Het is van belang dat je als gemeentemedewerker gezond, vitaal en prettig blijft (samen)werken. A&O fonds Gemeenten heeft daarom de vitaliteitscampagne BRUIS ontwikkeld, waarmee je vitaliteit op de kaart zet in jouw gemeente.

BRUIS Header nieuwsbrief 1600

Waarom BRUIS?

BRUIS heeft als doel iedereen bij de gemeente te stimuleren om na te denken over hoe iemand zelf en met collega’s vitaal kan blijven werken. De BRUIScampagne kan je direct inzetten in jouw gemeente.

Blij, Relax, Uitzicht, Ik en Samen

BRUIS staat voor Blij, Relax, Uitzicht, Ik en Samen. Of het nu gaat om plezier op het werk of een relaxt en fit toekomstbeeld; bruisen doe je met elkaar. BRUIS geeft handvatten om vak trots, vakmanschap, balans, samenwerking en ontwikkeling te versterken. De campagne bevat alle ingrediënten om goed en prettig te kunnen en blijven (samen)werken.

Nieuws

A&O Nieuwsbrief

Word lid van één of meerdere nieuwsbrieven, zodat we je op de hoogte kunnen houden van onze activiteiten binnen jouw specialiteit.

Schrijf je hier in
EU logo

Om aan de slag te gaan met duurzame inzetbaarheid (DI) in je organisatie, kun je aan verschillende knoppen draaien en daarin speelt de aanjager DI een centrale rol. Een organisatie met vitale mensen kun je vergelijken met een mooi stevig huis. Het aantal succesfactoren bepaalt vervolgens hoe stevig het huis uiteindelijk wordt en blijft. Deze onderstaande factoren helpen om DI naar een hoger niveau te brengen in de organisatie.

Succesfactoren

We lopen de succesfactoren langs en linken door naar praktische uitwerkingen om mee aan de slag te gaan.

20231012 succesfactoren DI

0. Jij als aanjager

Om te zorgen dat DI echt gaan landen in de organisatie speel jij als aanjager een grote rol. Jij neemt de organisatie namelijk in het hele proces mee. Soms speel je een actieve rol, soms moet je op je handen zitten. In alle gevallen helpen de volgende eigenschappen. En heb je die (nog) niet, dan kan je die misschien ontwikkelen, óf je vraagt een collega in te springen als dat nodig is. Dit betekent dat je ook eerlijk tegen jezelf moet zijn over waar je kracht ligt en wat je nog te ontwikkelen hebt. In de download hieronder worden deze eigenschappen inzichtelijk in beeld gebracht.

1. Gesprek voeren

Het allerbelangrijkste is het gesprek voeren over DI. Hiervoor heeft de zon een centrale plek, die letterlijk schijnt. Een goed gesprek gaat over het triggeren van aandacht voor DI bij mensen. Mensen in beweging krijgen voor DI gaat dus niet alleen over daadwerkelijk in actie komen maar ook over het proces wat daaraan voorafgaat​. Het helpt vooral door met vragen in een gesprek na te denken over kleine stappen die je kan zetten om meer vitaal gedrag te vertonen. 

Met de tools van BRUIS ga je het gesprek met elkaar aan over wat je motiveert en doet bruisen in je werk.

Naar de tools van bruis

Lees hieronder hoe gemeente Oss verzuim aanpakt met haar vitaliteitsbeleid en hoe gemeente Delft door middel van het voeren van goede gesprekken zorgt voor verbinding.

2. Visie

Als je een huis gaat bouwen dan wil je ook een beeld hebben van hoe dat eruit moet komen te zien. Anders heb je geen idee waar je naartoe werkt. Een visie geeft aan waarom DI belangrijk is (urgentie), geeft richting (door duidelijke pijlers van vitaliteit), moet een aantrekkelijk naam/kapstok voor DI geven, is visueel en woordelijk passend bij de organisatie. Een visualisatie oefening kan hierbij helpen.

