Contactpersoon gemeente: José de Korte
Contactgegevens: j.de.korte@dewoldenhoogeveen.nl, tel.06-11347036
Domein: Gemeentebreed
Looptijd: december 2019 tot december 2021

Het project in het kort
Een tweejarig incompany traject Post HBO Bedrijfskunde levert de 16 deelnemers een waardevol diploma op én input voor de organisatieontwikkeling. Door de opleiding te koppelen aan ontwikkelingsvraagstukken in de organisatie wordt een intrinsiek ontwikkel-/adviestraject georganiseerd, begeleid door Hogeschool Windesheim. Actuele casuïstiek en opdrachten vanuit de directie/het management vormen input voor de thema’s uit de studie. Alle eenheden zijn vertegenwoordigd in de deelnemersgroep en er is een verdeling tussen leidinggevenden en niet-leidinggevenden die de opleiding volgen. Daardoor kan een integraal resultaat bereikt worden in alle domeinen en bedrijfsvoering, wat de hele organisatie ten goede komt.

Dommelvallei: Duurzame inzetbaarheid

Dienst Dommelvallei

Project: Van DIV naar IDV (Duurzame inzetbaarheid)
Contactpersoon gemeente: Mireille Wouters
Contactgegevens: m.wouters@dienstdommelvallei.nl, tel. 088 1631166
Looptijd: 1 september 2016 tot 1 september 2018

Het project in het kort
Per 1 januari 2014 zijn de teams Documentaire Informatievoorziening (DIV) van de gemeenten Son en Breugel, Nuenen en Geldrop-Mierlo samengevoegd tot één team binnen Dienst Dommelvallei. Het team DIV staat voor een grote uitdaging. De omslag van analoog documentgericht informatiebeheer naar digitaal zaakgericht beheer. Dit vraagt om een totale vernieuwing van het taakveld: de papiervretende archiefmedewerker bestaat over een aantal jaren niet meer.

DIV wordt vervangen door informatiedienstverlening (IDV). Hier werkt een pro-actieve, ondersteunende, adviserende digitale informatiebeheerder, de ‘iCoach’ en ‘iRegisseur’. Dit is een nieuwe rol die om andere kennis, vaardigheden en competenties vraagt.

De invoering van digitaal zaakgericht werken leidt tevens tot een vergaande harmonisatie en standaardisatie van de processen op dossier- en archiefbeheer. Dit leidt tot uniforme werkwijzen, wat een randvoorwaarde is om medewerkers op verschillende locaties in te zetten. Daarnaast kunnen bepaalde beheerwerkzaamheden samengevoegd worden binnen één locatie. Het samenvoegen en centraliseren van taken leidt tot een stuk efficiency, een vermindering van de kwetsbaarheid en uiteindelijk tot een aanzienlijke besparing in de beheerkosten.

Werkorganisatie Druten Wijchen: Newsroom ‘Waardevol Klantcontact’

Werkorganisatie Druten Wijchen

Project: Ontwikkeling Newsroom ‘Waardevol Klantcontact’
Contactpersoon gemeente: Marlies Lam
Contactgegevens: d.van.wichen@drutenwijchen.nl
Domein: Publiekszaken
Looptijd: september 2019 tot januari 2020

Het project in het kort
De Werkorganisatie Druten Wijchen (WDW) is gestart met een Newsroom. De WDW investeert doorlopend in het communiceren met inwoners, ondernemers en andere contacten. Newsroom is een ‘plek’ binnen de organisatie waar continu gemonitord wordt wat er over de gemeente wordt gezegd om daar, als dat nodig is, snel op te reageren. Een Newsroom zorgt daarnaast voor een efficiënte samenwerking tussen het Klantencontactcentrum, team communicatie en andere medewerkers die direct klantcontact hebben.
Ieder kanaal heeft een eigen taal. Daarom hebben de medewerkers van het Klantcontactcentrum en de medewerkers van Communicatie trainingen gevolgd.
De trainingen hadden als thema ‘Waardevol Klantcontact’. En zijn gegeven door Ocaro.

Eemsdelta: Ontwikkel- en ontmoetingsaanbod

Gemeente Eemsdelta i.o.

Project: Ontwikkel- en ontmoetingsaanbod Eemsdelta 'Met volle energie op weg'
Contactpersoon gemeente: Danielle van Eijk en Marleen Meijer
Contactgegevens: m.meijer@delfzijl.nl, tel. 0596 639948 en d.vaneijk@delfzijl.nl, tel. 0596 639902
Domein: Gemeentebreed, 9 samenwerkende gemeenten
Looptijd: 1 januari 2020 t/m 1 januari 2021

Het project in het kort

Per 1 januari 2021 vormen de gemeenten Appingedam, Delfzijl en Loppersum gezamenlijk de nieuwe gemeente Eemsdelta. Vanaf 2019 is er stap voor stap gewerkt aan het bouwen van de nieuwe gemeente. De weg naar een herindeling kenmerkt zich vaak door ontwikkeling, verandering, werkdruk, onrust en plezier. Iedere medewerker beleeft deze weg op zijn eigen wijze en geeft hier op zijn eigen manier vorm aan. Het is een uitgelezen moment om extra aandacht te besteden aan de ontwikkeling van medewerkers en om hen in beweging te krijgen.
Met dit in het vooruitzicht heeft de werkgroep P&O een eerste stap gezet in de samenwerking op het gebied van opleiding & ontwikkeling. Samen met medewerkers is gewerkt aan het ontwikkel- en ontmoetingsprogramma 'Met volle energie op weg'. De focus van het programma ligt op persoonlijke en professionele ontwikkeling. Het is de bedoeling om de medewerkers de kans te geven om optimaal tot hun recht te komen in de nieuwe organisatie. Daarbij wordt er vanuit gegaan dat medewerkers het meest productief en effectief zijn in hun werk en hier ook zelf de meeste voldoening uit halen als ze tot hun recht komen en hun talenten kunnen inzetten. De werkwijze is daarom gericht op talentontwikkeling. Op voorhand zijn de volgende uitgangspunten/voorwaarden voor het bottum-up-programma geformuleerd:
- Laagdrempelig en deelname op basis van vrijwilligheid;
- Aanbod past bij de vraag/behoefte van medewerkers;
- Collectief waar het kan, maatwerk indien nodig/mogelijk;
- Afwisselend programma met daarin ruimte voor samenwerking, elkaar leren kennen, plezier en energie; - Aanbod past bij de verschillende doelgroepen waarin ruimte is voor persoonlijke ontwikkeling, maar ook een zakelijk component hebben. Verder lezen over het project.

Eindhoven: Planmatig werken

Gemeente Eindhoven

Project: Planlab, planmatig werken
Contactpersoon gemeente: Gerry van Aken
Contactgegevens: g.van.aken@eindhoven.nl, tel: 0615945419
Domein: Sociaal Domein
Looptijd: april 2017 tot januari 2019

Naar de podcasts

Het project in het kort
Planlab stimuleert planmatig werken en vult de bijbehorende randvoorwaarden in. Planmatig werken wordt de norm voor ambtelijk vakmanschap in het sociaal domein. Planlab traint medewerkers in de nieuwe werkwijze, biedt individuele ondersteuning en laat opdrachten soepeler lopen. Het is een groot onderhoud aan de opdrachtportfolio en richt een intakeproces in om het op orde te houden. Er wordt duidelijkheid over rollen en taken gecreëerd bij medewerkers en tussen organisatieonderdelen.

De werkwijze richt zich op de ‘levensloop’ van de opdrachten: opdrachten van buiten naar binnen formuleren, prioriteren middels intake en opdrachten uitvoeren ‘van achter naar voren’. Planlab betekent: werken aan duidelijke opdrachten, die aansluiten bij behoeften in de stad en die prioriteit hebben bij het bestuur. Per opdracht wordt bewust gekozen welke aanpak het beste past en hoeveel tijd hiervoor beschikbaar is. Medewerkers krijgen zo meer grip, ruimte en plezier zodat er betere resultaten worden bereikt. Hierdoor wordt het voor burgers, bestuurders en instellingen betrouwbaarder en transparanter in wat we (niet) doen en hoe we dat (samen) doen. Efficiëntie en effectiviteit worden vergroot door meer duidelijkheid over de werkwijze, rollen en opdrachten.

Najaar 2016 zijn we gestart met planmatig werken. Vanuit een ‘chaos’ aan opdrachten hebben we overzicht kunnen creëren en is het gelukt medewerkers te ‘besmetten’ met het planmatig werken ‘virus’. Dit heeft bijgedragen aan een effectievere en efficiëntere aanpak. Het is nog niet klaar, er liggen voldoende uitdagingen: planmatig werken continueren en verder door ontwikkelen en meer bestendigen. Bij steeds meer medewerkers bestaat het gevoel van urgentie voor het planmatig aanpakken van opdrachten!

Bijlage 1-doelenbomen werkinstructie
Bijlage 2-doelenboom (leeg) format
Bijlage 3-Plan van Aanpak format (leeg)
Bijlage 4-Radardiagram Planlab (leeg)
Bijlage 5-voortgangsrapportage (leeg)

Emmen: Teams aan zet

Gemeente Emmen

Project: Teams aan zet
Contactpersoon gemeente: Jeanette Tuinstra
Contactgegevens: j.tuinstra@emmen.nl, tel. 0591 689187
Domein: Gemeentebreed
Looptijd: tot 1 januari 2020

Het project in het kort
Binnen de organisatieontwikkeling in de gemeente Emmen, richt men zich op de veranderende rol van de overheid. “Meer van de samenleving, andere overheid”. De gemeente Emmen is een pilot gestart:Teams aan zet (TAZ), waarbij de teams op weg worden geholpen naar zelforganisatie. De pilot start met twee teams, onder leiding van een externe begeleider en twee interne begeleiders. Zij leren van de externe. Het traject omvat 6 dagen verspreid over een jaar, waarbij de teams kennis maken met persoonlijk leiderschap en de theorie achter zelforganisatie. Er wordt een gezamenlijke doelstelling met ambitie geformuleerd. Tijdens deze dagen krijgen de teams tools en uitleg over de theorie en er wordt geoefend met de tools.

