“Inzicht in uw ziekteverzuimcijfers”

Op zoek naar actuele cijfers over ziekteverzuim uit de sector? Benieuwd hoe uw gemeente scoort ten opzichte van andere gemeenten of op zoek naar hulpmiddelen voor het analyseren van verzuimcijfers en het  opstellen van managementinformatie voor verzuimbeheersing? Op deze pagina vindt u actuele cijfers over ziekteverzuim, onderzoeksresultaten, meetinstrumenten en meer.

Actuele ziekteverzuimcijfers

De ziekteverzuimcijfers zijn inclusief langdurig verzuim langer dan 365 dagen en exclusief zwangerschapsverlof.

Verzuimcijfers per jaar Verzuimpercentage
Ziekteverzuimcijfers 2017 5,4
Ziekteverzuimcijfers 2016 5,6
Ziekteverzuimcijfers 2015 5,3
Ziekteverzuimcijfers 2014 5,1
Ziekteverzuimcijfers 2013 5,2
Ziekteverzuimcijfers 2012 5,3
Ziekteverzuimcijfers 2011 5,4
Ziekteverzuimcijfers 2010 5,3
Ziekteverzuimcijfers 2009 5,4
Ziekteverzuimcijfers 2008 5,3
 Ziekteverzuimcijfers 2007 5,5
*Bent u op zoek naar oudere ziekteverzuimcijfers? Stuur dan een mail naar gezondwerk@aeno.nl.

Definities kengetallen verzuim

Bij de berekening van het ziekteverzuimpercentage wordt sinds 2008 gecorrigeerd voor personen die in deeltijd werken. Dit is in overeenstemming met de berekening van het ziekteverzuimpercentage zoals die door het CBS gehanteerd wordt. De formule voor berekening van het verzuimpercentage ziet er als volgt uit:

Ziekteverzuim berekenen

 

In de teller worden per medewerker de verzuimde kalenderdagen in de betreffende periode vermenigvuldigd met een deeltijdfactor (voor voltijd-medewerkers verandert er dus niets) en vervolgens opgeteld. Het aantal potentieel beschikbare dagen in de noemer is het resultaat van de personeelsomvang (in voltijd-equivalenten) vermenigvuldigd met het aantal kalenderdagen in de periode.

Gemeentelijke Verzuimnorm

Deze norm is gelijk aan de laagste kwartielscores: deze score geeft het verzuimpercentage aan waarbij een kwart van de gemeenten in een bepaalde grootteklasse een lager verzuimpercentage heeft gerealiseerd dan deze kwartielscore. Met de tabellen van de Gemeentelijke Verzuimnorm kunt u zien in welke categorie, van koploper tot achterblijver, uw gemeente zich bevindt. Bekijk de Gemeentelijke Verzuimnorm cijfers 2013. (Benieuwd naar cijfers van voor 2013? Neem dan contact met ons op via gezondwerk@aeno.nl).

Berekenaar Verzuimtargets

De Berekenaar Verzuimtargets is gebaseerd op de Gemeentelijke Verzuimnorm en geactualiseerd op basis van de verzuimcijfers van de sector Gemeenten van het voorgaande jaar. Met de Berekenaar Verzuimtargets kunt op eenvoudige wijze realiseerbare doelstellingen voor verzuimbeheersing berekenen voor de gehele gemeente, dienst of afdeling.

Ga naar de Berekenaar Verzuimtargets

Verzuimcalculator

In samenwerking met het A+O fonds Gemeenten, heeft TNO de Verzuimcalculator ontwikkeld. De Verzuimcalculator geeft u  in vijf stappen inzicht in de verzuimkosten (zowel van kort als lang verzuim), de kosten van WIA, de baten van re-integratie en de opbrengsten als u eigen risicodrager bent.

Ga naar de Verzuimcalculator

Handige downloads:

 

Aanbevolen voor u