Een visie maak je niet alleen, daar heb je mensen uit de organisatie bij nodig. Verder is er een aantal ingrediënten van een sterke visie én een aantal tekenen van een wat zwakkere visie. In de downloads hieronder vind je hier meer informatie over.

Lees hieronder hoe gemeente Dronten hun visie heeft ontwikkeld en hoe zij daar hun collega's in hebben betrokken.

3. Opdrachtgever en organisatiefactoren

Waar staat het onderwerp DI nu in het grote geheel? Wat is de urgentie? Draagvlak bij jouw opdrachtgever / management is van groot belang. Zij geven jou de randvoorwaarden en kaders voor DI. Het gaat om de intrinsieke motivatie van het management om DI ondanks de complexe omgeving op de agenda te hebben.

In de downloads hieronder staat een aantal stappen dat je kunt volgen om je opdrachtgever mee te nemen én er wordt aandacht besteed aan het contact tussen jou als aanjager en de opdrachtgever. Dat contact wordt door meer beïnvloed dan alleen je kennis van zaken. Ook ieders persoonlijkheid speelt hier een rol in.

4. Klusteam (projectgroep)

Je hebt altijd een groep mensen nodig om je huis te onderhouden, je bent niet thuis de schilder, de hovenier en schoorsteenveger. Welke rol pak jij zelf in het klusteam en wie heb je nodig om het huis te onderhouden? In de projectgroep kun je verschillende rollen onderscheiden die elkaar versterken.

5. Medewerkers (ambassadeurs)

Je collega’s en het team om je heen zijn het fundament van het huis. Zij zijn het kapitaal van de organisatie. Hoe ga je hen concreet betrekken? In iedere organisatie zijn er wel een aantal voorlopers. Dit is de groep mensen in je organisatie die je mee moet hebben voordat je de grote meerderheid kunt bereiken (ook wel je ambassadeurs genoemd). Begin met het werven van deze groep en maak met hen het fundament steviger.

En heb je eenmaal een groep betrokken medewerkers, dan is het natuurlijk fijn als deze ook betrokken blijven!

6. Doelen stellen en plan maken

Om je huis te bouwen of te onderhouden heb je een plan nodig. Dit maakt voor iedereen duidelijk wanneer wat en wie iets moet doen. Het is goed om met je projectteam een (korte en lange termijn) helder doel te stellen. Benk met elkaar welke stappen je concreet moet zetten om daar te komen. Dit kun je uitschrijven in jullie plan van aanpak.

7. Leidinggevenden / management

De leiders, de managers zijn het dak van het huis. Het dak beschermt het huis en zorgt voor veiligheid. Leidinggevenden moeten het goede voorbeeld geven, kunnen het gesprek faciliteren in het team of individueel. Voor leidinggevenden ligt hier bovendien de uitdaging; de intentie (luisteren, vertrouwen geven, openheid) is zoveel belangrijker dan het ter plekke willen oplossen van een eventueel probleem dat speelt. Het kan handig zijn als de leidinggevende wel bekend is met het pallet aan interventies die de organisatie aanbiedt.

8. Meten

Belangrijk dat als je een stevig huis bouwt dat je weet wat de maten moeten zijn en continue meet of het nog wel warm genoeg is in het huis. Het gaat daarbij dus niet op een éénmalig traditioneel MTO maar laagdrempelige, continue enquêtes én een data-platform. Door structureel gebruik te maken van meetinstrumenten en op basis van de resultaten, het gesprek aan te gaan kunnen gericht e actie worden ondernomen. Ook kun je meten of je nog op koers van je doelen zit.

Naar meetinstrumenten

9. Communicatie

Je huis moet er aantrekkelijk uitzien en goed in de verf zitten. Vanuit je visie wil je een herkenbaar aansprekend merk creëren wat je in alle communicatie gebruikt. Medewerkers gaan dan ook herkennen dat dit over vitaliteit gaat. BRUIS helpt om (HR) termen ‘vitaliteit’ of ‘duurzame inzetbaarheid’ te vermijden en meer aan te sluiten op de belevingswereld van medewerkers. Zoek je dus nog naar een goede kapstok voor DI of wil je duidelijker en beter communiceren over het onderwerp? Denk dan nog eens na over het merk BRUIS. Je kunt het eenvoudig aanpassen naar de look-and-feel van je eigen organisatie en praktische hulpmiddelen gebruiken die je morgen kunt inzetten om medewerkers te activeren voor het onderwerp!