Persoonlijk leiderschap, richting en ruimte, gebruik maken van collectieve intelligentie en vertrouwen zijn belangrijk in het traject. In de periode tussen de trainingsdagen, gaan de teams zelf verder met het in de praktijk brengen van het geleerde. De teams kunnen waar nodig een beroep doen op de interne begeleider. Een vraag die steeds weer gesteld wordt is: Wat gaat goed en wat kan beter? Tussentijds wordt er geëvalueerd met de teams en met het concern management team. In Emmen is men enthousiast over wat dit met de pilot teams doet.

Parallel aan dit traject is ook een “train de trainer” programma gestart met medewerkers, die de ambitie hebben (bevlogenheid) om uiteindelijk intern begeleider te worden. Zo kunnen ook de andere teams binnen de gemeente begeleid worden naar zelforganisatie. Zo wordt zelf de expertise georganiseerd en geborgd in de organisatie.

Friesland: Week van de Uitwisseling 2019

Werken in Friesland

Project: Week van de Uitwisseling 2019
Contactpersoon gemeente: Regina Sleifer (Werken in Friesland is een stichting waarvan alle gemeenten in Friesland lid zijn)
Contactgegevens: regina.sleifer@werkeninfriesland.nl, tel. 06 57320175
Looptijd: In september 2019 beginnen de eerste vergaderingen met de werkgroep ten behoeve van de Week van de Uitwisseling in juni 2020

Het project in het kort
In de Week van de Uitwisseling zetten bedrijven en overheidsorganisaties in Friesland de deuren voor elkaar open. Dit gebeurt met gesloten beurs! Werknemers krijgen de kans om een zogenaamd kijkje in de keuken van een ander bedrijf te nemen. Of je nu manager, administratief medewerker, informatietechneut of brugwachter bent, ‘De Week van de Uitwisseling’ is voor iedereen!

Het doel van het project Werken in Friesland is om de arbeidsmobiliteit, kennisdeling en samenwerking in Friesland te stimuleren. Medewerkers worden geïnspireerd door bijvoorbeeld een andere werkwijze in een ander bedrijf. Ook is het mogelijk om het netwerk te vergroten, kennis te delen, van elkaar te leren en andere functiemogelijkheden te onderzoeken. Het kan allemaal tijdens ‘De Week van de Uitwisseling.’ Deelname is vooral leuk en leerzaam.

Goes: Talent in actie

Gemeente Goes

Project: Talent in actie
Contactpersoon gemeente: Tonny Lamper
Contactgegevens: t.lamper@goes.nl
Domein: Gemeentebreed
Looptijd: 2016 – 2018

Het project in het kort
In de gemeente Goes wordt vanaf 2016 gewerkt aan het project Talent in actie. Het management besloot destijds dat het talent in de organisatie beter benut kon worden. Dat geeft beweging in de organisatie. Talentcoach Luk Dewulf werd uitgenodigd om hier praktisch invulling aan te geven: gesprekken en een talentprofiel. En trainingen voor gesprekstechnieken voor zowel leidinggevenden als niet-leidinggevenden. Het is een lang traject met kleine stappen. Inmiddels is de hele organisatie met talentontwikkeling bezig. Zelfs de burgemeester heeft een talentprofiel aangemaakt. Medewerkers hebben meer plezier in hun werk. Tegelijkertijd is het nooit af! Een volgende fase is om via interviews met leidinggevenden in kaart te brengen wat er gedaan wordt aan talentontwikkeling.

Gouda: Datagedreven sturing

Gemeente Gouda

Project: Datagedreven sturing
Contactpersoon gemeente: Lotte Meindertsma
Contactgegevens: lotte.meindertsma@gouda.nl, tel. 06 48135402
Looptijd: december 2018 – februari 2020

Het project in het kort
Het gebruik van data in besluitvorming verspreidt zich steeds sneller over de publieke en private sectoren. Ook overheden zijn begonnen met het ondersteunen van besluitvorming met snelgroeiende hoeveelheden data uit meerdere bronnen: ‘datagedreven sturing’. Er zijn nog steeds relatief weinig voorbeelden van het daadwerkelijk gebruiken van data om beleid vorm te geven. Data bereikt de besluitvorming niet of wordt door besluitvormers onvoldoende benut.

Bij de gemeente Gouda wordt onderzoek gedaan naar de competenties die ‘ambtenaren 4.0’ in Nederlandse gemeenten nodig hebben om op een effectieve en verantwoorde manier data te gebruiken in het maken van beleid, en hoe deze competenties in gemeenten kunnen worden ingebed. Het doel is het ontwikkelen van een competentie-profiel en een praktische tool op basis van dit profiel, die gebruikt kan worden door ambtenaren in gemeenten die aan de slag gaan met data in beleidsvorming.

Onderdeel van het onderzoek is dat tien Goudse ambtenaren die daadwerkelijk werken met data of met data hebben gewerkt, geïnterviewd worden. Deze interviews richten zich op de ‘kritieke’ momenten die zij hebben ervaren in het werken met data, wat zij precies hebben gedaan en waarom.

Op basis van het onderzoek wordt als experiment een data teamstart ontwikkeld. Zo worden onderzoek en praktijk aan elkaar gekoppeld.

Halderberge: Opleiding en coaching frontoffice

Gemeente Halderberge

Project: Opleiding en coaching frontoffice

Contactpersoon gemeente: Nancy Damen
Contactgegevens: n.damen@halderberge.nl, tel. 0165 390416
Domein/dienst: Frontoffice medewerkers
Looptijd: januari tot en met maart 2020

Het project in het kort
Op basis van veel ontwikkelingen is er zowel sprake van minder werk als ander werk bij de frontoffice. Complexere vragen komen bij het loket. Er moet altijd een plek zijn waar de burger de gemeente ontmoet. Daar is hoogwaardige expertise nodig. De medewerkers zijn in een eerder traject op inhoud doorontwikkeld. Het vervolg is dat zij gecoacht worden om hun werk qua dienstverleningsskills verder uit te breiden. Vandaar dat zij intensief 'on the job' gecoacht gaan worden: een essentieel aspect voor het bewerkstelligen van een succesvol verandertraject. De focus ligt op vaardigheden zoals klantgerichtheid en communicatie.

Heerde: Zelfexpressie en feedback

Gemeente Heerde

Project: Zelfexpressie en feedback op basis van geweldloze communicatie vanuit het organisatieontwikkelingstraject
Contactpersoon gemeente: Jeanien van den Berg (organisatieadviseur)
Contactgegevens: jeanien.berg@heerde.nl, tel. 06 53642118
Domein: Afdeling Bedrijfsadvisering en -ondersteuning/ PO
Looptijd: september 2019 t/m februari 2020

Het project in het kort
Dit is het laatste thema van in totaal vier thema’s om te komen tot een 'Omgevingsbewuste en ondernemende organisatie' waarbij de gesprekspartner zich gehoord voelt en zo mogelijk tevreden wordt gesteld. Veelal denken en spreken we in oordelen en meningen. Daaronder ligt een onvervulde behoefte. Als we vanuit die behoefte praten in plaats van het oordeel of de mening, dan vindt het echte gesprek plaats en dienen er tal van mogelijkheden aan om daarin te voorzien. Dan vindt er verbinding plaats. Hierdoor wordt het samenwerken en de eigen verantwoordelijkheid nemen gestimuleerd wat ten goede komt aan de organisatievisie.

‘s-Hertogenbosch: Lab XL

Gemeente ‘s-Hertogenbosch

Project: Lab XL
Contactpersoon gemeente: Renço Wesseling
Contactgegevens: r.wesseling@s-hertogenbosch.nl, tel. 06 25026958
Domein: Werk en inkomen/participatie
Looptijd: juli 2020 tot maart 2021

Het project in het kort

Faciliteren van bottom-up innovatie en daarmee ambtenaren helpen in hun ontwikkeling om flexibel in te leren spelen op de steeds dynamischer wordende omgeving. Bekijk het filmpje over het project.

Hoogeveen: Incompany Post HBO Bedrijfskunde

Samenwerkingsorganisatie De Wolden Hoogeveen

Project: Incompany Post HBO Bedrijfskunde
Contactpersoon gemeente: José de Korte
Contactgegevens: j.de.korte@dewoldenhoogeveen.nl, tel. 06 11347036
Domein: Gemeentebreed
Looptijd: 2 jaar

Het project in het kort
Een tweejarig incompany traject Post HBO Bedrijfskunde levert de 16 deelnemers een waardevol diploma op én input voor de organisatieontwikkeling. Door de opleiding te koppelen aan ontwikkelingsvraagstukken in de organisatie wordt een intrinsiek ontwikkel-/adviestraject georganiseerd, begeleid door Hogeschool Windesheim.

Actuele casestudie en opdrachten vanuit de directie/management vormen input voor de thema’s uit de studie. Alle eenheden zijn vertegenwoordigd in de deelnemersgroep en er is een verdeling tussen leidinggevenden en niet-leidinggevenden die de opleiding volgen. Daardoor kan een integraal resultaat bereikt worden in alle domeinen en bedrijfsvoering, wat de hele organisatie ten goede komt.

