Hoe moet een gemeente werken aan innovatie om de grote uitdagingen waar gemeenten voor staan op te vangen? In maart 2022 ging de training Van innovatief idee naar implementatie van A&O van start waarbij deelnemers leerden om innovatieprojecten soepel te laten verlopen. De aanmelding voor de training is inmiddels gesloten, maar alle webinars zijn hier terug te kijken.

Oefenboek

Deelnemers maakten gebruik van het oefenboek Innoveren doe je zo, dat elke deelnemer een week voor de eerste module thuis ontving. Het oefenboek wordt geleverd in uitwisbare pagina’s zodat je de uitgave makkelijk kunt hergebruiken bij een volgend innovatieproject en/of kunt delen met collega’s. Download het oefenboek hier.

Vervolg

Deelnemers die na de training aan de slag gaan met de implementatie van hun innovatie, kunnen gebruik maken van ondersteuning van de Expertpool van A&O fonds Gemeenten (advies, expertise, begeleiding). Kijk voor meer informatie op de Expertpagina.

Naar Expertpagina
Werken aan innovatie Sprekers Banners Agenda Alexandra Jeroen 1080x400

Robotisering: Hoe verwelkom je jouw virtuele collega?

De komst van nieuwe technologieën, zoals robotisering, gaat razendsnel. Het technisch ontwikkelen is meestal geen probleem. De vraagtekens en uitdagingen beginnen over het algemeen vanaf het moment dat je zo’n nieuwe technologie gaat toepassen in de organisatie. Past het binnen de geldende regels? Hoe reageren de medewerkers erop?

Accepteer onze cookies om deze inhoud te kunnen bekijken.
Werken aan innovatie Sprekers Banners Agenda innoveren kunje leren 1080x400

Innoveren kun je leren

In deze sessies gaan Martin Jansen en Joris Kruse in op de kunst van innoveren. Innoveren is een vak dat geleerd kan worden en is van groot belang geworden voor gemeenten om publieke waarde te kunnen blijven leveren. Aan de orde komen diverse methodieken en praktijktoepassingen in de gemeente Utrecht. - Inspiratiessessie Innoveren kun je leren Martin Jansen, gemeente Utrecht, Joris Kruse, Studio Kidman & Nicholson 21 januari 2021, 12.30-13.30 uur

Accepteer onze cookies om deze inhoud te kunnen bekijken.

Sociale Innovatie

Agenda Wouteren Peter TNO 1080x400

De lessen van afgelopen periode met diverse experimenten met nieuwe technologie in gemeenten zoals data-analytics laten zien dat naast technologische ook sociale innovatie nodig. Peter Oeij en Wouter van der Torre gaan in op wat sociale innovatie is. In het bijzonder behandelen ze daar bij het betrekken van medewerkers bij innovatie en het belang van aandacht voor de kwaliteit van de arbeid.

Accepteer onze cookies om deze inhoud te kunnen bekijken.

Workplace Innovation

Het European Workplace Innovation Network (EUWIN) promoot het concept van innovatie op de werkplek in heel Europa als een manier om de capaciteit voor product-, dienst- en procesinnovatie te vergroten, het concurrentievermogen van organisaties te vergroten en een beter arbeidsleven voor onze burgers te creëren. Het netwerk ondersteunt activiteiten in verschillende landen en bevordert de verdere ontwikkeling van werkplekinnovatie in Europese beleidskaders bevordert.

Kennisbank Sociale Innovatie

Best practices, artikelen en onderzoeksresultaten over sociale Innovatie, slimmer werken en innovatief organiseren vind je in de Kennis Bank Sociale Innovatie.

Met een serie van 9 inspiratiesessies Werken aan Innovatie hielpen we gemeenten in 2021 op weg. Tijdens elke sessie stond steeds een ander thema centraal. Inmiddels is de serie afgerond, maar alle webinars plus bijbehorende informatie zijn op deze pagina's te vinden.

Hoe digitalisering overheidsorganisaties verandert

Werken aan innovatie Sprekers Banners Agenda Jaring Hommes zonder bedrijf 1080x400

Digitalisering van de samenleving en organisaties verandert ook overheidsorganisaties zelf. Wat voor impact heeft digitalisering op de strategie, mensen, ICT en organisatie? Jaring Hiemstra (Royal Haskoning DHV Digital) gaat in zijn bijdrage in op de kernopgaven van de overheid en een aantal aansprekende voorbeelden van digitalisering bij de overheid. Vervolgens verkent hij de vraag wat de nieuwe perspectieven zijn voor de gemeentelijke organisatie. Heika van Es (gemeente Zwolle) en Johanna Kolk (Hiemstra & De Vries) leveren een bijdrage aan de presentatie.