Communicatie doe je om verschillende redenen. Bij DI communiceer je om mensen (soms letterlijk) in beweging te krijgen! Onderscheid daarbij de fases interesseren, motiveren en activeren. In de downloads wordt die verder toegelicht.

Lees hieronder hoe gemeente Oosterhout aan de slag is gegaan met communicatie en vitaliteit hoog op de agenda heeft gezet.

10. Aanbod

Dit gaat over de inrichting van het huis, oftewel wat bied je de medewerkers zoal aan ter ondersteuning van hun DI. Geen mens is hetzelfde, maar om nu voor iedere persoon apart aanbod op het gebied van DI te creëren gaat wel heel ver. Door op hoofdlijnen onderscheid te maken in doelgroepen. Millennials op kantoor hebben nu eenmaal heel andere behoeften dan medewerkers van 50+ in de buitendienst. Het is daarbij altijd goed om de behoefte op de halen bij deze doelgroepen. Een overzicht van je doelgroepen en aanbod kan helpen. Ook moet je inrichting er aantrekkelijk en aansprekend uitzien, besteed hier ook aandacht aan.

Aan de slag!

Hoe zorg je ervoor dat DI in jouw organisatie op de agenda komt? Hoe breng je de beweging op gang? BRUIS biedt de aanpak en de middelen om dit thema op de kaart te zetten, om een beweging te starten en een positieve energie te creëren.

De BRUIShandleiding geeft in drie stappen weer hoe je aan de slag gaat.

 1. Interesseren
 2. Motiveren
 3. Activeren

Bij iedere stap horen campagnemiddelen en/of tools. De campagnemiddelen helpen je met het op de kaart zetten van vitaliteit. De tools zorgen voor bewustwording, meer inzicht, nodigen uit tot dialoog en stimuleren om daadwerkelijk in actie te komen. Deze instrumenten vind je in de BRUIStoolkit.

Naar BRUIStoolkit

Net als in reclames begin je met nieuwsgierig maken en het wekken van interesse. Hiervoor kun je gebruik maken van posters, gesprekskaartjes en een teaservideo die je kunt inzetten om het thema vitaliteit bij jouw gemeente op de kaart te zetten! De materialen zijn meteen klaar voor gebruik.

Start jouw BRUIS campagne

Vind je het leuk om campagnemateriaal te gebruiken waar je het logo van jouw gemeente op kan (laten) zetten? Stuur dan een e-mail naar gezondwerk@aeno.nl en je ontvangt de bestanden om aan de slag te gaan.

Stuur een e-mail
BRUIS toolkit

BRUIS top 5

De BRUIS top 5 kaartjes zijn een belangrijk campagnemiddel omdat het een laagdrempelige manier is om het gesprek te starten. Met de top 5 kaart wordt medewerkers gevraagd om een rangorde te maken in wat voor hem of haar belangrijk is. Omdat er veel op afstand wordt gewerkt, bieden we de BRUIS top 5 kaart nu ook in een beschrijfbare pdf aan, zodat ze op de thuiswerkplek kunnen worden ingevuld.

Met de tools van BRUIS ga je het gesprek met elkaar aan over wat jou motiveert en doet bruisen in je werk.

BRUIStools

 • Vitaliteit gesprekskaart - voer het goede gesprek over vitaliteit met behulp van de gesprekskaart
 • Over de streep - ontdek wat vitaliteit voor jou en je collega's betekent
 • BRUISgesprek - een overzicht met vragen die je helpen te reflecteren op jouw vitaliteit
 • BRUISspel - een bordspel om elkaar nog beter te leren kennen aan de hand van vitaliteitsthema's
 • BRUISend contact - werkvormen om online in contact te blijven

Vitaliteit gesprekskaart

BRUIS Gesprekskaart

Vind je het gesprek over vitaliteit starten lastig? Met deze Vitaliteit gesprekskaart wordt dat een stuk eenvoudiger. Bespreek 1 of meerdere vragen die op de kaart staan met een collega, in je team of tijdens je HR-ontwikkelgesprek. En maak kenbaar wat voor jou/jullie belangrijk is om je prettig te voelen in je werk.