Horst aan de Maas: Onboarding

Gemeente Horst aan de Maas

Project: Onboarding
Contactpersoon gemeente: Jeroen Rijs
Contactgegevens: j.rijs@horstaandemaas.nl, tel. 077 4779645
Domein: Cluster Bedrijfsvoering/Team Bestuur- en organisatieondersteuning/Unit HRM
Looptijd: 1 augustus 2019 t/m 30 september 2020

Het project in het kort

Het doel van het project is het creëren van een complete ervaring voor nieuwe medewerkers. Een ervaring die zorgt voor wederzijdse versterking, verbinding met de organisatie, het bouwen van een netwerk, een introductie op de cultuur en strategie, operationele kracht en de start van een loopbaan. Een onboarding- (of leer)proces ondersteunt door een digitale (online) tool die er voor zorgt dat:
- De nieuwe medewerker landt op zijn werkplek,
- De nieuwe medewerker zich verdiept en
- De nieuwe medewerker zich verbonden voelt.
De belangrijkste activiteiten tijdens het project zijn het voorbereiden van en inrichten van de onboarding applicatie Appical. Deze applicatie biedt een procesmatige ondersteuning aan medewerkers bij de introductie. Daarbij is op de hoogte brengen en houden van de organisatie een belangrijke ondersteunende en doorlopende activiteit.

Katwijk: Ontwikkelopgave Omgevingswet

Gemeente Katwijk

Project: Ontwikkelopgave Omgevingswet
Contactpersoon gemeente: Wouter de Boer (Programmamanager), Frank van den Berg (projectleider Omgevingsvisie), Hilde van den Heuvel (projectleider BVTH) en Debbie Haak (projectleider Omgevingsplan)
Contactgegevens: w.deboer@katwijk.nl, tel. 06 12466699 of m.douve@katwijk.nl
Domein: Cluster Beleid Fysieke leefomgeving
Looptijd: 1 oktober 2019 – 31 december 2020

Het project in het kort
De implementatie van de Omgevingswet is een complexe ontwikkelopgave met veel gezichten. In 'Samen aan tafel' in Katwijk draait het om het ontwikkelen en verankeren van de nieuwe werkwijze, kennis en vaardigheden in de organisatie en het ondersteunen van initiatiefnemers (inwoners en ondernemers) in de nieuwe samenwerking. Hierin zijn het (her)ontwerpen van de werkprocessen en procedures en het hierop aanpassen van werkhouding en gedrag heel belangrijk. Kennis- en vaardigheden ontwikkelen door kennis te maken, te ervaren en vooral: door dit samen te doen en lerend te ontwikkelen. De titel ‘'Samen aan tafel' verwijst daarbij naar één van de instrumenten van de Omgevingsvisie: Omgevingstafel, als nieuwe overlegvorm tussen initiatiefnemer, bevoegd gezag en ketenpartners. Einddoel is dat alle deelnemers hun veranderde rol kennen en nemen.
Maar er is veel meer! Sleutelbegrippen zijn integraal en samenwerking. Bij integraal gaat het om de samenhang tussen verschillende beleidsaspecten, wat binnen de organisatie tot uiting komt in een andere samenwerking tussen collega’s en hun werkgebieden. Bij samenwerking wordt met initiatiefnemers en de interne en externe stakeholders in een gezamenlijk zoekproces naar de best mogelijk bijdrage aan de fysieke leefomgeving gezocht. Bij gebiedsgericht ontwikkelen hebben we immers hoge ambities voor de kwaliteit van de leefomgeving in de gemeente. Maatwerk, flexibiliteit en transparantie zijn belangrijke kwaliteitscriteria in deze samenwerking. Interne en externe samenwerkingspartners leren en ervaren de praktijk. Wij verwachten dat we zo samen met hen een nieuwe vorm van samenwerking ontwikkelen in het domein van de fysieke leefomgeving. Zo wordt ernaar toegewerkt dat besluitvorming over de kerndocumenten rond komt en mens en organisatie samen met burgers en derden zo goed mogelijk voorbereid zijn op de invoering van de wet.
Katwijk heeft bewust gekozen voor een totaalaanpak van samen leren en ontwikkelen het hele jaar door in een combinatie van zes verschillende projectactiviteiten. We gebruiken vooral cases uit de praktijk. Verschillende instrumenten en werkwijzen zijn samengebracht, zowel voor organisatie en medewerkers als met ketenpartners en lokale samenleving. In leergangen en oefensessies worden inhoud, geest en praktijk bij elkaar gebracht. Het bijbehorende ‘visual management’ levert de organisatie en mensen veel kennis en motivatie op. Beeld, foto’s, filmpjes, kaartspel en presentaties van een interactieve digitale kaart met steeds meer kaartlagen, spreken tot de verbeelding. Ze brengen de materie tot leven en bieden inzicht in de keuken. De onderdelen van de aanpak nodigen uit tot de gevraagde integrale samenwerking. Met dit gezamenlijk zoeken en afwegen, uitwerken, testen, leren we samen door te doen. Zo stellen we alles in het werk om organisatie en mensen fit te krijgen voor de Omgevingswet én andere gemeentelijke opgaven. De ontwikkelopgave stopt immers niet na de invoering van de Omgevingswet.

Kerkrade: Ontwikkelingstraject Team Wijkontwikkeling

Gemeente Kerkrade

Project: Ontwikkelingstraject Team Wijkontwikkeling
Contactpersoon gemeente: Ingrid Severens (Beleidsadviseur Wijkaanpak)
Contactgegevens: ingrid.severens@kerkrade.nl, tel. 06 24682623
Domein: Sociaal domein
Looptijd: 2018-2019

Het project in het kort
De directe aanleiding voor het ontwikkelingstraject Team Wijkontwikkeling is het belang van het gezamenlijke ‘nieuwe werken’ van de gemeente en partners. Dit komt vooral naar voren door de omslag van werken in het sociaal domein als gevolg van de decentralisaties en in het fysieke domein met de invoering van de Omgevingswet.
Als Team Wijkontwikkeling werken wij constant in de ‘frontlinie’ en fungeren wij als een draaischijf tussen de gemeente en de ‘buitenwereld’. Dit vraagt veel van het zelf organiserend vermogen van het team en zelfsturing van de individuele medewerkers. In onderstaande bijlagen lees je alles over ons aanpak.

Leiden: Innovatief recruitment Ontwikkelpool

Gemeente Leiden

Project: Innovatief recruitment Ontwikkelpool
Contactpersoon gemeente: Eva van der Post
Domein: Arbeidsmarkt
Afgerond: 1 november 2019
Projectnummer: 2017-00416

Het project in het kort
De gemeente Leiden werkt aan een vitale organisatie. Men wil nieuwe medewerkers aantrekken die opgavengericht gaan werken. Het project richt zich op toekomstgericht recruitment en begeleiding van nieuwe medewerkers. Nieuwe medewerkers die resultaat- en opgavengericht kunnen werken, krijgen verantwoordelijkheden. Men wil jonge mensen tot en met 35 jaar binnen halen die met een grote vanzelfsprekendheid zich kunnen bewegen in de informatiesamenleving en zich niet laten weerhouden door oude normen en patronen. Mensen die de huidige medewerkers meenemen in hun enthousiasme en als hefboom fungeren voor de verspreiding van de nieuwe werkwijze. Het gaat om zowel starters als medewerkers in hun tweede of derde loopbaanstap. Voor de werving wordt er naast extra inzet van interne medewerkers ook gebruik gemaakt van een extern bureau.

Er is gekozen om te werven op opgaven en nadrukkelijk niet op functie en opleidingseisen. Bij de wervingscampagne is geworven op 7 thema’s en er is gebruik gemaakt van sociale media, zoals gerichte LinkedIn werving, LinkedIn pagina van de gemeente Leiden en de netwerken van eigen collega’s, wethouders en leidinggevenden. Er zijn geen gebruikelijke functie-eisen gesteld, maar er is geworven op talent en goede ideeën voor een van de thema’s. Het project heeft goede getalenteerde mensen die breed inzetbaar zijn in de organisatie opgeleverd.

Lees hier meer over het project.

Lochem: app Tinder for Talent

Gemeente Lochem

Project: app Tinder for Talent
Contactpersoon gemeente: Friso Veltkamp
Contactgegevens: f.veltkamp@lochem.nl, tel. 0573-289186
Domein: Gemeentebreed
Looptijd: 12 december 2019 tot 12 december 2020

Het project in het kort

De ontwikkeling van de app Tinder for Talent. De app richt zich op het ontdekken en inzetten van talent. En vervolgens ook op de ontwikkeling van talent. Het is een app waar medewerkers talenten aanbieden en vinden. Je zoekt talenten. Je vindt talenten. Je date talenten.
Tinder for Talent is eenvoudig toepasbaar, voor iedereen te gebruiken. Het zorgt ervoor dat collega’s met hun talent op de juiste plek aan de slag gaan. Dit geeft iedereen kansen om het beste uit zichzelf te halen. Ze krijgen er energie van en mensen komen in beweging. Zowel binnen de eigen functie als binnen de organisatie. 'Gemiste' talenten uit de organisatie worden ingezet waardoor de organisatie niet onnodig inhuurt. Gebruikers worden continue gevraagd naar ervaring en behoefte. De app wordt daarop aangepast. En medewerkers worden daarmee verleid om verder te kijken dan hun huidige taken binnen de afdeling. De mogelijkheden van Tinder for Talent worden steeds groter.

Maastricht: Beweeg!