Accepteer onze cookies om deze inhoud te kunnen bekijken.
Werken aan innovatie Sprekers Banners Agenda Vivian Heinen Martin Jansen 1080x400a

De lessen van datagedreven werken

In 2020 vergeleek een onderzoeksteam in opdracht van A&O fonds Gemeenten 20 succesvolle projecten datagedreven werken in gemeenten. Wat kan geleerd worden van deze cases? Vivian Heinen en Martin Jansen gaan in op de innovatie- en leerprocessen van datagedreven werken. De lessen van datagedreven werken Vivian Heinen, Tulser en Martin Jansen, gemeente Utrecht 11 februari 2021, 12.30-13.30 uur.

Accepteer onze cookies om deze inhoud te kunnen bekijken.

Met een serie van 9 inspiratiesessies Werken aan Innovatie hielpen we gemeenten in 2021 op weg. Tijdens elke sessie stond steeds een ander thema centraal. Inmiddels is de serie afgerond, maar alle webinars plus bijbehorende informatie zijn op deze pagina's te vinden.

Werken aan innovatie Sprekers Banners Agenda Diederik Hommes Rijnconsult 1080x400a

De gemeentelijke organisatie van de toekomst

De uitdagingen van de netwerksamenleving vragen om een wendbare, flexibele en efficiënte gemeentelijke organisatie. Wat betekenen deze uitdagingen voor strategie, structuur en systemen van de gemeentelijke organisatie van de toekomst? Is meer zelforganisatie en horizontalisering nodig of wordt de gemeentelijke organisatie een digitaal platform met een democratische licentie? Diederik Hommes schetst perspectieven van de gemeentelijke overheidsorganisaties van de toekomst. De gemeentelijke organisatie van de toekomst, Diederik Hommes, Rijnconsult, 28 januari 2021, 12.30-13.30 uur

Accepteer onze cookies om deze inhoud te kunnen bekijken.

De Toekomst van Financiën

Werken aan innovatie Sprekers Banners Agenda Mennoter Wal Deloitte 1080x400

In 2020 heeft het A&O fonds een verkenning laten uitvoeren naar de impact van digitalisering op de financiële functie van gemeenten. Robotisering en Artificial Intellingence gaan helpen om de bedrijfsvoering financiën van grotere waarde te laten zijn voor gemeenten. Toepassing leidt tot een vernieuwingsproces met gevolgen voor dienstverlening, organisatie en werk. De toekomst van Financiën Menno ter Wal, Deloitte, 14 januari 2021, 12-30-13.30 uur.

Accepteer onze cookies om deze inhoud te kunnen bekijken.

Wat gaat de toekomst brengen?

Werken aan innovatie Sprekers Banners Agenda Stam toekomstbrengen 1080x400

Jeroen Stam van De Processpecialisten interviewt Jeroen van de Meer, Controller gemeente Rotterdam over de komende uitdagingen van gemeenten. Ook inspireert Jan Willem Zeelenberg, strategisch adviseur en coach over zaken rondom Mens en Organisatie. Dany Robberecht, Managing Director Verhaert Masters of innovation gaat na de pauze in op wat er bij innovatie komt kijken en hoe je komt tot daadwerkelijke realisering.

Accepteer onze cookies om deze inhoud te kunnen bekijken.

Film De Nieuwe Wereld

De samenleving verandert en de rol van gemeenten transformeert. De toekomst heeft organisaties nodig die wendbaar en taakgericht zijn en waarin de mens centraal staat en niet de procedure. Maar hoe doe je dat als organisatie? Met het A&O project 'De Nieuwe Wereld' willen we inspireren en de gemeente handvatten geven dit vraagstuk aan te pakken.

Accepteer onze cookies om deze inhoud te kunnen bekijken.

Met een serie van 9 inspiratiesessies Werken aan Innovatie hielpen we gemeenten in 2021 op weg. Tijdens elke sessie stond steeds een ander thema centraal. Inmiddels is de serie afgerond, maar alle webinars plus bijbehorende informatie zijn op deze pagina's te vinden.

Medewerkers en transformatie

Werken aan innovatie Sprekers Banners Agenda Mariekede Feyter Aen O 1080x400

Wat vragen de nieuwe ontwikkelingen van medewerkers en hoe kunnen gemeenten daar op inspelen? De impact van nieuwe technologie op werk staat centraal in deze sessie. We gaan in op verdwijn- en verschijnwerk en het belang van up- en reskilling.

Accepteer onze cookies om deze inhoud te kunnen bekijken.

DigiDuurzaam

A&O fonds Gemeenten heeft het ondersteuningsprogramma DigiDuurzaam ontwikkeld voor medewerkers en hun leidinggevenden, ter ondersteuning van de functieverandering door digitalisering. Om de transformatie naar digitaal te laten slagen, is bewustwording zeer belangrijk. Daarom focussen we onze workshops op bewustwording, urgentiebesef en de wil om te leren.

Met een serie van 9 inspiratiesessies Werken aan Innovatie hielpen we gemeenten in 2021 op weg. Tijdens elke sessie stond steeds een ander thema centraal. Inmiddels is de serie afgerond, maar alle webinars plus bijbehorende informatie zijn op deze pagina's te vinden.

Misschien vind je dit ook interessant