Laat de gesprekskaart regelmatig terugkomen tijdens overleg. Zo kun je je eigen ontwikkeling of die van het team goed volgen.

Over de streep sessie

Voor als je:

 • Wilt ontdekken wat het onderwerp betekent en collega’s wilt motiveren aan de slag te gaan.
 • Bruisende voorlopers bij elkaar hebt, maar nog niet goed weet wat je dan concreet kunt doen.

Dit doe je in de volgende stappen:

 1. Download het stellingenspel “over de streep” via de link hieronder.
 2. Zorg voor een facilitator die al vaker groepen/groepsprocessen heeft begeleid en die goed kan doorvragen.
 3. Leg het spel uit, je gaat dus stellingen opnoemen en als deelnemers het hier mee eens zijn mogen ze over de streep stappen.
 4. Start met een makkelijke stelling, bijvoorbeeld ‘stap over de streep als je bij een gemeente werkt’.
 5. Ga daarna door met de stellingen op de volgende slides. Bijvoorbeeld de stelling: “stap over de streep als je werk je wel eens de keel uithangt”.
 6. Als deelnemers over de streep stappen, vraag dan uit waarom. Bijvoorbeeld “wanneer hangt jouw werk je wel eens de keel uit?”. Durf zowel te vragen naar dingen die niet goed gaan als dingen die wel goed gaan. Als mensen aangeven dat hun werk hun nooit de keel uithangt, vraag dan hoe dat komt. Als iemand aangeeft te weinig bij te tanken, vraag dan hoe dit komt en waarom.
 7. Vat op een flipover samen wat dit onderwerp voor hen betekent en check of ze het daarmee eens zijn.
 8. Laat de mensen een concreet doel formuleren voor zichzelf om hun eigen BRUIS te versterken. Hiervoor kun je het tipkaartje gebruiken uit de campagnemiddelen die je terugvindt onder de tab BRUIScampagne.
 9. Als je nog een stapje verder wilt gaan dan kun je de deelnemers ook vragen naar wat maakt dat ze hun werk wel goed kunnen doen en wat nog uitdagingen voor hen zijn.

BRUISgesprek

BRUI Sgesprek 1000

Wil je graag dat medewerkers met plezier en productief aan het werk kunnen na het vele thuiswerken? Dan is het goed om je te beseffen dat de crisis op iedereen een andere impact heeft gehad.

Sommigen hebben het heel zwaar gehad, anderen bijna niet en alles daartussenin. Ongeacht de impact die het heeft gehad, het is belangrijk om iedere werknemer de ruimte te geven om hierover te praten. Daarbij zijn 3 dingen belangrijk:

 • Reflecteren: hoe kijkt iemand terug op de crisis?
 • Hier en nu: hoe voelt iemand zich op dit moment?
 • Vooruitkijken: heeft iemand behoefte om dingen te veranderen?

Start een gesprek goed met het BRUISgesprek; hieronder te downloaden.

Accepteer onze cookies om deze inhoud te kunnen bekijken.

BRUISspel: Vraag Maar Raak

BRUISspel1

Via ons nieuwe BRUISspel 'Vraag Maar Raak!' leer je jezelf en je collega's (nog) beter kennen door stil te staan bij je eigen werkplezier.

Met vragen als: 'ik heb plezier in mijn werk door ..." en "ik heb geleerd dat je ook beter samen kunt werken door ..." worden de spelers meegenomen in een interessante dialoog over werkplezier en collegialiteit.

Het BRUISspel duurt per sessie 30 minuten en er kunnen tegelijkertijd 4-6 deelnemers aan meedoen. Benieuwd hoe goed jij je collega's en jezelf kent?