Gemeente Maastricht

Project: Beweeg!
Contactpersoon gemeente: Jean Boelen
Contactgegevens: jean.boelen@maastricht.nl
Domein: Theater aan het Vrijthof
Looptijd: april 2020 – april 2021

Het project in het kort

Het Theater aan het Vrijthof opent iedere dag haar deuren voor de inwoners van de stad Maastricht en vervult hierbij een belangrijke culturele en maatschappelijke rol. Maar als gevolg van sociaal maatschappelijke, economische en technologische ontwikkelingen verandert de samenstelling van de bevolking. Om aan de wensen van de gemêleerde inwoners te voldoen, dienen medewerkers van het Theater aan het Vrijthof mee te groeien met deze maatschappelijke veranderingen. Dit vraagt om wendbaarheid en flexibiliteit. Hiervoor moeten zij vastgeroeste patronen in hun denken en handelen doorbreken om te investeren in lange termijn verbeteringen.

Maastricht: Duurzame ontwikkeling reiniging

Gemeente Maastricht

Project: Duurzame ontwikkeling reiniging
Contactpersoon gemeente: John Janssen
Contactgegevens: john.janssen@maastricht.nl, tel. 043-3503197
Domein: Buitendienst
Looptijd: 2017 en 2018

Het project in het kort
Als gevolg van sociaal maatschappelijke, economische en technologische factoren veranderen de positie, rol en taken van gemeentelijke buitendiensten. In de gemeente Maastricht werkt de afdeling Stadsbeheer intensief samen met het SW-bedrijf en met de afdeling werk & inkomen. Door veranderingen in wetgeving staat de inzet van SW-ers onder druk. Tegelijkertijd is er de noodzaak om de werkprocessen tussen de verschillende onderdelen en teams integraal te coördineren. Regionalisering speelt hierbij een rol. Daarom is de gemeente op zoek gegaan naar antwoorden op de vraag hoe medewerkers konden worden voorbereid op de toekomst.

De oplossing is gevonden in wijkgericht werken in plaats van een functionele scheiding tussen ‘grijs’ en ‘groen’. Er is een koppeling gelegd tussen het technische beheer en organisatie- en personeelsplanning. En er is zicht en grip op de benodigde formatie.

Succesfactoren waren het werken met een ontwikkelteam waaraan mensen deelnemen uit alle lagen van de organisaties. Daarnaast waren zowel lijn als de uitvoerende medewerkers maximaal betrokken, waardoor er voldoende kennis over het primaire proces was. Kennis van het primaire proces was ook essentieel bij de keuze van de externe begeleiding. Tot slot is een proactieve ontwikkelwijze gehanteerd, waarin een combinatie van kennisdeling, leren en samen problemen oplossen werd toegepast.

Meierijstad: Leidinggevenden in beweging

Gemeente Meierijstad

Project: Leidinggevenden Meierijstad in beweging
Projectleider gemeente: Cecile den Ouden
Contactgegevens: cdenouden@meierijstad.nl, tel. 06 5717808
Domein: Gemeentebreed
Looptijd: april 2018 tot mei 2019

Het project in het kort
Gemeenten moeten in hun denken, instrumenten en structuren kantelen van systeemwereld (regels en processen) naar leefwereld om effectief oplossingen te organiseren voor burgers en samenleving. Meierijstad heeft een flexibele en patroon doorbrekende manier van werken en organisatiestructuur neergezet, die hierop aansluit. Dit vergt van medewerkers dat zij vakbekwaamheid combineren met flexibiliteit, eigenaarschap en oplossingsgericht handelen. Daarnaast vindt er een ontwikkeling plaats waarbij er steeds meer gewerkt wordt vanuit rollen, in plaats van vanuit functies.

Van leidinggevenden wordt verwacht dat zij ruimte en vrijheid bieden, maar tegelijkertijd ook actief sturen op resultaten en processen. Dit vraagt ook dat medewerkers van aanbodgericht meer vraaggericht gaan werken, regels durven los te laten. Van toetsen of controleren naar adviseren, begeleiden of faciliteren.

Het project ‘Leidinggevenden in beweging’ faciliteert leidinggevenden in hun nieuwe rol. Het project richt zich op leren en veranderen, het zich eigen maken van vaardigheden, houding en gedrag die samenhangen met nieuwe manieren van werken. Het programma ontstaat gaandeweg en is een organisch ontwikkelpad, een ‘leiderschap ontwikkelbeweging’, waarin co-creatie en het integreren van leren en werken centraal staat.

Meierijstad: Ontwikkelopdracht Buitendienst

Gemeente Meierijstad

Project: Ontwikkelopdracht Buitendienst
Contactpersoon gemeente: Karlien de Bekker
Contactgegevens:kdebekker@meierijstad.nl, tel. 0413 381128
Domein: Buitendienst
Looptijd: september 2018 t/m november 2019

Het project in het kort
De buitendienst van de gemeente Meierijstad staat voor een belangrijke ontwikkelopgave. Achtergrond hierbij is dat de verschillende buitendienstonderdelen en medewerkers nog niet als één organisatie werken, maar nog conform de werkwijze zoals bij de oude gemeente. Daarnaast vragen de nieuwe organisatiefilosofie en de veranderde omgeving waarbinnen de gemeente opereert om een andere houding, andere competenties en ander gedrag van medewerkers. De ontwikkelopdracht is zowel gericht op structuur en processen als op cultuur en ontwikkeling van aanwezige talenten en benodigde competenties en houding. Streven is een moderne, omgevingsgerichte, resultaatgerichte buitendienst met een positieve werkcultuur en mogelijkheden om elkaar aan te spreken.

Onderdelen die tijdens het traject aan de orde komen, zijn:

 • De realisatie van een centrale werk- en personeelsplanning
 • Integraal werken en denken
 • Teamontwikkeling
 • Effectieve klantcommunicatie
 • Bevordering van de vitaliteit

Kenmerkend voor onze aanpak is dat het team buitendienst, net als alle organisatieonderdelen van de gemeente, zelforganiserend zijn. De projectleiders van de verschillende deelactiviteiten van het project “Ontwikkelopdracht buitendienst” zijn daarmee ondersteunend aan het team in plaats van leidend voor de activiteiten die worden ondernomen.

Montferland: Verandertraject Bestuurlijke Vernieuwing

Gemeente Montferland

Project: Verandertraject Bestuurlijke Vernieuwing 'Buiten is het hart van binnen'
Contactpersoon gemeente: Hans Meijer
Contactgegevens: h.meijer@montferland.info, tel. 0316 291316
Domein: Staf
Looptijd: februari 2019 tot december 2020

Het project in het kort
Doelstelling is om samen met inwoners en andere belanghebbenden van Montferland te komen tot een flexibele en efficiënte relatie. Waarin samenwerking met gebundelde kracht en expertise bijdragen aan een goed woon-, leef- en werkklimaat in Montferland. Een belangrijk onderdeel is het trainen van de medewerkers. Hiervoor wordt gebruik gemaakt van de methodiek waarderend onderzoeken. Uitgaande van de eigen kracht en de kracht van de inwoners.

Noardeast-Fryslân, de BUCH en Haarlem: A&O on tour

Project: A&O on tour bij Gemeente Noardeast-Fryslân, de BUCH en Haarlem
Projectleider A&O fonds Gemeenten: Fred Jansen
Contactgegevens: fred.jansen@aeno.nl
Domein: Gemeentebreed
Data: editie 1 op 13 juni 2019, editie 2 op 16 juli 2019

Het project in het kort
A&O fonds Gemeenten wil mooie innovatieve projecten graag delen met de sector én verder brengen. Het idee is simpel: we halen de verhalen op in de gemeenten én verspreiden ze. Dit doen we tijdens A&O on tour.

We gaan langs verschillende gemeenten om verhalen op te halen tijdens inspirerende rondetafelgesprekken. Vind op deze pagina een terugblik van de ‘A&O on tour’ en de podcast-serie ‘De Rode Draad’ over de rondetafelgesprekken tijdens deze ‘tours’.

Noardeast-Fryslân: Op reis met NEXT

Gemeente Noardeast-Fryslân

Project: Op reis met NEXT
Contactpersoon gemeente: Sjoerdje Janna Venema en Tineke Babois
Contactgegevens: s.venema@noardeast-fryslan.nl en t.babois@noardeast-fryslan.nl
Domein: Gemeentebreed
Looptijd: januari 2019 tot en met februari 2020

Naar de podcasts

Het project in het kort
We willen een avontuurlijke reis aangaan met de hoop op het verkennen van onbekende paden, nieuwe culturen en waardevolle inzichten”.
Dat was de uitgesproken wens van de gemeente in september 2018. De hele reis per dag en locatie inplannen was niet de bedoeling, omdat er ook ruimte voor avontuur moest blijven. Dingen ontdekken en daarbij vast ook tegenslagen tegenkomen. Vanuit deze gedachte is een zeer diverse talentpool opgericht, Next genaamd. De avonturiers van NEXT zijn niet in de lijn van de organisatie ingedeeld om te voorkomen dat er wordt meegegaan in het stramien van de organisatie. Dit verlaagt het risico dat de frisse blik van de young professionals verloren gaat. NEXT moet bijdragen aan verjonging van de organisatie, ruimte creëren voor vernieuwing en vrijheid van handelen stimuleren. Al experimenterend worden heilige huisjes onder de loep genomen. Lees hier de eindrapportage.