Ben je nieuwsgierig en wil je nog meer over het Vraag maar raak-spel weten? In de handleiding van het spel lees je meer.

Leen het spel en speel het met je team! Het bordspel is op 1,5 meter afstand te spelen, waarbij 1 deelnemer de pionnen en kaartjes bedient. Stuur een email naar: gezondwerk@aeno.nl.

Stuur een email

Ervaringsverhalen

Coach Zelforganisatie Gemeente Gulpen-Wittem, Ta’Sangka Rothheudt-Jurgens, liet A&O weten hoe waardevol het BRUISspel voor haar team is. Ze schrijft: "In een klein team hebben we het BRUISspel ingezet met als resultaat dat al heel snel het gesprek op gang kwam over de rol van het team, de verwachtingen van andere organisatieonderdelen hierin, en het beeld dat het team daar zelf over heeft.

Door de drukte van alledag ontstaan allerlei patronen die tot verschil in verwachtingen kunnen leiden. Door zelf duidelijker in beeld te krijgen welke rol het team wil en kan innemen, kan dit beter uitgedragen worden naar de interne klant of andere organisatieonderdelen en kunnen hier open gesprekken over gevoerd worden zodat helderheid ontstaat. Met het BRUISspel kwam deze dynamiek meteen als gespreksonderwerp naar voren hetgeen zeker als waardevol werd ervaren door alle teamleden!" (5 september 2020)

In een klein team hebben we het BRUISspel ingezet met als resultaat dat al heel snel het gesprek op gang kwam over de rol van het team en de verwachtingen van andere organisatieonderdelen.

Ta’Sangka Rothheudt-Jurgens, Coach Zelforganisatie Gemeente Gulpen-Wittem

Iris van Dorsselaer, Adviseur P&O, zegt: "Voor de aftrap van ons vitaliteitsprojectgroep hebben we bij de gemeente Hulst het BRUISspel gebruikt. In het kader van corona en afstand houden hebben we besloten om de spelregels iets aan te passen. We hebben een aantal stellingen gepakt, hier voor onszelf een antwoord op geformuleerd en dit vervolgens met elkaar gedeeld.

Dit zorgde ervoor dat er een goed gesprek op gang kwam waarin iedereen openlijk kon delen wat voor hen belangrijk was en hoe ze tegen bepaalde situaties aankijken. Het heeft ons opgeleverd dat we elkaar beter hebben leren kennen en ook een beter inzicht gekregen hebben in hoe vitaliteit voor iedereen anders kan zijn".

Accepteer onze cookies om deze inhoud te kunnen bekijken.

BRUISend contact

Contact houden met collega’s in deze tijden van thuiswerken is niet altijd makkelijk. Waar het op kantoor eenvoudig is om bij elkaar langs te lopen voor een prangende vraag of een praatje tussendoor, is de digitale barrière lastiger te doorbreken. Daarom is het belangrijk ook het persoonlijk contact tijdens online meetings te organiseren. Met deze 8 werkvormen kun je op een leuke en laagdrempelige manier in contact blijven met je collega’s en leer je over elkaar, van elkaar én met elkaar. Download hier direct de pdf of lees verder.

BRUIS is een programma van A&O fonds Gemeenten en komt tot stand in samenwerking met het Europees Sociaal Fonds (ESF).

A&O Nieuwsbrief

Word lid van één of meerdere nieuwsbrieven, zodat we je op de hoogte kunnen houden van onze activiteiten binnen jouw specialiteit.

Schrijf je hier in

Door structureel gebruik te maken van meetinstrumenten en op basis van de resultaten het gesprek aan te gaan, kan je aan werkgeluk en vitaliteit dagelijks werken.

Meetinstrumenten zijn eenvoudig in HR-beleid en de dagelijkse werkwijze van teams te integreren. Namelijk door gebruik te maken van een laagdrempelige, continue enquête én een data-platform. Een traditioneel MTO is vooral een momentopname met een dik rapport met veel aanbevelingen. Juist nu, om succesvol hybride te kunnen werken, is continue monitoren hoe het met medewerkers gaat en daar snel op kunnen inspelen, ongelooflijk belangrijk. Want betrokken en vitale medewerkers leveren de beste resultaten en zijn ambassadeur voor jouw organisatie. Er zijn verschillende meetinstrumenten beschikbaar van diverse aanbieders.

2DAYSMOOD is een leverancier van medewerkerstevredenheidsonderzoek 3.0. Kijk op de website van 2DAYSMOOD voor hun aanbod. VB Groep, Workmetrics en AanZ hebben gezamenlijk een heel nieuw, geavanceerd medewerkers onderzoek ontwikkeld met de naam Medewerkers onderzoek Nieuwe Stijl. Kijk op de website van AanZ voor alle informatie.

Pilot BRUISmeter

Om inzicht te krijgen in de vitaliteit van medewerkers heeft A&O fonds Gemeenten in 2020-2021 samen met 2DAYSMOOD de BRUISmeter ontwikkeld. Met een BRUISmeting op 3 momenten én een wekelijkse korte en leuke enquête meet je op individueel, team- en organisatieniveau hoe de ‘vitaliteitsvlag’ erbij hangt. Het inzicht dat je met de BRUISmeter krijgt is de eerste stap naar verbetering. Meer dan 10 gemeenten (ca 1.500 medewerkers) deden middels een pilot ervaring op met de BRUISmeter. De pilot is geëvalueerd en we delen graag de succesfactoren van het meten van vitaliteit.

Succesfactoren Bruismeter

1. Een goede basis: de verwerkersovereenkomst

Het sluiten van een verwerkersovereenkomst is nodig voor het veilig verwerken van gegevens (AVG-proof). Dat kost tijd. Om dit proces te bespoedigen, let vooral dan op het volgende:

 • Leg de verwerkersovereenkomst die jullie organisatie gebruikt (VNG-model of eigen exemplaar) voor aan de leverancier
 • Betrek de privacy-officer bij de voorbereiding en afstemming over de overeenkomst

2. Medewerker én organisatie aan zet

Het succes van de BRUISmeter hangt samen met de inzet van alle deelnemers (leidinggevenden én medewerkers). Met elkaar werk je immers aan meer vitaliteit binnen jullie organisatie. Medewerkers zijn zelf verantwoordelijk voor hun vitaliteit en werkgeluk.

Zij mogen ook wat terug verwachten; de organisatie ondersteunt, faciliteert en motiveert hen daarbij. Streef ernaar om gezamenlijk verbeteringen door te voeren en initiatieven te starten voor een vitale cultuur. Maak deze verwachting en gedeelde verantwoordelijkheid helder. Deel vooral ook de mooie voorbeelden die ontstaan.

3. Klein beginnen en leren van fouten

Het kan prettig werken om met de BRUISmeter in 1 team te starten voor een relatief korte periode, voordat de rest van een organisatie volgt. Zo kun je de ervaringen monitoren, bijsturen en leren van eventuele fouten. Daarna introduceer je de meter organisatie breed.

4. Opvolging geven essentieel

Gesprekken over vitaliteit komen niet altijd vanzelf op gang. De meting levert de inzichten over vitaliteit op, vervolgens is het de uitdaging om deze bespreekbaar te maken in bijvoorbeeld het team.

Leidinggevenden hebben daarbij een belangrijke rol. Zij moeten de inzet van de meting dan ook actief steunen en zich verantwoordelijk voelen om de meter binnen hun team te introduceren en te laten slagen (eigenaarschap).

Toch zijn leidinggevenden daarin niet de enige; ambassadeurs of aanjagers kunnen met hun enthousiasme het draagvlak voor de meter versterken en zij kunnen bovendien ondersteunen bij de bespreking van de resultaten. Zij denken bijvoorbeeld inhoudelijk mee hoe een teamsessie wordt opgezet of faciliteren de bijeenkomst zelf.