Noordenveld: Anders werken onder de Omgevingswet

Gemeente Noordenveld

Project: Anders werken onder de Omgevingswet
Contactpersoon gemeente: Marcella Watermulder
Contactgegevens: m.watermulder@noordenveld.nl,tel. 050 5027222
Domein: Publiekszaken
Looptijd: september 2019 tot december 2020

Het project in het kort
In een snel veranderende maatschappij (vergt een wendbare organisatie met wendbare medewerkers) en met de komst van de Omgevingswet moet er nog klant/vraaggerichter gewerkt gaan worden. Er wordt verwacht dat de medewerkers vanuit een ja, mits houding hun werk gaan doen. De gemeente Noordenveld wil als organisatie een dienstverlening die duidelijk, snel en integraal is. Om dit te kunnen bereiken moeten er ook aanpassingen in de werkprocessen plaatsvinden. De werkprocessen moeten ingericht worden vanuit de wens/behoefte van de inwoners en bedrijven. Dit vergt onder andere een andere mindset, het inzetten van de juiste competenties in het proces en het (door)ontwikkelen van competenties. In dit project en pilot gaat de organisatie samen met de betreffende medewerkers, teamleiders en managers hier invulling aan geven. De huidige werkprocessen worden onder de loep genomen en daar waar nodig aangepast, zodat de werkwijze aansluit bij de nieuwe wet en bijdraagt aan de gemeentelijke doelstellingen. Daardoor zullen deze ontwikkelingen tot een meer klantgerichte organisatie moeten gaan leiden waarbij de inwoner centraal komt te staan. Dit proces is wederkerend en een kwestie van proberen, bijsturen en aanpassen. Niemand weet op voorhand wat de beste manier is, maar de betrokkenen gaan samen werken aan een zo optimaal mogelijk resultaat waarbij de voldoening in het werk ook een prominente rol heeft (werkgeluk). Experimenteren is de key en daar gaat de organisatie enthousiast mee aan de slag! Met elkaar en voor de inwoner.

Noordenveld: Regie in het sociaal domein

Gemeente Noordenveld

Project: Regie in het sociaal domein
Contactpersoon gemeente: Sara Boxem
Contactgegevens: s.boxem@noordenveld.nl, tel. 06 15941441
Domein: sociaal domein
Looptijd: 1 januari 2020 tot 1 januari 2022

Het project in het kort
Er wordt een nieuwe rol ontwikkeld binnen het sociaal domein. Deze rol, genaamd ‘regisseur’ (inclusief functieomschrijving en werkwijze) wordt beschreven tijdens de pilot. De regisseur staat naast de inwoner en kijkt (over alle levensdomeinen en wetgeving heen) naar de vraag van de inwoner. De regisseur kan binnen de organisatie (overstijgend over alle budgetten) bepalen wat er wordt ingezet. Zelfs als er een vraag is over een geheel ander domein (denk aan bouwen en wonen), zorgt de medewerker voor een interne afhandeling. Naast dat de regisseur de lijnen uitzet met de inwoner en binnen de gemeentelijke organisatie, zal deze ook sturen op de inzet en resultaten van zorgaanbieders. Als deze niet voldoen zal er op een zakelijke manier een gesprek gevoerd worden met de aanbieder, waarbij er ook wordt gestuurd op afschalen en/of terugvorderen van geld. Zij zullen actief betrokken zijn bij het traject, regelmatig gesprekken voeren (monitoring) en daar waar nodig kijken naar een andere manier om de vraag van de inwoner te beantwoorden. Los van het feit dat de verwachting is dat dit kosten zal besparen kan de gemeente meer inspelen op vragen van inwoners en de dienstverlening verbeteren.

Oldenzaal: Samen Slimmer/Lean

Gemeente Oldenzaal

Project: Samen Slimmer/Lean

Contactpersoon gemeente: Ank Cristen
Contactgegevens: a.cristen@oldenzaal.nl

Domein: Gemeentebreed
Looptijd: januari t/m december 2020

Het project in het kort
De doelstelling van het project Samen Slimmer is om een onomkeerbare beweging van continu verbeteren in gang te zetten vanuit het Lean gedachtegoed. Samen Slimmer levert niet alleen optimale processen en hogere klanttevredenheid op, maar draagt ook bij aan tevredenheid van medewerkers die meer invloed krijgen op hun eigen werk. Daarbij geeft Samen Slimmer mede richting aan de gewenste vorm van leidinggeven. Processen zijn nooit volledig optimaal, maar kunnen altijd beter. We kijken naar de processen vanuit de kernwaarden van Lean; klantwaarde verhogen, verspillingen tegengaan en flow creëren. De hele keten moet in balans zijn om de klant te kunnen leveren wat hij wil, wanneer hij het wil, in één keer goed en met een minimum aan verspillingen. Met de Lean-methode dragen we bij aan een continu verbetering van de dienstverlening. Samen met de medewerkers creëren we, geven we inzicht in en visualiseren we processen en werkwijzen.
De gemeente Oldenzaal wil de doelstellingen bereiken door:
- Het management mee te nemen in het gedachtegoed van Lean
- Het Lean-team te professionaliseren
- Samen Slimmer als een olievlek in de organisatie te laten uitvloeien.
Een team van medewerkers is kartrekker om de organisatie kennis te laten maken met Lean en de procesoptimalisaties te begeleiden. Dit team van mensen wordt gedurende het project verder geschoold in Lean en het optimaliseren van processen. Het team gaat hiervoor een Lean Green Belt halen. Het management heeft een actieve rol in het uitdragen van de Lean-filosofie en wordt ook actief meegenomen en ingezet bij de interne trainingen en optimalisaties.

Peel en Maas: train-de-trainer

Gemeente Peel en Maas

Project: train-de-trainer Presenteren met meer Vertrouwen
Contactpersoon gemeente: Sylvie Teluij
Contactgegevens: sylvie.teluij@peelenmaas.nl, tel. 077 306 66 66
Domein: cluster Leren en Ontwikkelen, team Advies en Control
Looptijd: 3 februari tot en met 17 februari 2020

Het project in het kort
De visie op leren en ontwikkelen in Peel en Maas is: 'Dat wat we zelf kunnen doen we zelf'. Voor leerwensen die breed in de organisatie leven is een train-de-trainer daarom een logische keuze: eerst extern kennis invliegen, zodat de organisatie het daarna zelf kan verzorgen. Dat was ook de insteek van deze training: 4 collega’s namen deel met de insteek om vervolgens zelf een training Presenteren met meer Vertrouwen te ontwikkelen. Zij bieden deze vervolgens aan, aan de collega’s die leerwensen op dat vlak hebben. Achter deze visie zitten de volgende drijfveren:
- Wij houden kennis graag zoveel mogelijk in huis
- Wij stimuleren het oefenen met andere rollen, zoals die van trainer. Dit ontwikkelt vaardigheden en competenties die passen bij de veranderende rol van de gemeenteambtenaar
- Wij geven medewerkers die zich willen ontwikkelen graag een podium
- Financiële afweging: wij werken tenslotte met publieke middelen.

Peel en Maas: training ‘Werken met Netwerken’

Gemeente Peel en Maas

Project: training ‘Werken met Netwerken’
Contactpersoon gemeente: Carmen Meerbeek en Luc van Doesum
Contactgegevens: carmen.meerbeek@peelenmaas.nl, tel. 06 10288049 en Luc.van.doesum@peelenmaas.nl
Domein: Gemeentebreed
Looptijd: 2020

Het project in het kort
In de gemeente Peel en Maas zijn inwoners leidend bij het vormgeven van hun eigen leefwereld. De gemeente is ervan overtuigd dat door aan te sluiten bij de bewegingen in de samenleving er een duurzamer beleid gevoerd kan worden. Dit past ook helemaal in de transitie die in de maatschappij gaande is. De traditionele rol van de ambtenaar verandert hierdoor ook. Werknemers zullen nieuwe aanvullende vaardigheden leren, zoals je goed leren verhouden tot de gemeenschap als netwerkpartner, facilitator en verbinder. Goed samenwerken blijkt in de praktijk soms best een zoektocht te zijn naar rollen, belangen, doelen en een passende houding. Door middel van de training ‘Werken met Netwerken’ worden aan de medewerkers vaardigheden en tools aangereikt die hen helpen om een weg te vinden in de nieuwe rol van de overheid. De training bestaat uit drie dagdelen waarin telkens een korte toelichting op de verschillende ‘tools’ gegeven wordt met plenaire discussies. Vervolgens gaat men meteen aan de slag in kleine groepen om de toepassing van de tool concreet te maken. Er wordt geleerd aan de hand van eigen cases, puzzels en vragen. Door de tools samen toe te passen, en ermee te leren, ontstaat gedeeld inzicht, draagvlak en energie om door te pakken. Ook mooi: de tools benutten om in je eigen netwerk, organisatie of bij de achterban het gesprek op gang te brengen. Zo creëer je wederzijds begrip en vertrouwen, ook als de rollen of belangen verschillen.

Rotterdam: Inclusieve werkvloer

Gemeente Rotterdam

Project: Inclusieve werkvloer
Contactpersoon gemeente: Gianna Jonker
Contactgegevens: aj.jonker@rotterdam.nl
Domein: gemeentebreed
Looptijd: juli 2017 – juli 2018

Het project in het kort
Inclusie als vanzelfsprekendheid op de werkvloer. De inclusieve samenleving is een veelgehoord begrip, maar handelen professionals daar ook naar? Hoe doe je dat; inclusief samenleven? In de praktijk is er discrepantie tussen het streven naar inclusie en de benodigde attitude van professionals om dit te bewerkstelligen.

Iedereen die kan werken maar daarbij ondersteuning nodig heeft, valt sinds 1 januari 2015 onder de Participatiewet. Participatie en inclusie vormen het uitgangspunt. Het is essentieel om als overheid te werken vanuit inclusie en dit te integreren in de dagelijkse praktijk. De gemeente Rotterdam wil als een van de grootste werkgevers van de stad het goede voorbeeld geven en start daarom een pilot om een inclusieve werkvloer te creëren.

Tijdens “All inclusive ervaringsdagen” (een theaterprogramma) – met acteurs zonder en mét een beperking – ervoeren Rotterdamse medewerkers hoe je op een gelijkwaardige manier als collega’s op de werkvloer kunt werken en hoe je kan redeneren vanuit competenties en talent.

Rotterdam: Verbinding tussen jonge en oude medewerkers

Gemeente Rotterdam

Project: Waardevolle verbindingen tussen jonge en oude medewerkers
Contactpersoon gemeente: Claudia Baars
Contactgegevens: c.baars@rotterdam.nl, tel. 06 23881174
Beleidsthema: Arbeidsomstandigheden; Duurzame inzetbaarheid
Looptijd: 1 december 2016 tot 1 januari 2018

Het project in het kort
Stadsbeheer houdt de Rotterdamse buitenruimte in vorm. Met ruim 3.000 collega’s zorgt Stadsbeheer ervoor dat de stad een fijne, veilige en schone stad is om in te wonen, werken en recreëren.

Vakmanschap staat bij Stadsbeheer hoog in het vaandel, gericht op het beste resultaat op straat. Efficiënt, duurzaam en innovatief. Gelijkertijd staat zowel de duurzame inzetbaarheid van ouderen als van jongeren onder druk. Stadsbeheer vergrijst. Dit maakt dat het belang groeit dat de oudere werknemers gezond, productief en met plezier tot aan de pensioengerechtigde leeftijd aan het werk blijven.

Daarnaast zullen ook de jongeren langer moeten werken en misschien wel bijna 60 jaar aan het werk zijn. Hierdoor is het belangrijk dat jonge medewerkers van jongs af aan werken aan hun talentontwikkeling en de eigen regie nemen op hun eigen duurzame inzetbaarheid. Het doel van dit project is om te onderzoeken hoe in het werk waardevolle verbindingen tussen jong en oud gemaakt kunnen worden. Dat wil zeggen dusdanige verbindingen dat er meer tegemoet wordt gekomen aan ieders basisbehoeften op het gebied van bestaanszekerheid, autonomie, competentie en verbinding met anderen. Bijvoorbeeld door de taken van ouderen en jongeren inhoudelijk met elkaar te verbinden.

Of door ouderen hun kennis over te laten dragen aan de jongere medewerkers of trainees maar ook vice versa. Dit kan bijvoorbeeld door oudere en jongere medewerkers samen te laten werken: de oudere medewerker brengt kennis en ervaring over, en de jongere medewerker helpt bij fysieke taken en leert de oudere medewerker de nieuwste ontwikkelingen, gebruik van smartphone, tablets etc. Terug dus naar het oude ‘meester en gezel’-denken om waardevolle connecties te maken tussen oud en jong. Dit om zowel bij de jonge als oude medewerkers onder meer hun vakmanschap te versterken door nieuwe vormen van leren, intervisie en kennisoverdracht. Dit alles om bij te dragen aan de kansen van oudere werknemers om gezond, productief en met plezier tot aan de pensioengerechtigde leeftijd aan het werk te blijven. En daarnaast de talentontwikkeling van jongere medewerkers te stimuleren.

Rijssen-Holten: Transformatie en digitalisering burgerzaken

Gemeente Rijssen-Holten

Project: Transformatie en digitalisering burgerzaken
Contactpersoon gemeente: Selma Anbergen
Contactgegevens: s.anbergen@rijssen-holten.nl, tel. 06 41280630
Domein: afdeling FKC, facilitair klantcontact
Looptijd: 1 mei 2019 tot en met 30 september 2020

Het project in het kort
De wereld verandert, het digitale tijdperk is aangebroken. Daarnaast zien we dat de vragen die bij de gemeente binnen komen steeds complexer worden. Medewerkers zijn er niet altijd van doordrongen wat dit voor hen gaat betekenen. Om meer bewustwording te creëren op het gebied van transformatie en digitalisering heeft de gemeente Rijssen-Holten het bureau Ocaro ingeschakeld. Met als doel medewerkers inzicht te geven in wat er gaat veranderen, wat dit gaat betekenen voor de manier van werken en wat dit per medewerker betekent. Competenties die nodig zijn worden steeds duidelijker en de kwaliteiten van de medewerkers worden ook inzichtelijk gemaakt met een daarbij behorend persoonlijk ontwikkelplan.

Schiedam: Talent als Kracht

Gemeente Schiedam i.s.m. Vlaardingen, Maassluis en Stroomopwaarts

Project: Talent als Kracht
Contactpersoon gemeente: Fatima Ait Bari
Contactgegevens: f.aitbari@schiedam.nl, tel. 010 2191036
Domein: Talent MVS
Looptijd: 3 maart 2020 t/m 1 mei 2020

Het project in het kort
Talent MVS biedt het trainingstraject aan voor alle medewerkers van de gemeenten Schiedam, Vlaardingen, Maassluis en Stroomopwaarts. Het doel van dit 2 daagse traject is om door te werken met diverse werkvormen het bewustzijn van de eigen talenten, persoonlijkheid en drijfveren te vergroten. Om vervolgens te werken aan het vergroten van de eigen wendbaarheid en inzetbaarheid.

SED Organisatie: Werken op afspraak

SED Organisatie (Stede Broec, Enkhuizen en Drechterland)

Project: Werken op afspraak
Contactpersoon gemeente: Anja Nieuweboer
Contactgegevens: anja.nieuweboer@sed-wf.nl, tel. 06 27261262
Domein: afdeling Publiekszaken
Looptijd: januari tot en met december 2020

Het project in het kort

Om meer grip te krijgen op het moment dat inwoners naar het stadskantoor komen voor hun burgerzaken willen de gemeenten Stede Broec, Enkhuizen en Drechterland het werken op afspraak invoeren. De kwaliteit van de dienstverlening zal hierdoor verbeteren. Zo worden wachttijden verkort en kan de klant direct geholpen worden door de medewerker met de juiste expertise. Door het werken op afspraak kan de inzet van medewerkers efficiënter worden ingepland, waardoor er een hogere productiviteit ontstaat. Omdat medewerkers worden ingezet op hun kennis en capaciteit is er een hogere arbeidstevredenheid.

Sittard-Geleen: Talentprogramma

Gemeente Sittard-Geleen

Project: Talentprogramma 2019-2021
Projectleider gemeente: Vivienne Lodder
Contactgegevens projectleider: vivienne.lodder@sittard-geleen.nl, tel. 06 53179298
Domein: concern/HRM
Looptijd: september 2019 - juli 2021

Het project in het kort
Als organisatie is er gekozen voor een Talentprogramma vanuit de gedachte:
- wanneer het talent van de medewerkers met de doelstellingen van de organisatie wordt verbonden en - we de medewerkers faciliteren en inspireren om het beste van zichzelf te blijven inzetten
- de organisatie in staat zal zijn patronen te doorbreken en
- de medewerkers in staat zullen zijn om te veranderen, verbeteren en optimaliseren.
Het programma is op 3 pijlers gebouwd:
- groepsvorming/teambuilding
- persoonlijk leiderschap
- verbinding met inhoudelijke opgaven
Daarnaast is ieder talent gekoppeld aan een mentor uit de eigen organisatie.

Tilburg: Continue dialoog

Gemeente Tilburg

Project: Continue dialoog
Projectleider gemeente: Esther Waterberg
Contactgegevens projectleider: esther.waterberg@tilburg.nl, tel. 06 11489117
Domein: P&O, Advies en Beleid
Looptijd: 1 jaar

Het project in het kort
Het jaarlijks ritueel van beoordelings- en functioneringsgesprekken wordt in Tilburg los gelaten. In plaats daarvan gaan ze uit van de continue dialoog: het goede gesprek tussen medewerker en leidinggevende. In plaats van één of tweemaal per jaar een verplicht functionerings- en beoordelingsgesprek, wil P&O in Tilburg stimuleren om vaker stil te staan bij belangrijke onderwerpen als functioneren, werkplezier en persoonlijke ontwikkeling. De continue dialoog stimuleert en ondersteunt leidinggevenden en medewerkers om vaker met elkaar in gesprek te gaan. Maar vooral ook om het goede gesprek te voeren over de koers en te bereiken resultaten in de opgaven én over kwaliteiten en ambities. De vorm, het moment, de plaats en de duur van gesprekken is vrij. Leidinggevende en medewerker bepalen dus samen waar zij behoefte aan hebben en hoe zij de gesprekken vorm geven.

Tilburg en Utrecht: Onderzoek Content en Chatbot

Gemeente Tilburg en gemeente Utrecht

Project: Onderzoek Content en Chatbot
Contactpersoon gemeente: Eline Kooijman (Tilburg)
Contactgegevens: eline.kooijman@tilburg.nl, tel. 06 25687678
Domein: Dienstverlening
Looptijd: mei tot december 2019

Het project in het kort
De gemeente Utrecht en Tilburg onderzoeken samen de haalbaarheid, gevolgen en randvoorwaarden van het kanaalonafhankelijk inrichten van content met behulp van chatbottechnologie. Door het bouwen van een prototype van een chatbot bekijken we of de content herbruikbaar is over kanalen heen en of de chatbot dusdanig in te richten is dat hij door meerdere gemeenten gebruikt kan worden.