5. Uitleg dashboard

Het is belangrijk om diegene die toegang tot het dashboard krijgen een uitleg van het dashboard te geven. Zo weet iedereen vanaf de start hoe de resultaten gelezen moeten worden. Stem met de aanbieder af hoe je dit organiseert.

Op managementniveau is het van belang om de vitaliteitsmeting regelmatig te agenderen en de voortgang, ervaringen en resultaten te monitoren en te bespreken. Op dit niveau worden ook procesafspraken gemaakt over de wijze waarop de resultaten in de verschillende teams worden besproken (frequentie, tijd en capaciteit). Zo weten medewerkers waar zij aan toe zijn. Maatwerk binnen de besprekingen is zeker mogelijk.

6. Vitaliteitsmeting onderdeel van een brede vitaliteitsaanpak

Om de meting succesvol binnen jouw organisatie in te zetten, helpt het om vooraf doelen te stellen. Door doelen te formuleren breng je immers focus aan, het stimuleert de motivatie en het versterkt de samenwerking. Stel dus vooraf vragen, zoals; wat willen jullie bereiken met de meting? Waaraan gaat de meting bijdragen? Wat wil je zien in het gedrag van de medewerkers? Wanneer zijn jullie tevreden? Op welke manier komt bewustwording en het gesprek voeren over vitaliteit tot uiting?

7. Plan van aanpak

Een plan van aanpak helpt om alle (proces)stappen en acties op een rij te zetten. In dat plan komt ook te staan hoe de meting zich verhoudt tot andere activiteiten op het gebied van vitaliteit en duurzame inzetbaarheid. Op die manier ervaren medewerkers de meting niet als een losstaande tool maar begrijpen zij de context en condities beter en zullen zij zich eerder committeren aan de meter.

In het plan ligt ook de periode vast waarin de meting wordt ingezet. Geef het project een duidelijke kop en staart! Bepaal ook op welke manier (vooraf en tussentijds) over de doelen, ervaringen en resultaten van de meting wordt gecommuniceerd. Denk aan berichten op intranet, via de mail, in het personeelsblad, tijdens de weekstart van een team of bijvoorbeeld via posters op centrale plekken in het gebouw.

Ook de ambassadeurs hebben een belangrijke taak om regelmatig de meter onder de aandacht te brengen. Het delen van ervaringsverhalen (individueel en op teamniveau) werkt ook aanstekelijk. Denk aan een team dat de werkdruk als hoog ervaarde en met elkaar in alle openheid heeft bekeken hoe zij meer vanuit energiebronnen kunnen werken om zo meer grip op stress en spanning te krijgen.

BRUIS meter Aen O vitaliteit 2 DAYSMOOD smartphone NL

Uitleg en ervaringen BRUISmeter - 2DaysMood

2DAYSMOOD is een leverancier van medewerkerstevredenheidsonderzoek 3.0.

Om inzicht te krijgen in de vitaliteit van medewerkers heeft A&O fonds Gemeenten in 2020-2021 samen met 2DAYSMOOD de BRUISmeter ontwikkeld. Dit is een wekelijkse korte enquête die snel en simpel, via e-mail of mobiele app (anoniem, gebruiksvriendelijk en aantrekkelijk) werkt. Je gaat vooral op zoek naar de stemming die medewerkers momenteel op het werk ervaren. Aan de hand van een overzicht met smileys, geeft een medewerker antwoord op de vraag “hoe voel jij je op je werk vandaag?”. Daarop volgt een open vraag, waarmee een korte toelichting gegeven wordt waarom voor de stemming is gekozen. Zo kom je eenvoudig te weten of medewerkers en/of teams momenteel veel onrust en stress ervaren of juist energiek en bevlogen aan het werk zijn. Hierdoor kun je snel inspelen.
Door wekelijks te meten werk je dus aan bewustwording en verzamel je bovendien actuele informatie over vitaliteit en werkplezier. Bovendien zorgt een korte enquête voor betrokkenheid en hoge respons.