Tilburg: Leergang Urban Professional

Gemeente Tilburg

Project: Leergang Urban Professional
Contactpersoon gemeente: Sandra Coolen en Alex Dolk
Contactgegevens: sandra.coolen@tilburg.nl en alex.dolk@tilburg.nl
Domein: P&O
Looptijd: 2020

Het project in het kort

De leergang Urban Professional is voor ambitieuze professionals die bereid zijn te reflecteren op hun eigen gedrag en zichzelf willen ontwikkelen om in, en samen met de stad impact te realiseren. De leergang helpt ambtenaren hun persoonlijk leiderschap te versterken en biedt tegelijkertijd een gemeenschappelijke taal en vaardigheden binnen de gemeente Tilburg. De leergang duurt vijf maanden en bestaat uit zes moduledagen en vier intervisie bijeenkomsten. Een mix van theorie en (vooral) ervaringsoefeningen worden gekoppeld aan persoonlijke- en werk gerelateerde casuïstiek. Tussendoor werken deelnemers actief aan hun leerdoelen in de dagelijkse praktijk.

Tilburg: Ontwikkeling aanpak Vroegsignalering 12minners

Gemeente Tilburg

Project: Ontwikkeling aanpak Vroegsignalering 12minners
Contactpersoon gemeente: Michael Rol
Contactgegevens: michael.rol@tilburg.nl, tel. 013 542 8806
Domein: Sociaal domein
Beleidsthema: Samenwerking, Vakmanschap
Looptijd: 1 april 2016 tot 1 oktober 2017

Het project in het kort
Aanleiding is het probleem dat kinderen die vóór hun 12de jaar antisociaal en delinquent gedrag vertonen, een sterk verhoogd risico lopen om zich later op het criminele pad te begeven, wat maatschappelijk ongewenst is. Vroegtijdig interveniëren blijkt effectief, het vraagt wel om het creëren van een sterke sociale omgeving (een sterk netwerk) en samenwerken. Naast de persoonlijke sociale omgeving (het eigen gezin) is afstemming en samenwerking nodig tussen andere betrokkenen, mensen én organisaties. School, politie, maatschappelijke organisaties, de buurt, clubs en verenigingen etc.

De invalshoek van deze aanpak is die van leren samenwerken (organisaties), het ontwikkelen van samenwerkingscompetenties en het toepassen van professionele interventies vanuit een multidisciplinaire benadering. In een samenwerkingspilot worden praktijkervaringen en inzichten opgedaan die leiden tot een samenwerkingsaanpak. In de pilot wordt vanuit het perspectief van de professionals onderzocht, geobserveerd en gewerkt. Welke indicatoren, informatie en interventies heb je, gebruik je en deel je met elkaar? Hoe werk je samen en wat maakt dat het samenwerken effectief en succesvol is?

Terneuzen: Het Nieuwe Samenspel

Gemeente Terneuzen

Project: Het Nieuwe Samenspel
Contactpersoon gemeente: Anouk Guilliet
Contactgegevens: a.guilliet@terneuzen.nl , tel. 06 13162844 of Ruth de Bruin (Zeeland bruist) ruthdebruin@zeelandbruist.nu, tel. 06 22504134
Domein: Sociaal Domein
Looptijd: 2017-februari 2019

Het project in het kort
Het Nieuwe Samenspel is een spel gericht op burgers, ambtenaren, bestuurders, professionals, ondernemers en anderen. Zij werken via Het Nieuwe Samenspel samen aan een lokaal initiatief in de leefomgeving. In twee uur speeltijd ontwikkelen de betrokken partijen een gezamenlijk actieplan. Het is spel voor iedereen beschikbaar.

Buurtbewoners, actiegroepen en energiecoöperaties kunnen Het Nieuwe Samenspel samen met andere belanghebbenden spelen om hun dromen waar te maken. Bij vraagstukken als: We willen in onze wijk een moestuin met kas, terras en speelvoorziening. Of: We maken onze straat energieneutraal. Of: We onderhouden het groen in onze wijk zelf. Gemeenten kunnen het spel inzetten om hun beleidsdoelen samen met de inwoners te realiseren. Denk aan: leefbaarheid, energietransitie, klimaatadaptatie, mobiliteit, omgevingswet, zorg voor elkaar enzovoort.

Bijvoorbeeld: Hoe realiseren we samen met de inwoners een woongebouw met zorg voor elkaar? Of: Hoe blijft lokale mobiliteit beschikbaar en betaalbaar? Binnenkort kan je hier een film bekijken waarin Het Nieuwe Samenspel live wordt gespeeld.

Uden: Rolwisseling binnen Netwerk van Voorzieningen

Gemeente Uden

Project: Rolwisseling binnen Netwerk van Voorzieningen
Contactpersoon gemeente: Juanita van der Hoek
Contactgegevens: juanita.van.der.hoek@uden.nl, tel. 06 19280590 of tel. 0413-281596
Domein: (transformatie) Sociaal domein
Looptijd: 1 april 2019 t/m 1 april 2020

Het project in het kort
Integraal werken in en met netwerken – want geen enkele organisatie binnen het sociaal domein is een eiland – is in de praktijk moeilijker dan op papier. Daarbij komt de toenemende vraag naar transparant werken en digitalisering, inclusief de aangescherpte eisen van de AVG en de doelen van de Omgevingswet. Dat vraagt om een degelijke procesbeschrijving.

Om papier en praktijk samen te laten vallen, wordt al werkende de praktijk vertaald naar een verfijnde procesbeschrijving. Daarin wordt wordt goed gekeken wat ieders rol is of moet zijn in het netwerk, afgezet tegen ‘waar staan we nu’ en ‘waar willen we naar toe’ zoals in het strategisch beleid is benoemd. We willen niet blijven hangen in toevallige treffers of (vaker voorkomend) onverwachte, vervelende missers, maar zeker(der) weten dat we de goede dingen goed doen.

Hierbij maken we gebruik van nieuw, zelf ontwikkeld instrumentarium, en gaan we wijkgericht werken (17 wijken in totaal) aan de samen met de wijk opgestelde doelen. De werkwijze per wijk en de rol van het instrumentarium daarin, wordt na afronding als product beschikbaar gesteld, evenals het nieuw ontwikkelde instrumentarium.

Veenendaal: Publiek Ondernemerschap

Gemeente Veenendaal

Project: Publiek Ondernemerschap
Contactpersoon gemeente: Martin Thies
Contactgegevens: martin.thies@veenendaal.nl , tel. 06 50510918
Domein: Gemeentebreed
Looptijd: 1 juni 2015 – 6 november 2018

Het project in het kort
De maatschappij wordt steeds mondiger. Internet en sociale media spelen daar een grote rol in. Inwoners en bedrijven wachten niet tot de gemeente iets doet. Nee, ze nemen zelf het initiatief. De samenleving verwacht meer creativiteit en meedenken van de gemeente als het gaat om oplossingen. Dit vraagt van medewerkers een houding van meedenken, creativiteit, wegnemen van belemmeringen, maar juist ook: helder zijn over kaders en het waarom van die kaders.

In het programma ISO stelden we de Veenendaler centraal. Concreet betekende dit dat we aansluiting hielden door initiatieven te omarmen: In samenspraak met de samenleving, oplossingsgericht bezig zijn (ISO). Luisteren naar collega’s en inwoners, meedenken in oplossingen, echt creatief samenwerken, lef tonen, belemmeringen wegnemen en resultaten boeken staan centraal om als publiek ondernemer te handelen. Door middel van bijeenkomsten, ontwikkelde spelen, trainingen, beloningen, presentaties en vieren van successen zijn wij er in geslaagd om onderstaande doelstellingen te bereiken.

 • Medewerkers hebben meer plezier in het centraal stellen van de samenleving wat zich uit in ondernemender gedrag
 • De organisatie betrekt de samenleving intensiever bij de realisatie van initiatieven
 • De samenleving vindt een gewilliger oor bij de gemeente om eigen initiatieven en wijzigingen te realiseren.
 • Verslag Publiek Ondernemerschap en Pecha Kucha

Veere: Fit for the Future

Gemeente Veere

Project: Fit for the Future (training voor een meta-transitie)
Contactpersoon gemeente: Geer Ridderbos
Contactgegevens: ga.ridderbos@veere.nl, tel. 0118 555375
Domein: Bedrijfsvoering
Looptijd: juni 2020 - december 2020

Het project in het kort
Het trainingstraject van de gemeente Veere omvat de minor Fit for the Future, verzorgd door de HZ University of Applied Sciences. Nieuwe vaardigheden en kennis zijn nodig om transities in het maatschappelijk domein te faciliteren. De belangrijkste transitie is dan ook de meta-transitie: de transitie naar het faciliteren van transities op het gebied van energie, omgeving en welzijn en zorg. De gemeente Veere ziet de veranderende rol van het gemeentebestuur. Besturen in de traditionele zin gaat plaatsmaken voor een meer participatieve aanpak. De vraag is hoe deze vorm eruit gaat zien; wat zijn de rollen en verantwoordelijkheden, wie voert regie en hoe? Deze en andere onderwerpen komen aan de orde in de minor Fit for the Future. Het trainingstraject ziet de gemeente Veere als een ontwikkeltraject voor de gehele gemeente.
De eerste groep van de minor zal deels aangesloten zijn op de elementen van de Omgevingswet. Ook liggen er plannen om volgende groepen deelnemers aan de minor in de Zeeuwse regio - samen met andere overheden - op te pakken. De maatschappelijke opgaven beperken zich namelijk niet tot de gemeentegrens. Het principe van de aanpak is ‘een leven lang leren’ waarbij een omslag wordt gemaakt naar continu leren op het werk. De minor is gecentreerd rond drie competenties: conceptueel denken, kritisch reflecteren en verbinden. De minor bestaat uit 12 workshops, persoonlijke coaching en labs waar vooral ingezet wordt op de ontwikkeling van vaardigheden (integraal denken, samenwerken, omgevingsbewust, buiten de begaande paden durven bewegen, innovatief en ondernemend zijn, communicatie en participatie).
Bij het succesvol afronden van de minor door middel van een assessment ontvangt de deelnemer een officieel certificaat ter waarde van 30 EC (European Credits). Deze studiepunten kunnen worden verzilverd als minor in HBO Bachelor opleidingen.

Waalwijk: Gedeeld eigenaarschap

Gemeente Waalwijk

Project: Samenwerkend leren aan gedeeld eigenaarschap
Contactpersoon gemeente: Moniek van Eijk
Contactgegevens: mvaneijk@waalwijk.nl, tel. 06 549265287
Domein: Twee teams: Programma Duurzaamheid en ketensamenwerking TMAO (beleidsteam maatschappelijke ontwikkeling) en TWIJZ (het uitvoerend zorgteam)
Looptijd: oktober 2019- november 2020

Het project in het kort
Eigenaarschap staat centraal in het werk van de gemeente Waalwijk. Vooral ten aanzien van het ‘vanuit eigenaarschap samen werken aan de grote, programmatische opgaven’ ziet Waalwijk nog een uitdaging. Het gevoel van gezamenlijk eigenaarschap wordt niet altijd gedeeld. Mensen ervaren dat het werk vanuit de grote opgaven of de programma’s erbij komt. Samen doen wat nodig is en leren, los van belemmerende structuren en systemen, is minder gemakkelijk dan het lijkt.

Wie trekt de wagen, duw je mee, beweeg je mee? Of hou je de wagen tegen? Hoe kiest de medewerker, team, manager haar rol, hoe geven we er invulling aan en hoe leren we ervan? Samen werken vanuit eigenaarschap vraagt om andere rollen. Het vraagt om een combinatie van ondernemerschap en partnerschap. Met behulp van dialoog, reflectie, co-creatie en werkplek-leren willen we invulling geven aan de begrippen en bewustwording van eigen handelen creëren. Samen zoeken we naar een manier waarop de ander echt effectief verder wordt geholpen. Doen wat op dat moment nodig is in plaats van een traditionele training of scholing. We willen een leernetwerk creëren waarmee we echt een beweging op gang brengen. In deze opzet willen we samenwerken met een partner die gespecialiseerd is in werkplek-leren en het inzetten van innovatieve leertechnologieën zoals beeldtrainen. De meeste impact gaan de bijeenkomsten ‘samenwerkend leren’ hebben.

Tijdens deze dagen, die volledig in het teken staan van ‘werkplek-leren’, gaan de deelnemers aan de slag met inhoudelijke opgaven in hun werk. De groep is elke dag aan de slag met inhoudelijk werk, maar óók met welk effect het persoonlijke handelen heeft op dat werk. Ter illustratie zie onderstaande visual die de opzet van ons project symboliseert.

Visual Waalwijk

Op 8 oktober 2019 was de kick off. Op 31 december waren de eerste twee teambijeenkomsten. De nieuwe manier van werken is terug te zien in de volgende twee filmpjes.

 • Op 8 oktober zijn de deelnemers meegenomen in het fenomeen werkplek-leren aan de hand van de vraag bij welke foto zij dachten dat mensen het meest aan het leren waren. In dit filmpje zie je wat de deelnemers vonden.

 • De deelnemers zijn op een andere manier dan met een ‘agendaverzoek in outlook’ uitgenodigd voor de bijeenkomst op 31 oktober, namelijk door filmpje.

West-Brabant: Flexibele inzetbaarheid van medewerkers

West-Brabant

Project: Flexibele inzetbaarheid van medewerkers
Contactpersoon gemeente: Ron de Leeuw en Monique van Etten
Contactgegevens:mobiliteitscentrum@west-brabant.eu, tel. 076 502 7272
Domein: Gemeentebreed

Het project in het kort
In het verleden is door het Mobiliteitscentrum een idee tot flexibilisering van de interne ambtenaar ten opzichte van de grote mate van inhuur ingediend bij het A&O fonds Gemeenten. Dit idee genaamd Flexibele inzetbaarheid van medewerkers in de regio West-Brabant heeft destijds de innovatieprijs van 3-2-1-Co! ontvangen in de vorm van een subsidie.

Het initiatief Degemeentevannu levert het platform om dit idee in de praktijk uit te kunnen voeren. Degemeentevannu biedt gemeenten en andere overheidsorganisaties de mogelijkheid om hun arbeidsmobiliteit te vergroten. De kern van deze dienstverlening is het online platform www.degemeentevannu.nl waarop ambtenaren zich kunnen aanmelden en aanbieden om opdrachten te doen voor collega gemeenten en overheidsorganisaties. Binnen het platform is er de mogelijkheid om een klus te doen bij een andere overheidsorganisatie.

Tegelijkertijd kunnen gemeenten en andere overheidsorganisaties zich aanmelden en verschillende typen opdrachten plaatsen en laten vervullen door kandidaten van Degemeentevannu. Wij ervaren de afgelopen jaren een groeiend enthousiasme en een enorme energie bij gemeentelijke professionals om hun gemeente of organisatie op de kaart te zetten en om met maatschappelijke opgaven aan de slag te gaan. Zou het dan niet tof zijn als we elkaars energie kunnen inzetten?

Zouden we op schaarse en cruciale functies/rollen elkaar ook kunnen helpen door capaciteit te delen bijvoorbeeld? Hoe veel leuker wordt het werken voor gemeenten en andere overheidsorganisaties, als je de hele dag kan doen waar je energie van krijgt. Het doel is om arbeidsmobiliteit in de breedste zin van het woord te faciliteren en zo kan de opdrachtgever kiezen uit interne- en externe inhuur voor de klus!

Zaanstad, Amsterdam, Amstelveen en Alkmaar: Versterken rol change agent

Gemeente Zaanstad, Amsterdam, Amstelveen, Alkmaar ism Hogeschool van Amsterdam

Project: Het versterken van de rol van change agent
Contactpersoon gemeente: Inge Butot
Contactgegevens: i.butot@zaanstad.nl, tel. 075-655 2342 of 06-11956976
Domein: Gemeentebreed
Looptijd: februari 2019 tot april 2020

Het project in het kort
Het project is gericht op het in kaart brengen en ontwikkelen van veranderkundige competenties van leidinggevenden en HR adviseurs. Het project gaat in op de specifieke rol die HR en de afdelingshoofden hebben in het verhogen van de veranderkracht van de deelnemende gemeenten. Van afdelingshoofden en HR adviseurs wordt steeds vaker verwacht dat zij als change agent kunnen functioneren binnen hun organisatieonderdeel en daarbuiten.

Dit betekent dat afdelingshoofden en HR adviseurs over de benodigde veranderkundige competenties dienen te beschikken om verandertrajecten te doen slagen. Het is echter minder duidelijk welke change competenties nu eigenlijk in de gemeentelijk organisaties aanwezig zijn bij zowel afdelingshoofden als bij HR adviseurs. Tevens is niet duidelijk welke competenties nu juist bij welk type verandertrajecten tot een verhoogde kans van slagen leidt.

Om een beter inzicht te krijgen in het succes en falen van veranderingsprocessen is het belangrijk om te kijken naar de specifieke rol- en taakuitoefening van afdelingshoofden en HR adviseurs in veranderingsprocessen. In dit project wordt een meetinstrument ontwikkeld om de aanwezige veranderkundige competenties in kaart te brengen. Naast het in kaart brengen van veranderkundige competenties bekijken we welke veranderkundige competenties een leidinggevende en HR adviseur nodig hebben om een specifiek veranderkundig traject te kunnen uitvoeren. Per organisatiecontext en verandervraagstuk dient een specifiek profiel opgesteld te worden met de benodigde veranderkundige competenties (contextually based approach).

Om de kans van slagen van veranderingsprocessen te verhogen is het belangrijk dat er een match (fit) is tussen de aanwezige en benodigde veranderkundige competenties. In dit project participeren leidinggevenden en HR adviseurs van een viertal gemeenten in een leergang om hun veranderkundige competenties te versterken.

De leergang bestaat uit de volgende onderdelen:

 • De huidige veranderkundige competenties van de deelnemers worden gemeten en in kaart gebracht a.d.v. change competentieprofiel (huidige profiel).
 • De benodigde veranderkundige competenties worden geïnventariseerd ten aanzien van het verandervraagstuk en de verandercontext (gewenste profiel).
 • Er wordt per deelnemer een persoonlijke ontwikkelplan opgesteld.
 • De deelnemer werkt in de leergang systematisch en methodisch aan het eigen verandervraagstuk (diagnose, veranderstrategie, interventieplan, interventies en effectmeting).
 • In de leergang worden nieuwe veranderkundige kennis en vaardigheden aangeleerd en gedeeld met deelnemers.

Na afloop van de leergang wordt gepoogd om een effectmeting uit te voeren naar de impact van de veranderkundige competenties op het verloop van het veranderproces.

Podcast-serie ‘A&O deelt’

Meer praktijkervaringen hoor je terug in onze serie podcasts. Hierin delen we interessante verhalen en ervaringen over vernieuwende projecten bij gemeenten. Klik hieronder 'lees meer' voor alle afleveringen of luister direct via Anchor, Spotify en Apple Podcasts.

Nieuwsbrief


Interesse Subsidie en Expertise

Onder de interesse Subsidie en Expertise op deze website vind je al het nieuws, inspirerende subsidie verhalen en de podcasts bijelkaar.

Bekijk interesse Subsidie en Expertise met onderstaande knop en selecteer deze ook in je account. Zo blijf je altijd direct op de hoogte van ons laatste subsidie-nieuws.

Over cookies & privacy | © A&O fonds Gemeenten