Een uitgebreidere vragenlijst met 7 vragen op 3 momenten (begin, midden en einde) maakt dat medewerkers sterk bewust worden van hun eigen vitaliteit en wat zij kunnen doen om hierin verandering aan te brengen. Een medewerker “scoort” zichzelf op een aantal aspecten van vitaliteit. Rapportages en een realtime dashboard ondersteunen de medewerker en zijn daarmee ook meteen het handvat voor een ‘goed gesprek’. Zo stimuleer je eigen regie en meer vitaal gedrag.

 1. Blij: Ik heb plezier in mijn werk
 2. Relax: Ik neem voldoende tijd om te ontspannen
 3. Uitzicht: Ik leer en ontwikkel me voldoende
 4. Ik: Ik voel me energiek
 5. Samen: Ik werk prettig samen
 6. Ik besteed zelf aandacht aan (behoud van) mijn vitaliteit.
 7. Mijn organisatie besteedt aandacht aan (behoud van) mijn vitaliteit.

Doordat we momenteel veel op afstand werken wordt bovendien een 8e vraag gesteld die deelnemers oproept om met initiatieven en voorstellen te komen, namelijk: Wat kunnen we de komende tijd samen doen om ons energiek te voelen? Deel jouw BRUISende tip!

Op individueel en teamniveau wordt anonieme feedback verzamelt over werkenergie en werkplezier. De resultaten krijg je aangeboden in realtime dashboards (op persoonlijk-, team- en organisatieniveau) en automatische wekelijkse rapportages. Daarmee wordt de bewustwording voor vitaliteit gestimuleerd en worden medewerkers uitgedaagd om actie te ondernemen op hun eigen vitaliteit. Bovendien is veel waardevolle informatie beschikbaar om met elkaar ‘het goede gesprek’ over vitaliteit te voeren, gerichte acties te ondernemen en het effect daarvan snel te kunnen meten.

AO Debby Sulkers Portret

BRUIS bracht het gesprek over vitaliteit op gang en zorgde er zelfs voor dat we onze werkwijze en overlegstructuur hebben aangepast.

Debby Sulkers, P&O adviseur Gemeente Moerdijk

Minder stress dankzij BRUIS

Debby Sulkers, P&O adviseur bij gemeente Moerdijk vertelt in een interview op deze site over hoe belangrijk vitaliteit op de werkvloer is, maar hoe zet je het onderwerp op de kaart bij medewerkers en maak je het bespreekbaar? Dat blijkt vaak lastig. Lees het hele interiview via de link hieronder.

De BRUISmeter is een mooie en laagdrempelige manier om het ‘goede gesprek’ aan te gaan. Waarbij je medewerkers in hun kracht zet. De vragen gaan namelijk uit van eigen regie en persoonlijk leiderschap. Het beantwoorden van de vragen zet al aan tot denken.

Martine van Calcar, HR-projectleider, Regio Gooi en Vechtstreek

A&O Nieuwsbrief

Word lid van één of meerdere nieuwsbrieven, zodat we je op de hoogte kunnen houden van onze activiteiten binnen jouw specialiteit.

Schrijf je hier in

BRUIS is een programma van A&O fonds Gemeenten en komt tot stand in samenwerking met het Europees Sociaal Fonds (ESF).

Nieuwsgierig hoe BRUIS ervaren wordt door gemeenten? Lees hieronder de verhalen en de bijbehorende tips en tricks.

BRUIS terugkerende vraagstukken

Lees hier over vaker terugkerende vraagstukken die wellicht ook bij jou spelen. Doe er je voordeel mee!

A&O fondsen Festival webinar

Tijdens het A&O fondsen Festival van 1 oktober 2020 verzorgde het BRUIS team een webinar. Bekijk deze hieronder.

Accepteer onze cookies om deze inhoud te kunnen bekijken.
Stuur een email

Ben jij enthousiast over de BRUIS-campagne en kan jouw gemeente hulp gebruiken bij de vitaliteitsaanpak? Laat het ons weten. Stuur ons een email via gezondwerk@aeno.nl.

BRUIS is een programma van A&O fonds Gemeenten en komt tot stand in samenwerking met het Europees Sociaal Fonds (ESF).

Misschien vind je dit ook interessant